Er barn á leiðinni?

Alls kyns undirbúningur fylgir því að eignast barn og þá borgar sig að huga að fjármálunum. Það getur verið kostnaðarsamt að eignast barn en við bjóðum upp á ýmsa þjónustu þegar kemur að fjármálum og barneignum.

Hverju þarf að huga að?


Hvað kostar að eignast barn og hverju þarf að huga að? Hérna finnur þú gagnlegar upplýsingar um fjármálin, lengd orlofs, þjónustur í boði og annað gagnlegt.

Hvað er mikilvægast að hafa í huga?


Bergþóra Baldursdóttir og Björn Berg ræða um barnabætur, fæðingarorlof, leikskólagjöld, styrki og fleira gagnlegt.

Frestun á greiðslum í fæðingarorlofi

Við bjóðum upp á greiðslufrest á húsnæðislánum í allt að 9 mánuði ef þú átt von á barni og á leiðinni í fæðingarorlof.

Til að sækja um greiðslufrest vegna fæðingaorlofs þarftu að senda okkur greiðsluáætlun frá Fæðingarorlofssjóði. Við skoðum svo málið og látum þig svo vita þegar þú getur mætt til okkar og skrifað undir skilmálabreytingu á láninu. Kostnaður vegna skilmálabreytingar er samkvæmt verðskrá bankans hverju sinni. 

Húsnæðisvernd

Fjölskyldan er eitt það mikilvægasta í lífinu og því skiptir máli að geta tryggt sínum nánustu fjárhagslegt öryggi við andlát.

Húsnæðisvernd er lánalíftrygging fyrir viðskiptavini með húsnæðislán hjá bankanum. Húsnæðisverndin tryggir aðstandendum þínum bætur ef þú fellur frá. Þú ákveður þá tryggingafjárhæð sem greiðist inn á húsnæðislánið þitt við fráfall. Allir á aldrinum 18-49 ára geta sótt um líftrygginguna og gildir hún til 70 ára aldurs. 

Fæðingarorlof


Þú átt rétt á fæðingarorlofi við fæðingu barns, ættleiðingu eða töku barns í varanlegt fóstur. Lengd orlofsins fer eftir því hvenær barnið fæðist, en nýlega hafa orðið breytingar á lengd orlofsins.

Fæðingarorlof

Ef barn fæðist árið 2020 er sjálfstæður réttur hvors foreldris 4 mánuðir og sameiginlegur réttur 2 mánuðir. Ef barn fæðist árið 2021 lengist sjálfstæður réttur hvors foreldris í 5 mánuði. Við fæðingu barns verða mæður að taka 2 vikur, en annars er foreldrum frjálst hvenær orlofið er tekið en það fyrnist þó við tveggja ára aldur barns.

Foreldrar í vinnu sækja um orlof 6 vikum fyrir áætlaðan fæðingardag en foreldrar í námi eða utan vinnumarkaðar þurfa að sækja um með 3 vikna fyrirvara. Umsóknarferlið fer að mestu fram rafrænt á síðu Fæðingarorlofssjóðs og þar má finna allar frekari upplýsingar.

Skoða nánar fæðingarorlof

Fæðingarorlofsgreiðslur

Greiðslur úr fæðingarorlofssjóði verða aldrei hærri en 80% af þínum tekjum. Sjóðurinn reiknar meðaltekjur þínar yfir 12 mánuði, 18-6 mánuðum fyrir fæðingarmánuð og verða greiðslurnar miðaðar við þær tekjur. Einnig er hægt að dreifa greiðslunum yfir lengra tímabil.

Í námi eða utan vinnumarkaðar átt þú rétt á svokölluðum fæðingarstyrk frá Fæðingarorlofssjóði. Til að eiga rétt á hámarksgreiðslum þurfa námsmenn að vera í 75-100% námi og standast kröfur um námsframvindu. Ekki er hægt að dreifa greiðslum til námsmanna yfir lengra tímabil.

