Viltu lækka greiðslu­byrðina?

Við bjóðum upp á breytingar á lánum, svokallaðar skilmálabreytingar en einnig er hægt að endurfjármagna núverandi lán yfir í annað lánsform, allt eftir þörfum hvers og eins.

Verðtryggt eða óverðtryggt?


Heimilt er að breyta verðtryggðu húsnæðisláni yfir í óverðtryggt og öfugt og er það gert með endurfjármögnun og að undangengnu greiðslumati. Einnig er hægt að breyta hluta láns yfir í verðtryggt eða óverðtryggt og hafa blandaða lánasamsetningu.

Óverðtryggð lán

Verðtryggð lán

Óverðtryggð lán eru alla jafna með þyngri greiðslubyrði í upphafi en verðtryggð lán

Verðtryggð lán geta verið með léttari greiðslubyrði í upphafi

Eignamyndun er alla jafna hraðari á óverðtryggðum lánum

Eignamyndun er alla jafna hægari á verðtryggðum lánum en á óverðtryggðum nema að valinn sé styttri lánstími

Greiðslubyrði á óverðtryggðum lánum með breytilegum vöxtum geta hækkað umtalsvert þegar vextir hækka

Verðbætur sem koma til vegna verðbólgu leggjast á höfuðstól og dreifast á lánstímann

Þú getur óskað eftir að breyta láni að hluta eða í heild úr óverðtryggðu yfir í verðtryggt eða öfugt hér að neðan. Við munum svo hafa samband við þig í kjölfarið og finna tíma til að undirrita skjölin. 

Sækja um endurfjármögnun

Endurfjármögnun

Ef heild­ar­veð­setn­ing er und­ir 70% af fast­eigna­mati íbúð­ar­hús­næð­is­ins

Viðskiptavinum stendur til boða að endurfjármagna viðbótarlán yfir í grunnlán sem ber hagstæðari vexti að því gefnu að veðsetning sé undir 70% af fasteignamati.

Til þess að reikna út veðsetningarhlutfall eignar þarftu að vita heildarskuldir sem hvíla á eigninni og fasteignamat hennar.

Heildarskuldir sem hvíla á eigninni ÷ fasteignamat íbúðar = veðhlutfall

Fletta upp fasteignamati

Einnig er hægt að bóka tíma í ráðgjöf til þess að sjá hvaða möguleikar standa til boða og kanna her heildarveðsetning og fasteignamat eignar er.

Kostnaður við endurfjármögnun er skv. verðskrá bankans hverju sinni.

Sækja um endurfjármögnun

Festa vexti


Óverðtryggð lán

Hægt er að festa vexti á óverðtryggðum húsnæðislánum til 3ja eða 5 ára með svokallaðri skilmálabreytingu, en þá helst greiðslubyrðin nokkuð stöðug.

 • Óverðtryggð lán með föstum vöxtum tryggja stöðugri greiðslubyrði og fyrirsjáanleika næstu 3 til 5 árin á meðan vextir eru fastir.
 • Eftir að fastvaxtatímabili lýkur ber lánið breytilega óverðtryggða vexti skv. vaxtatöflu og getur þú alltaf óskað eftir því að festa vexti á ný þegar þér hentar.
 • Greiðslubyrði á lánum sem hafa að geyma breytilega vexti getur hækkað, lækkað eða staðið í stað í einhvern tíma, í samræmi við breytingar og þróun vaxta hjá bankanum.
 • Uppgreiðslu-og umframgreiðslugjald er á lánum á meðan það ber fasta vexti (heimilt er að greiða 1.000.000 inn á höfuðstól lánsins yfir 12 mánaða tímabil).

Kostnaður við skilmálabreytingu er skv. verðskrá bankans hverju sinni. Vinsamlegast athugið að ef greiðslubyrði láns hækkar umfram 20% þarf að framkvæma greiðslumat.

Þú getur óskað eftir að festa vexti í fyrirspurnarforminu hér að neðan. Við munum svo hafa samband við þig í kjölfarið og finna tíma til að undirrita skjölin. 
Sækja um breytingu á láni

Verðtryggð lán

Ef þú ert með verðtryggt lán með breytilegum vöxtum og vilt festa vextina þá er það gert með endurfjármögnun.

 • Verðtryggð lán með föstum vöxtum tryggja stöðugri greiðslubyrði og meiri vissu meðan á hverju fastvaxtatímabili stendur.
 • Fastir vextir á verðtryggðum lánum eru endurskoðaðir á 5 ára fresti og að fastvaxtatímabilinu loknu taka nýir núgildandi vextir við skv. vaxtatöflu
 • Greiðslubyrði á lánum sem hafa að geyma breytilega vexti getur hækkað, lækkað eða staðið í stað í einhvern tíma, í samræmi við breytingar og þróun vaxta hjá bankanum.
 • Uppgreiðslu-og umframgreiðslugjald er á lánum á meðan það ber fasta vexti (heimilt er að greiða 1.000.000 inn á höfuðstól lánsins yfir 12 mánaða tímabil).

