IS Vaxtastefna

Sjóðurinn hentar þeim sem vilja ávaxta sparnað til þriggja ára eða lengur í dreifðu safni skuldabréfa að mestu útgefnum af ríkissjóði, fjármálafyrirtækjum og sveitarfélögum.

Næstu skref

Hér getur þú keypt áskrift eða beint í sjóði

Nafnávöxtun

Fjárfestingartími

Sveiflur í ávöxtun

af 7

Mælikvarði á áhættu og sveiflur í ávöxtun

Tegund
Stofnár
2024
Grunnmynt
ISK
Eignasamsetning
  • 0% Skuldabréf og víxlar útgefnir af eða með ábyrgð íslenska ríkisins
  • 0% 0% Skuldabréf og víxlar útgefnir af eða með ábyrgð sveitarfélaga eða Lánasjóði sveitarfélaga
  • 0% Skuldabréf og víxlar útgefnir af fjármálafyrirtækjum
  • 0% Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum eða sérhæfðum sjóðum fyrir almenna fjárfesta sem fjárfesta í skuldabréfum
  • 0% Laust fé

Síðast breytt: 1.3.2024

Markmið

Markmið sjóðsins er langtímaávöxtun með því að fjárfesta í skuldabréfum og víxlum sem eru útgefin af aðilum þar sem seljanleiki verðbréfa er almennt talinn mikill, þ.e. íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess, sveitarfélögum eða með ábyrgð þeirra, Lánasjóði sveitarfélaga og fjármálafyrirtækjum. Sjóðurinn nýtir afleiður til að grípa tækifæri á skuldabréfamarkaði og geta því sveiflur í ávöxtun verið nokkrar.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar þeim sem vilja ávaxta sparnað til þriggja ára eða lengur í dreifðu safni skuldabréfa að mestu útgefnum af ríkissjóði, fjármálafyrirtækjum og sveitarfélögum, þó er alltaf hægt að innleysa eign í sjóðnum með tveggja daga fyrirvara. 

Upplýsingablað

Geng­is­þró­un


Þóknanir og viðskipta­pantanir


Lágmarks kaup
kr. 10.000
Lágmarks kaup í áskrift
Kr. 5.000
Kostnaður við kaup
1%
Afsláttur í netbanka og appi
25%
Afsláttur í áskrift
50%
Árleg umsjónarlaun
1%
Afgreiðslugjald
kr. 1.000
Afsláttur í netbanka og appi
100%
Uppgjörstími
2 viðsk.dagar (T+2)
Viðmiðunartími
Kl. 15:00

Frekari upplýs­ingar um sjóðinn


Rekstraraðili
Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili
Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjórar
Ingólfur S. Kristjánsson & Helga Óskarsdóttir
Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
PDF
Upplýsingablað
PDF
Ávöxtunarblað sjóða
PDF
Útboðslýsing sjóðsins
PDF
Ársreikningur Íslandssjóða
PDF
Verðskrá verðbréfaþjónustu
PDF
Kostnaðarhandbók
PDF

Fyrir­varar


Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna. Fjárfestingarsjóðir hafa víðtækari fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir og geta því verið áhættusamari fjárfesting. Upplýsingar um sjóðina eru fengnar frá Íslandssjóðum hf., rekstrarfélagi sjóðanna sem er dótturfélag Íslandsbanka hf.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.