Sjóðir

Að spara í sjóðum er einföld og góð leið til uppbyggingar á sparnaði. Ákjósanlegt er að nýta fleiri en einn sparnaðarkost en þannig má dreifa áhættunni og auka ávöxtunarmöguleika.

Næstu skref

Einfalt er að kaupa og selja í sjóðum í netbankanum.

Fjölbreytt úrval sjóða


Þú getur valið á milli fjölbreytts úrvals skuldabréfasjóða, hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða en að spara í sjóðum er einföld og góð leið til uppbyggingar á sparnaði.

Hvað er sjóður?


Þetta stutta myndband útskýrir á einfaldan hátt hvað sjóðir eru.

Hvernig sjóð­ur hent­ar mér?


Þegar þú ákveður hvaða sjóður hentar þér best þarf að huga að nokkrum atriðum.

Yfirlit sjóða

Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval skuldabréfasjóða, hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða í rekstri Íslandssjóða. Hér getur þú skoðað yfirlit yfir sjóðina og nafnávöxtun þeirra.

Skoða yfirlit sjóða

Áskrift í sjóði

Það er einfalt að skrá sig í áskrift. Þú getur skráð þig í áskrift í sjóðum Íslandssjóða í netbankanum. Í áskrift færðu 50% afslátt af kostnaði við kaup og greiðir ekki afgreiðslugjald.

Lágmarksupphæð er 5.000 kr.

Skrá áskrift í sjóði

Fáðu ráðgjöf


Verðbréfaráðgjafar okkar búa yfir mikilli reynslu og þekkingu og eru ávallt tilbúnir til að aðstoða.

Áður en þú færð ráðgjöf vegna viðskipta með fjármálagerninga er okkur skylt að spyrja þig nokkurra spurninga um þekkingu þína og reynslu á fjármálamarkaði, fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstöðu, svo við getum metið hvaða viðskipti hæfa þér.

Svara spurningum

Bóka símtal

Bókaðu símtal og við aðstoðum símleiðis.

Erlendar fjár­festingar

Við höfum áratuga reynslu af verðbréfaviðskiptum á erlendum mörkuðum og erum í góðu samstarfi við þekkt erlend sjóðafyrirtæki.

Fjölbreytt úrval hlutabréfasjóða, skuldabréfasjóða og blandaðra sjóða:

Storebrand sjóðir: Við bjóðum viðskiptavinum okkar upp á þrjá hlutabréfasjóði frá Storebrand Funds sem leggja áherslu á sjálfbærar fjárfestingar.

Vanguard sjóðir: The Vanguard Group býður viðskiptavinum sínum upp á fimm af þeirra helstu vísitölusjóðum.

Aðrir erlendir sjóðir: Við höfum milligöngu um fjárfestingu viðskiptavina í tilteknum sjóðum í rekstri BlackRock og Sparinvest.

Fyrir­varar


Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna. Fjárfestingarsjóðir hafa víðtækari fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir og geta því verið áhættusamari fjárfesting. Upplýsingar um sjóðina eru fengnar frá Íslandssjóðum hf., rekstrarfélagi sjóðanna sem er dótturfélag Íslandsbanka hf.

Up plýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.