Sjálfbær fjármögnun til fyrirtækja

Við höfum einsett okkur að vera hreyfiafl til góðra verka í íslensku atvinnulífi. Því bjóðum við sjálfbær lán til fyrirtækja og verkefna sem fela í sér jákvæð samfélagsleg áhrif.

Þannig viljum við styðja okkar viðskiptavini í því að fjárfesta í aukinni sjálfbærni í sínum rekstri því við trúum að það sé nauðsynleg og arðbær ákvörðun til lengri tíma litið.

Hvers vegna að fjárfesta í sjálfbærni?


Sjálfbærni er að verða sífellt mikilvægari þáttur í samkeppnishæfni fyrirtækja.  Kröfur um að fyrirtæki hugi að sjálfbærni í sínum rekstri hafa orðið sífellt háværari frá viðskiptavinum, starfsmönnum, fjárfestum og eftirlitsaðilum. Þá er ljóst að til þess að Ísland nái markmiðum sínum í loftlagsmálum er nauðsynlegt að við hugum öll að tækifærum til að leggja okkar lóð á vogarskálarnar.

Sem dæmi um gjaldgeng sjálfbær verkefni má nefna:

 • Orkuskipti í samgöngum

 • Orkuskipti í sjávarútvegi og rafvæðingu hafna

 • Vistvænar vörur, tækni og ferlar tengt hringrásarhagkerfinu

 • Vistvænar og vottaðar byggingar

 • Endurnýjun bygginga með betri orkunýtni

 • Byggingu skóla, leikskóla eða félagslegs húsnæðis

 • Smærri vatnsaflsvirkjanir (<100MW)

 • Jarðvarmavirkjanir

 • Vind- og sólarorkustöðvar

 • Fráveitur og hreinsistöðvar

 • Lán sem stuðla að atvinnuuppbyggingu kvenna og minnihlutahópa

Áhugasömum er bent á að hafa samband við


Brynj­ólf­ur Bjarna­son

Viðskiptastjóri


Senda tölvupóst855 5887

Græn bílafjármögnun Ergo


Við bjóðum græna fjármögnun á rafmagnsbílum, rafmagnshjólum eða öðrum rafknúnum ökutækjum ásamt hleðslustöðvum.

Sjálfbærniáherslur Íslandsbanka


Sjálfbær fjármála­rammi

Íslandsbanki hefur fyrstur íslenskra banka skilgreint og birt sérstakan ramma utan um þau lán og fjárfestingar í eignasafni sínu sem flokkast sem sjálfbær.

Lesa nánar um sjálfbæran fjármálaramma

Sjálfbærnistefna

Íslandsbanki stefnir að því að rekstur bankans verði til fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi og að bankinn sé hreyfiafl til góðra verka

Lesa nánar um sjálfbærnistefnu