Blönduð húsnæðis­lán

Lántakendur geta sjálfir ráðið hlutfalli verðtryggðra og óverðtryggðra lána í sinni húsnæðisfjármögnun. Með blönduðu láni má sameina kosti ólíkra lánategunda.

Næstu skref

Þú getur sótt um blönduð húsnæðislán á örfáum mínútum.

Hvernig virkar blandað húsnæðis­lán?

 • Þú getur skipt lánsfjárhæðinni upp í tvö eða fleiri lánsform. Þannig getur þú ráðið hlutfalli verðtryggðra og óverðtryggðra lána í þinni húsnæðisfjármögnun.

 • Þú getur haft hluta af fjármögnuninni á breytilegum vaxtakjörum og hluta með föstum vöxtum fyrstu ár lánstímans.

 • Lánað er allt að 70% af fasteignamati ríkisins en lántakendum stendur til boða viðbótarlán upp í 80% af kaupverði íbúðarhúsnæðis.

 • Þú getur valið á milli jafnra afborgana á höfuðstól og jafnra greiðslna (annuitet).

 • Þú getur greitt inn á lánið eða greitt lánið upp í netbanka. Sjá leiðbeiningar

Kostir og ókostir


Berðu saman kosti og ókosti blandaðra húsnæðislána

Kostir

Ókostir

Verðtryggt lán með stöðuga greiðslubyrði getur vegið upp sveiflur á óverðtryggðu láni með breytilegum vöxtum.

Aukinn umsýslukostnaður þar sem lánsformin eru fleiri en ella. Þetta veldur til dæmis auknum kostnaði við skjalagerð og þinglýsingu.

Greiðslubyrði verðtryggðra lána er yfirleitt léttari í upphafi en þyngist eftir því sem líður á lánstímann. Aftur á móti er greiðslubyrði óverðtryggðra lána þyngri í upphafi en léttist svo vegna hraðari niðurgreiðslu höfuðstóls.

Tvær eða fleiri greiðslukröfur sem lántaki þarf að standa skil á um hver mánaðamót.

Með blönduðu húsnæðisláni má því dreifa vaxtaáhættu og velja bæði breytilega og tímabundna fasta vexti.

Lánsfjárhæð


Við veitum grunnlán sem nemur allt að 70% af fasteignamati. Lántakendum stendur einnig til boða að taka viðbótarlán upp í 80% af kaupverði íbúðarhúsnæðis. Lágmarks fjárhæð er 1.000.000 kr. en að hámarki 60.000.000 kr. Sérstakar reglur gilda fyrir lán umfram 60 m.kr.

Lánstími og kostnaður


Lánstími

Við veitum grunnlán til allt að 40 ára. Hægt er að sækja um viðbótarlán til allt að 25 ára.

Hægt er að velja á milli jafnra afborgana á höfuðstól og jafnra greiðslna (annuitet).

Kostnaður vegna lántöku

 • Almennt lántökugjald húsnæðislána, óháð lánsfjárhæð, er 59.000 kr. (lántökugjald vegna fyrstu íbúðarkaupa er fellt niður)
 • Þinglýsingargjald sem fylgir gjaldskrá sýslumannsembættis
 • Útgáfa á skuldabréfi
 • Greiðslumat
 • Veðbandayfirlit
 • Lánayfirlit fylgir verðskrá bankans hverju sinni

Þú getur nálgast árlegt hlutfall kostnaðar við lántöku með því að slá forsendur inn í reiknivél húsnæðislána.

Uppgreiðsla


Hvað er uppgreiðslugjald?

Þú hefur alltaf rétt á að greiða upp lán eða að borga inn á það hvenær sem er á lánstímanum, en þú gætir þurft að greiða fyrir það svokallað uppgreiðslugjald.

Þarf ég að borga uppgreiðslugjald?

Ekkert uppgreiðslugjald er á lánum með breytilegum vöxtum. Lán með föstum vöxtum bera uppgreiðslugjöld á því tímabili sem vextirnir eru fastir. Uppgreiðslugjöld eru samkvæmt verðskrá bankans hverju sinni.

Á þessu fastvaxtatímabili er þó hægt að greiða allt að 1.000.000 kr. aukalega inn á húsnæðislán á hverju ári án uppgreiðslugjalds. Eftir fastvaxtatímabilið opnast gluggi á verðtryggðum lánum til uppgreiðslu eða endurfjármögnunar án umrædds uppgreiðslugjalds. Í lok fastvaxtatímabilsins á óverðtryggðum lánum breytast þau lán yfir á breytilega vexti sem bera þá engin uppgreiðslugjöld eftirleiðis.

Get ég sótt um húsnæðislán?


 • Einstaklingar sem vilja kaupa fasteign til eigin nota eða endurfjármagna núverandi lán geta sótt um húsnæðislán hjá okkur.
 • Lánað er gegn fyrsta veðrétti eða samfelldri veðröð frá og með fyrsta veðrétti.
 • Húsnæðislán eru veitt gegn fullbúnu íbúðarhúsnæði. Húsnæði skal hafa náð byggingarstigi 7
 • Hver umsókn um lán er metin með tilliti til lánshæfis og virði íbúðarhúsnæðis.
 • Áður en lánsumsóknir eru samþykktar þurfa viðskiptavinir að standast lánshæfis- og greiðslumat hjá bankanum.

Viltu vita meira?

Hér eru nokkur atriði sem gætu svarað þínum spurningum. Þú getur líka rætt við ráðgjafa á netspjallinu eða hringt í ráðgjafaver. Við svörum um hæl.