Sjálfbærni­stefna og mark­mið

Íslandsbanki stefnir að því að rekstur bankans verði til fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi og að bankinn sé hreyfiafl til góðra verka

Sjálfbærnistefna Íslandsbanka


Sjálfbærnistefna Íslandsbanka myndar heildstæðan ramma um starfsemi bankans á sviði sjálfbærni og markar jafnframt stefnu bankans varðandi rekstur, ábyrgar lánveitingar og fjárfestingar, innkaup og styrki.

Íslandsbanki stefnir á að vera leiðandi á sviði sjálfbærrar þróunar og hreyfiafl til góðra verka í samfélaginu. Þannig ætlar bankinn að eiga frumkvæði að víðtæku samstarfi um ábyrga viðskiptahætti sem stuðla að sjálfbærri þróun íslensks efnahagslífs og styðja við aðgerðaráætlun ríkisstjórnar Íslands í loftslagsmálum og um leið Parísarsamkomulagið og heimsmarkmið SÞ.

Rekstur Íslandsbanka verði til fyrirmyndar


Markmið Íslandsbanka er að rekstur hans verði til fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi útfrá alþjóðlegum viðurkenndum viðmiðum um umhverfismál, félagslega þætti og stjórnarhætti (UFS eða sjálfbærniþættir). Bankinn horfir því til fjárhagslegra markmiða sem tengjast arðsemi og hagkvæmni, ásamt UFS-markmiðum í rekstri sínum:

  • Umhverfisleg viðmið fjalla um hvernig Íslandsbanki gætir að umhverfislegum áhrifum í starfsemi sinni og styður m.a. við heimsmarkmið SÞ um aðgerðir í loftslagsmálum.
  • Félagsleg viðmið lúta að því hvernig bankinn kemur fram við starfsfólk, birgja, viðskiptavini og samfélagið sem hann starfar í og styður þannig m.a. við heimsmarkmið SÞ um menntun fyrir alla, jafnrétti kynjanna og nýsköpun og uppbyggingu.
  • Stjórnarháttaviðmið snúa að stjórn bankans og stjórnendum, innra eftirliti og réttindum hluthafa.

Íslandsbanki sem hreyfiafl til góðra verka


Íslandsbanki leggur áherslu á að sýna gott fordæmi með því að láta verkin tala og ávinna sér og viðhalda þannig trausti viðskiptavina og annarra hagaðila. Bankinn leitast eftir virkum samskiptum við hagaðila um ábyrga viðskiptahætti sem er ein af lykilforsendum þess að bankinn sé hreyfiafl til góðra verka. Bankinn hefur samþykkt sjálfbæran fjármálaramma utan um þau lán og fjárfestingar í eignasafni sínu sem flokkast sem sjálfbær samkvæmt rammanum. Einkum er horft til þeirrar umgjarðar hvað varðar þróun sjálfbærs vöruframboðs.

Sjálfbærnistefna Íslandsbanka, samþykkt af stjórn í október 2023 (pdf)

Sjálfbærnistefna Íslandsbanka, samþykkt af stjórn í október 2023 (pdf)

Sjö sjálfbærnimarkmið sett til ársins 2025


Einingar bankans koma að setningu tímasettra og mælanlegra markmiða ásamt aðgerðaráætlun

Sjálfbærnimarkmið til 2025

Tenging við Heimsmarkmið SÞ

Kolefnishlutleysi að fullu fyrir árið 2040

Aðgerðir í loftlagsmálum

Bjóða upp á sjálfbært vöruframboð

Menntun fyrir alla

Jafnrétti kynjanna

Nýsköpun og uppbyggingu

Aðgerðir í loftslagsmálum

Hvetja til fjölbreytileika og þátttöku allra með vöruframboði*

Jafnrétti kynjanna

Fjölbreytileiki og þátttaka allra á vinnustað*

Menntun fyrir alla

Jafnrétti kynjanna

Samstarf við birgja og samstarfsaðila sem beita sér fyrir sjálfbærni

Menntun fyrir alla

Jafnrétti kynjanna

Nýsköpun og uppbyggingu

Aðgerðir í loftslagsmálum

Mæla sjálfbærniáhættu, skilgreina ábyrgð á málaflokk og auka við upplýsingagjöf

Menntun fyrir alla

Jafnrétti kynjanna

Nýsköpun og uppbyggingu

Aðgerðir í loftslagsmálum

Styðja við fjögur af heimsmarkmiðum SÞ

Menntun fyrir alla

Jafnrétti kynjanna

Nýsköpun og uppbyggingu

Aðgerðir í loftslagsmálum

*Uppfærð markmið fyrir 2025 sem endurspegla aukna áherslu á vöru og þjónustuframboð sem hvetur til fjölbreytileika og þátttöku allra

Sjálfbærnimarkmið ársins 2024