Sjálfbærni­stefna og mark­mið

Íslandsbanki stefnir að því að rekstur bankans verði til fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi og að bankinn sé hreyfiafl til góðra verka

Sjálfbærnistefna Íslandsbanka


Stefna Íslandsbanka um sjálfbærni miðar að því að rekstur bankans verði til fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi útfrá alþjóðlegum viðurkenndum viðmiðum um umhverfismál, félagslega þætti og stjórnarhætti (UFS).

Íslandsbanki stefnir á að vera leiðandi á sviði sjálfbærrar þróunar og hreyfiafl til góðra verka í samfélaginu.

Þannig ætlar bankinn að eiga frumkvæði að víðtæku samstarfi um ábyrga viðskiptahætti sem stuðla að sjálfbærri þróun íslensks efnahagslífs og styðja við aðgerðaráætlun ríkisstjórnar Íslands í loftslagsmálum og um leið heimsmarkmið SÞ.

Rekstur verði til fyrirmyndar


Markmið Íslandsbanka er að rekstur hans verði til fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi.Íslandsbanki horfir því ekki einungis til fjárhagslegra markmiða sem tengjast arðsemi og hagkvæmni, heldur einnig til UFS-viðmiða í rekstri sínum:

  • Umhverfisleg viðmið fjalla um hvernig Íslandsbanki gætir að umhverfislegum áhrifum í starfsemi sinni og styður m.a. við heimsmarkmið SÞ um aðgerðir í loftslagsmálum.
  • Félagsleg viðmið lúta að því hvernig bankinn kemur fram við starfsfólk, birgja, viðskiptavini og samfélagið sem hann starfar í og styður þannig m.a. við heimsmarkmið SÞ um menntun fyrir alla, jafnrétti kynjanna og nýsköpun og uppbyggingu.
  • Stjórnarháttaviðmið snúa að stjórn bankans og stjórnendum, innra eftirliti og réttindum hluthafa.

Íslandsbanki sem hreyfiafl til góðra verka


Íslandsbanki vill sýna gott fordæmi með því að láta verkin tala og ávinna sér og viðhalda þannig trausti viðskiptavina. Bankinn leitast eftir virkum samskiptum við viðskiptavini og samstarfsaðila um ábyrga viðskiptahætti sem er ein af lykilforsendum þess að bankinn sé hreyfiafl til góðra verka.

Sjö sjálfbærnimarkmið sett til ársins 2025


Einingar bankans koma að setningu tímasettra og mælanlegra markmiða ásamt aðgerðaráætlun

Markmið Íslandsbanka til ársins 2025

Tenging við Heimsmarkmið SÞ

Kolefnishlutleysi í rekstri bankans

Aðgerðir í loftlagsmálum

Bjóða upp á sjálfbært vöruframboð

Menntun fyrir alla

Jafnrétti kynjanna

Nýsköpun og uppbyggingu

Aðgerðir í loftslagsmálum

Jafnari kynjahlutföll

Jafnrétti kynjanna

Fjölbreytileiki og þátttaka allra

Menntun fyrir alla

Jafnrétti kynjanna

Samstarf við sjálfbæra birgja

Menntun fyrir alla

Jafnrétti kynjanna

Nýsköpun og uppbyggingu

Aðgerðir í loftslagsmálum

Mæla sjálfbærniáhættu, skilgreina ábyrgð á málaflokk og auka við upplýsingagjöf

Menntun fyrir alla

Jafnrétti kynjanna

Nýsköpun og uppbyggingu

Aðgerðir í loftslagsmálum

Styðja við fjögur af heimsmarkmiðum SÞ

Menntun fyrir alla

Jafnrétti kynjanna

Nýsköpun og uppbyggingu

Aðgerðir í loftslagsmálum