Stjórnar­hættir

Góðir stjórnarhættir stuðla að bættum vinnubrögðum og samskiptum sem eykur traust milli hluthafa, stjórnar, stjórnenda, starfsmanna og annarra hagsmunaaðila.

Stöðug þróun


Stjórn Íslandsbanka hefur það að markmiði að vera stöðugt að þróa og styrkja góða stjórnarhætti innan bankans og fylgja alþjóðlega viðurkenndum viðmiðum um bestu framkvæmd á sviði stjórnarhátta.

Stjórnarhættir


Stjórnarhættir Íslandsbanka eru í samræmi við viðurkenndar leiðbeiningar um stjórnarhætti eftirlitsskyldra aðila ásamt viðeigandi lögum og reglum. Samkvæmt 3. mgr. 19. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 ber bankanum að fylgja viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Stjórn bankans fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem voru endurútgefnar í maí 2015 (5. útg.) af Viðskiptaráði Íslands, NASDAQ ICELAND og Samtökum atvinnulífsins.

Íslandsbanki hefur sett sér stefnur, reglur og verklag til að stuðla að góðum stjórnarháttum og tryggja eftirfylgni við þau lög og reglur sem um starfsemi bankans gilda. Nálgast má umfjöllun um viðeigandi stefnur, reglur og verklag bankans hér á vefsíðu bankans.

Stjórnarháttayfirlýsing


Árlega gerir Íslandsbanki úttekt á því hvort stjórnarhættir bankans séu í samræmi við viðurkenndar leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja.
Hér er hægt að nálgast stjórnarháttayfirlýsingu Íslandsbanka 5 ár aftur í tímann:

Stjórnarháttayfirlýsing Íslandsbanka fyrir árið 2019

Stjórnarháttayfirlýsing Íslandsbanka fyrir árið 2018

Stjórnarháttayfirlýsing Íslandsbanka fyrir árið 2017

Stjórnarháttayfirlýsing Íslandsbanka fyrir árið 2016

Stjórnarháttayfirlýsing Íslandsbanka fyrir árið 2015

Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja

Samþykktir Íslandsbanka


Samþykktir Íslandsbanka voru samþykktar á hluthafafundi bankans þann 21. mars 2019 og kveða m.a. á um tilgang bankans, hlutafé, hluthafafundi, kosningu stjórnar og skyldur hennar.

Ákvarðanatökulykill


Stjórn bankans hefur samþykkt svokallaðan ákvarðanatökulykill fyrir starfsemi bankans. Ákvarðanatökulykillinn kortleggur allar meiri háttar ákvarðanir sem hugsanlegt er að bankinn vilji grípa til við ákveðnar aðstæður og skilgreinir rétt ferli við töku þeirra. Ákvarðanatökulykillinn setur ákveðin skilyrði fyrir töku allra meiri háttar ákvarðana og skilgreinir hver sé best fallinn til ákvarðanatökunnar og að þær séu teknar á grundvelli bestu fáanlegu upplýsinga á hverjum tíma. Það er grundvallaratriði í góðum stjórnarháttum bankans að allir þeir aðilar sem viðkomandi ákvörðun snertir séu upplýstir tímanlega um efni ákvörðunar og komi með viðeigandi hætti að ákvarðanatöku ef við á. Í ákvarðanatökulyklinum er reynt að festa hendur á æskilegri aðkomu viðkomandi aðila og nánar tilgreint með hvaða hætti það skuli gert.

Regluverk

Íslandsbanki er fjármálafyrirtæki og starfar í samræmi við viðeigandi regluverk á sviði fjármálamarkaða sem rammar inn stjórnarhætti hans. Helstu lög sem um starfsemi bankans gilda eru lög um hlutafélög nr. 2/1995, lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 og lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018.

Nánar um regluverk

Samkeppni og eignarhlutir

Á þessari síðu er hægt að lesa nánar um eftirfarandi atriði:

- Eignarhlutir

- Samkeppnisréttaráætlun

- Sáttir

Nánar um samkeppni og eignarhluti