Blönduð húsnæðis­lán

Lántakendur geta sjálfir ráðið hlutfalli verðtryggðra og óverðtryggðra lána í sinni húsnæðisfjármögnun. Með blönduðu láni má sameina kosti ólíkra lánategunda.

Næstu skref

Þú getur sótt um blönduð húsnæðislán á örfáum mínútum.

Hvernig virkar blandað húsnæðis­lán?

 • Þú getur skipt lánsfjárhæðinni upp í tvö eða fleiri lánsform. Þannig getur þú ráðið hlutfalli verðtryggðra og óverðtryggðra lána í þinni húsnæðisfjármögnun.

 • Þú getur haft hluta af fjármögnuninni á breytilegum vaxtakjörum og hluta með föstum vöxtum fyrstu ár lánstímans.

 • Lánað er allt að 70% af fasteignamati ríkisins en lántakendum stendur til boða viðbótarlán upp í 80% af kaupverði íbúðarhúsnæðis.

 • Hægt er að velja tegund viðbótarláns; breytilegir óverðtryggðir vextir, óverðtryggðir fastir vextir eða verðtryggðir vextir.

Kostir og ókostir


Berðu saman kosti og ókosti blandaðra húsnæðislána

Kostir

Ókostir

Verðtryggt lán með stöðuga greiðslubyrði getur vegið upp sveiflur á óverðtryggðu láni með breytilegum vöxtum.

Aukinn umsýslukostnaður þar sem lánsformin eru fleiri en ella. Þetta veldur til dæmis auknum kostnaði við skjalagerð og þinglýsingu.

Greiðslubyrði verðtryggðra lána er yfirleitt léttari í upphafi en þyngist eftir því sem líður á lánstímann. Aftur á móti er greiðslubyrði óverðtryggðra lána þyngri í upphafi en léttist svo vegna hraðari niðurgreiðslu höfuðstóls.

Tvær eða fleiri greiðslukröfur sem lántaki þarf að standa skil á um hver mánaðamót.

Með blönduðu húsnæðisláni má því dreifa vaxtaáhættu og velja bæði breytilega og tímabundna fasta vexti.

Lánsfjárhæð


Við veitum grunnlán sem nemur allt að 70% af fasteignamati. Lántakendum stendur einnig til boða að taka viðbótarlán upp í 80% af kaupverði íbúðarhúsnæðis.

Hægt er að velja um eftirfarandi tegundir viðbótarlána:

 • Breytilegir óverðtryggðir vextir
 • Óverðtryggðir fastir vextir fyrstu 3/5 árin
 • Breytilegir verðtryggðir vextir
 • Verðtryggðir fastir vextir með vaxtaendurskoðun eftir 5 ár

Lánsfjárhæð er að lágmarki 1.000.000 kr. en að hámarki 60.000.000 kr.

Lánstími og kostnaður


Lánstími

Við veitum grunnlán frá 5 árum til allt að 40 ára. Hægt er að sækja um viðbótarlán til allt að 25 ára.

Hægt er að velja á milli jafnra afborgana á höfuðstól og jafnra greiðslna (annuitet).

Kostnaður vegna lántöku

 • Almennt lántökugjald húsnæðislána, óháð lánsfjárhæð, er 65.000 kr. (lántökugjald vegna fyrstu íbúðarkaupa er fellt niður)
 • Þinglýsingargjald sem fylgir gjaldskrá sýslumannsembættis
 • Útgáfa á skuldabréfi
 • Greiðslumat
 • Veðbandayfirlit
 • Lánayfirlit fylgir verðskrá bankans hverju sinni

Þú getur nálgast árlegt hlutfall kostnaðar við lántöku með því að slá forsendur inn í reiknivél húsnæðislána.

Uppgreiðsla


Hvað er uppgreiðslugjald?

Þú hefur alltaf rétt á að greiða upp lán eða að borga inn á það hvenær sem er á lánstímanum, en þú gætir þurft að greiða fyrir það svokallað uppgreiðslugjald.

Þarf ég að borga uppgreiðslugjald?

Ekkert uppgreiðslugjald er á lánum með breytilegum vöxtum. Lán með föstum vöxtum bera uppgreiðslugjöld á því tímabili sem vextirnir eru fastir. Uppgreiðslugjöld eru samkvæmt verðskrá bankans hverju sinni.

Á þessu fastvaxtatímabili er þó hægt að greiða allt að 1.000.000 kr. aukalega inn á húsnæðislán á hverju ári án uppgreiðslugjalds. Þessi upphæð er undanskilin innágreiðslu vegna séreignarsparnaðar sem og afborgun lánanna. Eftir fastvaxtatímabilið opnast gluggi á verðtryggðum lánum til uppgreiðslu eða endurfjármögnunar án umrædds uppgreiðslugjalds. Í lok fastvaxtatímabilsins á óverðtryggðum lánum breytast þau lán yfir á breytilega vexti sem bera þá engin uppgreiðslugjöld eftirleiðis.

Get ég sótt um húsnæðislán?


 • Einstaklingar sem vilja kaupa eða endurfjármagna íbúðarhúsnæði til eigin nota á Íslandi geta sótt um húsnæðislán.
 • Lánað er gegn fyrsta veðrétti eða samfelldri veðröð frá og með fyrsta veðrétti.
 • Hver umsókn um lán er metin með tilliti til lánshæfis og virði íbúðarhúsnæðis.
 • Áður en lánsumsóknir eru samþykktar þurfa viðskiptavinir að standast lánshæfis- og greiðslumat hjá bankanum.

Viltu vita meira?

Hér eru nokkur atriði sem gætu svarað þínum spurningum. Þú getur líka rætt við ráðgjafa á netspjallinu eða hringt í ráðgjafaver. Við svörum um hæl.