IS Lausafjársafn

Sjóðurinn sér um að ávaxta lausafé og fær góð kjör á innlánamarkaði í krafti stærðar.

Nafnávöxtun

Fjárfestingartími

Sveiflur í ávöxtun

af 7

Mælikvarði á áhættu og sveiflur í ávöxtun

Tegund
Stofnár
2014
Grunnmynt
ISK
Eignasamsetning
  • 10,5% Laust fé
  • 21,1% Skuldabréf og víxlar með ríkisábyrgð
  • 6% Skuldabréf og víxlar fjármálafyrirtækja
  • 62,4% Innlán fjármálafyrirtækja

Síðast breytt: 1.3.2024

Markmið

Markmið sjóðsins er að skila jafnri og stöðugri ávöxtun. Sjóðurinn nýtir tækifæri á markaði með virkri stýringu innlána, víxla og ríkisskuldabréfa.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar bæði einstaklingum og fyrirtækjum sem vilja ávaxta fé í skamman tíma. Meðallíftími fjárfestinga sjóðsins er allt að 180 dagar. Stuttur meðallíftími gerir það að verkum að gengi sjóðsins verður stöðugra en ella. Enn fremur hefur hátt hlutfall innlána þau áhrif að gengið breytist lítið með sveiflum á markaði.

Upplýsingablað

Gengisþróun


Þóknanir og viðskipta­pantanir


Lágmarkskaup
kr. 10.000
Lágmarkskaup í áskrift
kr. 5.000
Kostnaður við kaup
0%
Afsláttur í netbanka og appi
25%
Afsláttur í áskrift
50%
Árleg umsjónarlaun
0,35%
Afgreiðslugjald
kr. 1.000
Afsláttur í netbanka og appi
100%
Uppgjörstími
1 viðsk.dagur (T+1)
Viðmiðunartími
kl. 15:00

Frekari upplýsingar um sjóðinn


Rekstraraðili
Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili
Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjórar
Ingólfur S. Kristjánsson, Helga Óskarsdóttir
Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
PDF
Upplýsingablað
PDF
Ávöxtunarblað sjóða
PDF
Útboðslýsing sjóðsins
PDF
Ársreikningur Íslandssjóða
PDF
Verðskrá verðbréfaþjónustu
PDF
Kostnaðarhandbók
PDF

Fyrir­varar


Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna. Fjárfestingarsjóðir hafa víðtækari fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir og geta því verið áhættusamari fjárfesting. Upplýsingar um sjóðina eru fengnar frá Íslandssjóðum hf., rekstrarfélagi sjóðanna sem er dótturfélag Íslandsbanka hf.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni eða réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.