Sjálfbærni

Íslandsbanki vill vera ábyrgur þátttakandi í íslensku atvinnulífi og vera hreyfiafl til góðra verka.

Íslandsbanki í samfélaginu


Bankinn tekur þátt í stórum sem smáum verkefnum þar sem fjögur heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru höfð að leiðarljósi en þau eru: aðgerðir í loftslagsmálum, jafnrétti kynjanna, menntun fyrir alla og nýsköpun og uppbygging.

Sjálfbærnistefna

Stefna Íslandsbanka um sjálfbærni miðar að því að rekstur bankans verði til fyrirmyndar og að bankinn sé hreyfiafl til góðra verka í samfélaginu

Fræðsla


Markmið Íslandsbanka er að auka þekkingu, færni og áhuga á fjármálum með því að bjóða upp á aðgengilega og áhugaverða fræðslu um fjármál og efnahagsmál. Fræðslunni er ætlað að vekja áhuga og aðstoða fólk við að taka upplýstar ákvarðanir um eigin fjármál.

Styrkir


Íslandsbanki vill jákvætt hreyfiafl í nærsamfélagi sínu og styður við verkefni sem stuðla að heimsmarkmiðunum fjórum sem bankinn vinnur eftir. Þau eru:

  • aðgerðir í loftslagsmálum
  • jafnrétti kynjanna
  • menntun fyrir alla
  • nýsköpun og uppbygging
2019

Það helsta árið 2019


Stjórn Íslandsbanka samþykkti nýja sjálfbærnistefnu í lok árs 2019 sem styður við hlutverk bankans um að vera hreyfiafl til góðra verka. Stefnan miðar að því að rekstur bankans verði til fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi útfrá alþjóðlegum viðurkenndum viðmiðum um umhverfismál, félagslega þætti og stjórnarhætti (UFS)

2018

Það helsta árið 2018


Ábyrgar lánveitingar, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og umfangsmikil fræðsla fyrir almenning var meðal þess sem einkenndi samfélagsábyrgð Íslandsbanka árið 2018.

Hreyfiafl til góðra verka


Samstarf á sviði sjálfbærni

Íslandsbanki hefur í gegnum tíðina álitið það mikilvægt að taka þátt í alþjóðlegum skuldbindingum sem og að styðja við innlendan samstarfsvettvang á sviði sjálfbærni.

Skoða samstarfsaðila

Sjálfbærni uppgjör Íslandsbanka

Íslandsbanki birtir i fyrsta skipti ítarlegar upplýsingar um áhrif starfsemi sinnar á umhverfið, félagsmál og stjórnarhætti (UFS)

UFS uppgjör Íslandsbanka og samstarf á sviði sjálfbærni má nálgast í árs- og sjálfbærniskýrslu Íslandsbanka.

Skoða sjálfbærni uppgjör