Stjórnar­hættir

Góðir stjórnarhættir stuðla að bættum vinnubrögðum og samskiptum sem eykur traust milli hluthafa, stjórnar, stjórnenda, starfsmanna og annarra hagsmunaaðila.

Stöðug þróun


Stjórn Íslandsbanka hefur það að markmiði að vera stöðugt að þróa og styrkja góða stjórnarhætti innan bankans og fylgja alþjóðlega viðurkenndum viðmiðum um bestu framkvæmd á sviði stjórnarhátta.

Stjórnarhættir til fyrirmyndar


Stjórnarhættir Íslandsbanka eru í samræmi við viðurkenndar leiðbeiningar um stjórnarhætti eftirlitsskyldra aðila ásamt viðeigandi lögum og reglum. Íslandsbanki fylgir viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, NASDAQ ICELAND og Samtökum atvinnulífsins.

Íslandsbanki hlaut fyrst viðurkenningu sem fyrirmyndafyrirtæki í góðum stjórnarháttum árið 2014 og hefur hlotið hana árlega síðan. Viðurkenningin er veitt af Stjórnvísi.

Íslandsbanki hefur sett sér stefnur, reglur og verklag til að stuðla að góðum stjórnarháttum og tryggja eftirfylgni við þau lög og reglur sem um starfsemi bankans gilda. Nálgast má umfjöllun um viðeigandi stefnur, reglur og verklag bankans hér á vefsíðu bankans.

Stjórnarháttayfirlýsing


Árlega gerir Íslandsbanki úttekt á því hvort stjórnarhættir bankans séu í samræmi við viðurkenndar leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja.
Hér er hægt að nálgast stjórnarháttayfirlýsingu Íslandsbanka 5 ár aftur í tímann:

Stjórnarháttayfirlýsing Íslandsbanka fyrir árið 2020

Stjórnarháttayfirlýsing Íslandsbanka fyrir árið 2019

Stjórnarháttayfirlýsing Íslandsbanka fyrir árið 2018

Stjórnarháttayfirlýsing Íslandsbanka fyrir árið 2017

Stjórnarháttayfirlýsing Íslandsbanka fyrir árið 2016

Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja

Samþykktir Íslandsbanka


Samþykktir Íslandsbanka voru samþykktar á hluthafafundi bankans þann 26. maí 2021 og kveða m.a. á um tilgang bankans, hlutafé, hluthafafundi, kosningu stjórnar og skyldur hennar.

Tilnefningarnefnd


Samkvæmt samþykktum Íslandsbanka skal bankinn hafa starfandi tilnefningarnefnd sem hefur það hlutverk að tilnefna einstaklinga í stjórnarsetu í félaginu á aðalfundi félagsins, eða eftir atvikum á hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá. Nefndarmenn tilnefningarnefndar skulu vera þrír og skulu þeir kjörnir af stjórn til eins árs í senn. Nefndin skal vera sjálfstæð í störfum sínum og skal meirihluti nefndarmanna vera óháður félaginu og stjórnendum þess.

Í tilnefningarnefnd bankans sitja eftirtaldir aðilar:

  • Helga Valfells, formaður
  • Hallgrímur Snorrason
  • Tómas Már Sigurðsson

Ásamt tilnefningarnefnd bankans starfrækir Bankasýsla ríkisins sérstaka þriggja manna valnefnd sem tilnefnir aðila fyrir hönd ríkisins sem rétt hafa til setu fyrir hönd ríkisins í bankaráðum eða stjórnum fyrirtækja á forræði stofnunarinnar.

Samkvæmt samningi milli Íslandsbanka og Bankasýslu ríkisins skulu tilnefningarnefnd bankans og valnefnd Bankasýslunnar tryggja að þegar kjósa skal í stjórn, séu í framboði til stjórnar hópur sem uppfylli á hverjum tíma ákvæði laga um samsetningu, bæði hvað breidd þekkingar og kynjahlutfall.

Starfsreglur tilnefningarnefndar

Ákvarðanatökulykill


Stjórn bankans hefur samþykkt svokallaðan ákvarðanatökulykill fyrir starfsemi bankans. Ákvarðanatökulykill bankans kortleggur allar meiri háttar ákvarðanir sem hugsanlegt er að bankinn vilji grípa til við ákveðnar aðstæður og skilgreinir rétt ferli við töku þeirra. Ákvarðanatökulykillinn setur ákveðin skilyrði fyrir töku meiriháttar ákvarðana og skilgreinir aðkomu viðkomandi aðila innan bankans til þess að tryggja að ákvarðanir séu teknar á grundvelli bestur fáanlegu upplýsing á hverjum tíma.

Regluverk

Íslandsbanki er fjármálafyrirtæki og starfar í samræmi við viðeigandi lög og reglur á sviði fjármálamarkaða sem ramma inn stjórnarhætti hans. Helstu lög sem um starfsemi bankans gilda eru lög um hlutafélög nr. 2/1995, lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 og lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018.

Nánar um regluverk

Samkeppni og eignarhlutir

Á þessari síðu er hægt að lesa nánar um eftirfarandi atriði:

- Eignarhlutir

- Samkeppnisréttaráætlun

- Sáttir

Nánar um samkeppni og eignarhluti