Sjóðir

Að spara í sjóðum er einföld og góð leið til uppbyggingar á sparnaði. Ákjósanlegt er að nýta fleiri en einn sparnaðarkost. Þannig má dreifa áhættunni og auka ávöxtunarmöguleika. Sjóðir eru eignasöfn sem innihalda t.d. skuldabréf, hlutabréf og innlán.

Kaupa í sjóðum í netbanka

Fjölbreytt úrval sjóða


Þú getur valið á milli fjölbreytts úrvals skuldabréfasjóða, hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða en að spara í sjóðum er einföld og góð leið til uppbyggingar á sparnaði.

Yfirlit sjóða


Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval skuldabréfasjóða, hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða í rekstri Íslandssjóða. Hér getur þú skoðað yfirlit yfir sjóðina og nafnávöxtun þeirra.

Kaupa í sjóði í netbanka.

Erlendar fjár­festingar

Við höfum áratuga reynslu af verðbréfaviðskiptum á erlendum mörkuðum og erum í góðu samstarfi við þekkt erlend sjóðafyrirtæki.

Fjölbreytt úrval skuldabréfasjóða, hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða.

  • Vanguard sjóðir: The Vanguard Group býður viðskiptavinum sínum upp á þrjá af þeirra helstu vísitölusjóðum.
  • DNB sjóðir: DNB Asset Management býður viðskiptavinum sínum upp á þrjá sjóði.
  • Aðrir erlendir sjóðir: Íslandsbanki hefur milligöngu um fjárfestingu viðskiptavina í tilteknum sjóðum í rekstri BlackRock og Sparinvest.

Hvernig sjóður hentar mér?


Þegar þú ákveður hvaða sjóður hentar þér best þarf að huga að nokkrum atriðum.

Fjárfestavernd


Fjárfestar eru eindregið hvattir til að kynna sér vel upplýsingar og reglur Íslandsbanka tengdar viðskiptum með fjármálagerninga.

Skoða nánar

Viltu vita meira?

Allar nánari upplýsingar er hægt að fá hjá ráðgjöfum í Verbréfa- og lífeyrisþjónustu í síma 440 4900 eða með tölvupósti í verdbref@islandsbanki.is.

Fyrir­varar


Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna. Fjárfestingarsjóðir hafa víðtækari fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir og geta því verið áhættusamari fjárfesting. Upplýsingar um sjóðina eru fengnar frá Íslandssjóðum hf., rekstrarfélagi sjóðanna sem er dótturfélag Íslandsbanka hf.

Up plýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.