Samkeppni og eignarhlutir

Hér er hægt að lesa sér til um samkeppnisréttaráætlun Íslandsbanka, eignarhluti og sáttir.

Eignarhlutir


Íslandsbanka er heimilt samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki að yfirtaka tímabundið eignarhluti í fyrirtækjum í óskyldum rekstri vegna endurskipulagningar þeirra eða til fullnustu kröfu. 

Samkeppnis­réttar­áætlun

Markmið samkeppnisréttaráætlunarinnar er að starfsfólk bankans þekki og fylgi samkeppnislögum. Með viðeigandi þekkingu og markvissri fylgni við áætlunina er komið í veg fyrir hugsanleg samkeppnislagabrot í starfseminni.

Sáttir


Íslandsbanki og Samkeppniseftirlitið hafa gert með sér eftirfarandi sáttir í samræmi við 17. gr. f. samkeppnislaga nr. 44/2005.

Breytingar á skipulagi og framkvæmd á greiðslukortamarkaði

30. apríl 2015

Með ákvörðun nr. 8/2015 gerðu Íslandsbanki hf. og Samkeppniseftirlitið með sér sátt til breytingar á skipulagi og framkvæmd á greiðslukortamarkaði. Með sáttinni féllst Íslandsbanki á að ráðast í umfangsmiklar aðgerðir sem eru til þess fallnar að efla samkeppni. Megintilgangur sáttarinnar er að stuðla að aukinni hagkvæmni í greiðslukortaþjónustu með því að skapa grundvöll fyrir sterkara aðhald viðskiptavina, að stuðla að samkeppnislegu jafnræði keppinauta á sviði færsluhirðingar og greiðslukortaútgáfu, draga úr hættu á hagsmunaárekstrum í starfsemi fjármálafyrirtækja á greiðslukortamarkaði og að öðru leyti stuðla að virkari samkeppni á sviði kortaútgáfu og færsluhirðingar.

Framsal Glitnis hf. á 95% hlutafjár Íslandsbanka hf. til ríkissjóðs Íslands

11. mars 2016

Með ákvörðun nr. 9/2016 heimilaði Samkeppniseftirlitið yfirtöku íslenska ríkisins á Íslandsbanka hf. Eftir yfirtöku Ríkissjóðs Íslands á hlut Glitnis hf. í Íslandsbanka hf. fer Bankasýsla ríkisins með allan eignarhlut í bankanum, jafnframt því sem Bankasýslan fer með 98,2% eignarhlut í Landsbankanum og 49,5% hlut í Sparisjóði Austurlands. Með sáttinni hafa stjórnvöld nú skuldbundið sig til þess að fylgja reglum og grípa til aðgerða sem stuðla að því að bankarnir verði reknir sem sjálfstæðir keppinautar. Íslandsbanki hf. hefur einnig skuldbundið sig til þess að fylgja skilyrðum sem ætlað er að koma í veg fyrir að hið sameiginlega eignarhald hafi skaðleg áhrif á samkeppni.

Aðgerðir til að efla samkeppni í almennri viðskiptabankaþjónustu við einstaklinga og lítil fyrirtæki

4. júlí 2017

Með ákvörðun nr. 25/2017 gerðu Íslandsbanki hf. og Samkeppniseftirlitið með sér sátt til þess að efla samkeppni í almennri viðskiptabankaþjónustu. Þær aðgerðir sem kveðið er á um í sáttinni miða einkum að því að draga úr kostnaði sem viðskiptavinir verða fyrir þegar skipt er um viðskiptabanka, stuðla að virkara samkeppnisaðhaldi af hálfu einstaklinga og lítilla fyrirtækja með þeim sem veita viðskiptabankaþjónustu á Íslandi og vinna gegn aðstæðum sem rennt gætu stoðum undir þögla samhæfingu á markaði fyrir viðskiptabankaþjónustu.