Kost­ir þess að spara reglu­lega

  • Sparnaðurinn sér um sig sjálfur

  • Sparnaður verður eðlilegur hluti af föstum mánaðarlegum greiðslum

  • Með reglulegum sparnaði má bregðast við óvæntum útgjöldum

  • Með reglulegum sparnaði átt þú fyrir því sem þú kaupir, í stað þess að þurfa að fá lán. Það er bæði ódýrara og ánægjulegra!

  • Þegar þú sparar ert það þú sem færð vextina

Sparnaðarleiðir


Þægileg leið til þess að spara er að gera það með reglubundnum sparnaði eða áskriftum í sjóði.

Sjóðir

Að spara í sjóðum er einföld og góð leið til uppbyggingar á sparnaði. Kynntu þér mismunandi sjóði og veldu þann sem þér líst best á.

Skoða sjóði

Sparnaðarreikningar

Við bjóðum upp á fjölbreytta sparnaðarreikninga sem henta þínum þörfum. Skoðaðu úrvalið og veldu þann reikning sem hentar þér best.

Skoða sparnaðarreikninga

Sér­eign­ar­sparn­að­ur

Þú leggur 2-4% af launum í séreignarsparnað og vinnuveitandi leggur til 2% mótframlag, samkvæmt kjarasamningi. Það er ígildi 2% launahækkunar. Þannig leggurðu fyrir til framtíðar með einföldum hætti.

Nánar um séreignarsparnað

Eigðu afganginn

Þegar þú notar debetkortið þitt er lagt fyrir í sparnað, inn á reikning að eigin vali. Hækka má upphæðina sem keypt er fyrir upp í næstu 100, 500 eða 1.000 krónur. Þetta er auðveld leið til að spara án fyrirhafnar.

Skráðu þig inn í netbankann

Húsnæðissparnaður


Húsnæðissparnaður er óverðtryggður innlánsreikningur á góðum kjörum og er fyrir einstaklinga á aldrinum 15–34 ára sem vilja byrja að fjárfesta í framtíðinni.

Grænn sparnaður


Með grænum sparnaði hefurðu áhrif á verkefni sem vinna að því að bæta umhverfi okkar og samfélag.

Sparaðu fyrir börnin


Gott er að nýta fleiri en einn sparnaðarkost en þannig má dreifa áhættunni og auka ávöxtunarmöguleika til framtíðar. Hægt er að ganga frá málunum með einföldum og þægilegum hætti hér á vefnum.

Hvernig spara ég millj­ón


Hvernig eru fyrstu skrefin þegar kemur að því að spara og fjárfesta? Við förum yfir hvað virkar, hvernig þú getur látið skammtímasparnað ganga upp en á sama tíma sparað fyrir húsnæði. Einnig förum við yfir hvaða ávöxtunarkostir henta og hvað fagfólkið gerir.

  • Lausafé2:04
  • Efri árin9:25
  • Fjárfestingar12:19

Settu þér markmið, leggðu fyrir mánaðarlega, og þú átt fyrir hlutunum – hvort sem það er heimsreisa, nýtt heimilistæki eða eitthvað allt annað.

Vara­sparnaður

Neyslu­sparnaður

Lang­tímasparnaður

Til að eiga fyrir óvæntum tímamótum.

Til að eiga fyrir skipulögðum tímamótum.  

Til að eiga fyrir tímamótum lengra fram í tímann.

Fjárhagsleg áföll

Sumarfrí

Fasteignakaup

Skemmtileg tækifæri

Bílakaup

Starfslok

Þú velur upphæðina og inn á hvaða reikning eða í hvað sjóð sparnaðurinn á að fara. Stillir síðan sjálfvirkar millifærslur í netbanka og þá sér sparnaðurinn um sig sjálfur.

Fáðu ráðgjöf


Ráðgjafar okkar eru sérfræðingar þegar kemur að sparnaði, hvort sem er á sparnaðarreikningum eða með fjárfestingum í verðbréfasjóðum. Pantaðu ráðgjöf ef þú vilt fá að heyra í ráðgjöfum okkar.

Spurt og svar­að


Fyrir­varar


Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna. Fjárfestingarsjóðir hafa víðtækari fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir og geta því verið áhættusamari fjárfesting. Upplýsingar um sjóðina eru fengnar frá Íslandssjóðum hf., rekstrarfélagi sjóðanna sem er dótturfélag Íslandsbanka hf.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.