Sjálfbærni

Íslandsbanki vill vera ábyrgur þátttakandi í íslensku atvinnulífi og vera hreyfiafl til góðra verka.

Íslandsbanki og sjálfbær þróun


Íslandsbanki leggur áherslu á samþættingu sjálfbærnisjónarmiða í starfsemi sína til viðbótar við arðsemismarkmið sín. Bankinn ætlar að eiga frumkvæði að víðtæku samstarfi um ábyrga viðskiptahætti sem stuðla að sjálfbærri þróun íslensks efnahagslífs ásamt því að styðja við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

Sjálfbærnistefna og markmið

Stefna Íslandsbanka um sjálfbærni miðar að því að rekstur bankans verði til fyrirmyndar og að bankinn sé hreyfiafl til góðra verka í samfélaginu

Lesa sjálfbærnistefnu

Heimsmarkmið

Áherslur á sjálfbærni fá sífellt meira vægi meðal fjárfesta og viðskiptavina og hyggst bankinn halda áfram vegferð sinni í málaflokknum með því að taka upp vinnu við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

Nánar um heimsmarkmið

Sjálfbær fjármálarammi


Íslandsbanki hefur skilgreint ramma utan um þau lán og fjárfestingar í eignasafni sínu sem flokkast sem sjálfbær og samanstendur hann af grænum flokki fyrir umhverfismál, bláum flokki fyrir sjálfbærar fiskveiðar og rauðum flokki fyrir félagslega uppbyggingu.

Styrkir


Íslandsbanki vill jákvætt hreyfiafl í nærsamfélagi sínu og styður við verkefni sem stuðla að heimsmarkmiðunum fjórum sem bankinn vinnur eftir. Þau eru:

  • aðgerðir í loftslagsmálum
  • jafnrétti kynjanna
  • menntun fyrir alla
  • nýsköpun og uppbygging

Samstarf á sviði sjálfbærni


Samstarfsaðilar

Íslandsbanki hefur í gegnum tíðina álitið það mikilvægt að taka þátt í alþjóðlegum skuldbindingum sem og að styðja við innlendan samstarfsvettvang á sviði sjálfbærni.

Skoða samstarfsaðila

Siðareglur birgja

Markmiðið með siðareglum fyrir birgja er að í sameiningu geti Íslandsbanki og birgjar hans verið hreyfiafl til góðra verka og vill bankinn eiga víðtækt samstarf um innleiðingu á þessum siðareglum yfir næstu 2-3 ár.

Skoða siðareglur birgja (pdf)

Hvað er bankinn að gera?


Með því að stuðla að sjálfbærni í sinni víðustu mynd höfum við jákvæð áhrif, því það er mikilvægt fyrir okkur og okkar viðskiptavini. Sjá nánar hér hvernig við viljum vera hreyfiafl til góðra verka í íslensku atvinnulífi og samfélagi

Sjálfbærni uppgjör Íslandsbanka 2019

Íslandsbanki birtir i fyrsta skipti ítarlegar upplýsingar um áhrif starfsemi sinnar á umhverfið, félagsmál og stjórnarhætti (UFS)

UFS uppgjör Íslandsbanka og samstarf á sviði sjálfbærni má nálgast í árs- og sjálfbærniskýrslu Íslandsbanka.

Skoða sjálfbærni uppgjör

Hreyfiafl til góðra verka

Við viljum vera til fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi og taka virkan þátt í samfélaginu sem við búum í. Með því að stuðla að sjálfbærni í sinni víðustu mynd höfum við jákvæð áhrif, því það er mikilvægt fyrir okkur og okkar viðskiptavini.

Nánar um Hreyfiafl

Það helsta í sjálfbærni bankans árið 2019

Stjórn Íslandsbanka samþykkti nýja sjálfbærnistefnu í lok árs 2019 sem styður við hlutverk bankans um að vera hreyfiafl til góðra verka.

Skoða það helsta í sjálfbærni 2019

Tímalína sjálfbærni

Íslandsbanki hefur lagt mikla áherslu á sjálfbærni á undanförnum tveim árum líkt og má sjá í tímalínu.

Skoða tímalínu

Fræðsla


Markmið Íslandsbanka er að auka þekkingu, færni og áhuga á fjármálum með því að bjóða upp á aðgengilega og áhugaverða fræðslu um fjármál og efnahagsmál. Fræðslunni er ætlað að vekja áhuga og aðstoða fólk við að taka upplýstar ákvarðanir um eigin fjármál.

Fyrri ár

Það helsta í sjálfbærni bankans árið 2018


Ábyrgar lánveitingar, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og umfangsmikil fræðsla fyrir almenning var meðal þess sem einkenndi samfélagsábyrgð Íslandsbanka árið 2018.