Að hefja sparnað

Sparnaður borgar sig þegar hugsað er til framtíðar og því fyrr sem þú byrjar að spara því betra.

Fjárfestu í framtíðinni


Við bjóðum upp á ýmsar leiðir til þess að hjálpa þér að ná þínum markmiðum í sparnaði.

Reglulegur sparnaður


Sparnaður er mikilvægur fyrir þína fjárhagslegu heilsu. Það er gott markmið að reyna að eiga eins og það sem nemur tveimur til þremur mánuðum í útborguðum launum, til að geta mætt ófyrirséðum útgjöldum eða brugðist við atvinnumissi. Það ættu því allir að reyna að leggja fyrir til að eiga varasjóð ef eitthvað kemur upp á, og til að ráða betur við stór tímamót eins og nám, húsnæðiskaup, barneignir og starfslok. Þægileg leið til þess að spara er að gera það með reglubundnum sparnaði eða áskriftum í sjóði.

Áskrift í sjóð­um

Það er einfalt að skrá sig í áskrift. Þú getur skráð þig í áskrift í sjóðum Íslandssjóða í netbankanum. Í áskrift færðu 50% afslátt af kostnaði við kaup og greiðir ekki afgreiðslugjald. Lágmarksupphæð er 5.000 kr.

Skrá áskrift í sjóðum

Sjálf­virk­ar milli­færsl­ur

Þú velur upphæðina og inn á hvaða reikning sparnaðurinn á að fara í netbankanum þínum. Millifærslurnar eru sjálfvirkar svo sparnaðurinn sér um sig sjálfur. Þess vegna er reglubundinn sparnaður ein besta leiðin til að leggja fyrir.

Skrá sjálfvirka millifærslu

Sér­eign­ar­sparn­að­ur

Þú leggur 2-4% af launum í séreignarsparnað og vinnuveitandi leggur til 2% mótframlag, samkvæmt kjarasamningi. Það er ígildi 2% launahækkunar. Þannig leggurðu fyrir til framtíðar með einföldum hætti.

Nánar um séreignarsparnað

Eigðu afganginn

Þegar þú notar debetkortið þitt er lagt fyrir í sparnað, inn á reikning að eigin vali. Hækka má upphæðina sem keypt er fyrir upp í næstu 100, 500 eða 1.000 krónur. Þetta er auðveld leið til að spara án fyrirhafnar.

Nánari lýsing og skráning í Eigðu afganginn er að finna í netbanka.

Skráðu þig inn í netbankann

Hverju vilt þú spara fyr­ir?


Settu þér markmið, leggðu fyrir mánaðarlega, og þú átt fyrir hlutunum – hvort sem það er heimsreisa, nýtt heimilistæki eða eitthvað allt annað! Sparnaður er mikilvægur til að geta mætt þeim tímamótum sem við göngum í gegnum á lífsleiðinni, hvort sem þau eru fyrirhuguð eða óvænt. Þá getur verið gott að stilla dæminu upp út frá sparnaðartímabilum – til hversu langs tíma ætlar þú að spara?

Vara­sparnaður

Neyslu­sparnaður

Lang­tímasparnaður

Til að eiga fyrir óvæntum tímamótum.

Til að eiga fyrir skipulögðum tímamótum.  

Til að eiga fyrir tímamótum lengra fram í tímann.

Fjárhagsleg áföll

Sumarfrí

Fasteignakaup

Skemmtileg tækifæri

Bílakaup

Starfslok

Fáðu ráðgjöf


Hvernig þínum sparnaði er háttað fer eftir þínum fjárhag, óskum og lífsstíl. Ráðgjafar okkar eru sérfræðingar þegar kemur að sparnaði, hvort sem er á sparnaðarreikningum eða með fjárfestingum í verðbréfasjóðum. Pantaðu ráðgjöf ef þú vilt fá að heyra í ráðgjöfum okkar.

Bóka símtal

Bókaðu símtal og við aðstoðum símleiðis.

Hvernig spara ég millj­ón


Hvernig eru fyrstu skrefin þegar kemur að því að spara og fjárfesta? Við förum yfir hvað virkar, hvernig þú getur látið skammtímasparnað ganga upp en á sama tíma sparað fyrir húsnæði. Einnig förum við yfir hvaða ávöxtunarkostir henta og hvað fagfólkið gerir.

  • Lausafé2:04
  • Efri árin9:25
  • Fjárfestingar12:19

Spurt og svar­að


Fyrir­varar


Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna. Fjárfestingarsjóðir hafa víðtækari fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir og geta því verið áhættusamari fjárfesting. Upplýsingar um sjóðina eru fengnar frá Íslandssjóðum hf., rekstrarfélagi sjóðanna sem er dótturfélag Íslandsbanka hf.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.