Notaðu reiknivél á vef vinnumálastofnunar til að kynna þér betur upphæðirnar sem í boði eru:

Reikna fæðingarorlofsgreiðslur

Barnabætur


Barnabætur þarf ekki að sækja um sérstaklega, þær eru tekjutengdar og greiðast þar sem barnið á lögheimili. Ef foreldrar eru giftir eða í sambúð skiptast bæturnar á milli þeirra, en ef foreldrar eru ekki í sambúð fær sá sem býr á lögheimili barnsins bæturnar. 

Fæðingarstyrkur


Sum stéttarfélög greiða félagsmönnum sínum fæðingarstyrk við fæðingu barns. Úthlutunarreglur og upphæðir styrksins eru mismunandi eftir stéttarfélögum. Þú skalt endilega kynna þér rétt þinn hjá þínu stéttarfélagi. Auk þess er oft veittur sérstakur ættleiðingastyrkur.

Ýmiss kostnaður

Það er ekki ódýrt að eignast barn.

Á Íslandi er mæðravernd ókeypis en ef foreldrar velja að fara í snemmsónar og á undirbúningsnámskeið kostar það. Athugaðu hvort stéttarfélagið þitt niðurgreiði slík námskeið.

Einnig þurfa foreldrar að eiga ýmsa hluti við komu barns, það er misjafnt hvað foreldrum finnst nauðsynlegt að eiga en hlutir á borð við bílstól, rúm, föt og bleyjur þurfa allir foreldrar að eiga. Ungabörn nota föt og ýmsa aðra hluti í skamman tíma svo kannaðu hvort það sé möguleiki að fá í láni hjá skyldmennum og vinum eða kaupa hlutina notaða. Það getur sparað þér talsverðar fjárhæðir.

Að spara fyrir lækkandi tekjum

Í fæðingarorlofi verður þú óumflýjanlega fyrir tekjutapi þar sem þú færð í mesta lagi 80% af laununum þínum.

Í fæðingarorlofi verður þú óumflýjanlega fyrir tekjutapi þar sem þú færð í mesta lagi 80% af laununum þínum. Þú getur reiknað út þær greiðslur sem þú færð í orlofi á síðu Fæðingarorlofssjóðs. Ef þú sérð ekki fram á að geta orðið fyrir tekjutapi í orlofi er mikilvægt að byrja að spara sem fyrst. Reiknaðu út hverjar greiðslurnar verða og hvað þú þarft að spara mánaðarlega til að spara fyrir þessum tekjumissi. 

Kynntu þér reglubundinn sparnað en það er markvissasta og árangursríkasta sparnaðarleiðin sem völ er á.

Sparnaður fyrir barnið


Framtíðarreikningur er gjöf sem vex og því er best að byrja snemma að huga að framtíðinni. Við hvetjum foreldra til að leggja til hliðar mánaðarlega upphæð inn á Framtíðarreikning og huga þannig að langtímasparnaði.

Framtíðarreikningur

Framtíðarreikningur er bundinn til 18 ára aldurs og ber hæstu vexti almennra, verðtryggðra innlánsreikninga bankans á hverjum tíma. Tilvalin gjöf frá ömmum, öfum, frænkum, frændum, systkinum og vinum. Hægt er að stofna reikninginn í netbanka Íslandsbanka.

Stofna Framtíðarreikning

Reglubundinn sparnaður

Reglulegur og sjálfvirkur sparnaður er markvissasta og árangursríkasta sparnaðarleiðin sem völ er á. Við mælum með reglulegum millifærslum á Framtíðarreikninginn, þó ekki sé um nema litlar fjárhæðir að ræða hverju sinni. Reikningurinn vex og dafnar með tímanum og margt smátt getur því gert eitt stórt. Sparnaður á Framtíðarreikningi getur þannig lagt grunninn að fjárhagslegri heilsu barnsins. Hægt er að skrá reglulegar greiðslur í netbankanum hvenær sem er fram að 15 ára aldri barnsins. 

Skrá sjálfvirka millifærslu