Kostnaður við endurfjármögnun er skv. verðskrá bankans hverju sinni.
Sækja um endurfjármögnun

Breyta lánstíma


Hægt er að lengja og stytta lánstíma á húsnæðislánum með skilmálabreytingu en að hámarki er hægt að lengja lánstíma til 40 ára (á ekki við um fyrstu kaupa lán).

 • Við lengingu á lánstíma lækkar greiðslubyrðin og eignamyndun verður hægari
 • Við styttingu á lánstíma hækkar greiðslubyrðin og eignamyndun verður hraðari

Kostnaður við skilmálabreytingu er skv. verðskrá bankans hverju sinni. Vinsamlegast athugið að ef greiðslubyrði láns hækkar umfram 20% þarf að framkvæma greiðslumat.

Þú getur óskað eftir breytingu á lánstíma í fyrirspurnarforminu hér að neðan. Við munum svo hafa samband við þig í kjölfarið og finna tíma til að undirrita skjölin.

Sækja um breytingu á láni

Breyta tegund afborgunar


Jafnar greiðslur og jafnar afborganir

Lán eru ýmist með jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum og hægt er að breyta tegund núverandi afborgana með skilmálabreytingu.

 • Þegar lán er greitt með jöfnum greiðslum er u.þ.b sama heildarfjárhæð greitt í hverjum mánuði (fjárhæðin tekur þó breytingum á verðtryggðum lánum vegna verðbólgu)
 • Á lánum með jöfnum greiðslum er greiðslubyrði lægri í upphafi en þegar greitt er með jöfnum afborgunum
 • Þegar lán er greitt með jöfnum afborgunum er sama fjárhæð greidd inn á höfuðstól í hverjum mánuði (fjárhæðin tekur þó breytingum á verðtryggðum lánum vegna verðbólgu)
 • Á lánum með jöfnum afborgunum er greiðslubyrði hærri í upphafi en þegar greitt er með jöfnum greiðslum

Kostnaður við skilmálabreytingu er skv. verðskrá bankans hverju sinni. Vinsamlegast athugið að ef greiðslubyrði láns hækkar umfram 20% þarf að framkvæma greiðslumat.

Þú getur óskað eftir breytingu á greiðslufyrirkomulagi láns í fyrirspurnarforminu hér að neðan. Við munum svo hafa samband við þig í kjölfarið og finna tíma til að undirrita skjölin. 

Sækja um breytingu á láni

Vaxtagreiðsluþak


Vaxtagreiðsluþak er þjónusta sem veitir þeim viðskiptavinum sem slík ákvæði hafa í skilmálum óverðtryggðra húsnæðislána skjól fyrir sveiflum í greiðslubyrði við hækkun vaxta.

 • Þú velur vaxtagreiðsluþakið sjálf(ur). Það verður þó að vera yfir 7,5% ársvöxtum, sem er lágmarkið fyrir grunnlán en 8% fyrir viðbótarlán.
 • Ef vextir lánsins hækka umfram það vaxtagreiðsluþak sem þú hefur valið tekur vaxtagreiðslan mið af því þaki, en sú upphæð sem ber á milli ríkjandi vaxta skv. vaxtatöflu og vöxtum reiknuðum samkvæmt vaxtagreiðsluþaki leggst við höfuðstól lánsins.
 • Þeir vextir sem leggjast við höfuðstól koma til greiðslu á þeim gjalddögum sem eftir eru af láninu (dreifast á lánstímann).
 • Vaxtagreiðsluþak hentar þeim lántakendum sem vilja jafna greiðslubyrðina í hækkandi vaxtastigi. Lesa meira um vaxtagreiðsluþak.

Sækja um vaxtagreiðsluþak

Dæmi


Núgildandi vextir

Greiðsla með vaxtagreiðsluþaki

Lánsfjárhæð

35.000.000 kr.

35.000.000 kr.

Lánstími

40 ár

40 ár

Tegund afborgunar

Jafnar greiðslur

Jafnar greiðslur

Vextir til greiðslu á gjalddaga

11%

7,5%*

Greiðslubyrði á 1. gjalddaga

325.033 kr.

222.950 kr.

* Mismunurinn á vöxtum, þ.e. 7,5% og 11% leggjast ofan á höfuðstól lánsins og dreifist yfir lánstímann, 102.083 kr. á fyrsta gjalddaga í þessu dæmi.