IS Græn skuldabréf

Með grænum sparnaði hefurðu áhrif á verkefni sem vinna að því að bæta umhverfi okkar og samfélag. Þín fjárfesting þarf ekki að vera há til að hafa áhrif en við bjóðum upp á 5.000 króna lágmarks upphæð í áskrift. Kynntu þér grænan sparnað og vertu hreyfiafl til góðra verka. Sjá áhrifaskýrslu.

Nafnávöxtun

Fjárfestingartími

Sveiflur í ávöxtun

af 7

Mælikvarði á áhættu og sveiflur í ávöxtun

Tegund
Stofnár
2009
Grunnmynt
ISK
Eignasamsetning
  • 2,5% Laust fé
  • 0% Félagsleg skuldabréf
  • 82,9% Græn skuldabréf
  • 8,8% Vertryggð ríkisbréf
  • 7% Óverðtryggð ríkisbréf

Síðast breytt: 1.5.2024

Markmið

Markmið sjóðsins er langtíma ávöxtun með því að fjárfesta í skuldabréfum sem hafa verið gefin út til að fjármagna verkefni sem hafa  jákvæð áhrif á þróun í umhverfis- og samfélagsmálum.  Þar til markaður með græn skuldabréf nær nægjanlegri stærð mun sjóðurinn fjárfesta í skuldabréfum sem gefin eru út af eða með ábyrgð ríkissjóðs í ríkara mæli.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn er valkostur fyrir sparifjáreigendur sem leggja áherslu á umhverfis- og samfélagsmál og vilja langtíma ávöxtun, þrjú ár eða lengur. Meðaltími eigna sjóðsins getur verið á bilinu 0 til 14 ár, þannig að gengi sjóðsins er nokkuð næmt fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu og gengi sjóðsins getur lækkað tímabundið. Jafnframt metur sjóðsstjóri hverju sinni hvort sé hagkvæmara að fjárfesta í verðtryggðum eða óverðtryggðum bréfum.

Upplýsingablað

Hafðu áhrif


Með því að skoða áhrifaskýrsla IS Græn skuldabréf en hún sýnir þau áhrif sem sjóðurinn hefur haft á árinu 2022. Frá stofnun árið 2018 og til loka árs 2022 hefur sjóðurinn haft áhrif á uppsafnaða forðun um 19.789 tonna af  kolefnisútblæstri. 

Gengisþróun


Þóknanir og viðskipta­pantanir


Lágmarks kaup
kr. 10.000
Lágmarks kaup í áskrift
Kr. 5.000
Kostnaður við kaup
1%
Afsláttur í netbanka og appi
25%
Afsláttur í áskrift
50%
Árleg umsjónarlaun
1%
Afgreiðslugjald
kr. 1.000
Afsláttur í netbanka og appi
100%
Uppgjörstími
2 viðsk.dagar (T+2)
Viðmiðunartími
Kl. 15:00

Frekari upplýs­ingar um sjóðinn


Rekstraraðili
Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili
Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjórar
Ingólfur S. Kristjánsson & Helga Óskarsdóttir
Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
PDF
Upplýsingablað
PDF
Ávöxtunarblað sjóða
PDF
Útboðslýsing sjóðsins
PDF
Ársreikningur Íslandssjóða
PDF
Verðskrá verðbréfaþjónustu
PDF
Kostnaðarhandbók
PDF

Fyrir­varar


Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna. Fjárfestingarsjóðir hafa víðtækari fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir og geta því verið áhættusamari fjárfesting. Upplýsingar um sjóðina eru fengnar frá Íslandssjóðum hf., rekstrarfélagi sjóðanna sem er dótturfélag Íslandsbanka hf.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.