Helstu kostir

  • Engin gjöld eða þóknanir.

  • Vextir greiddir út mánaðarlega.

  • Aðeins 10 daga binditími.

  • Engin lágmarksinnborgun.

  • Óverðtryggður sparnaðarreikningur.

Stighækkandi vextir


Vextir á ári sýna ársávöxtun miðað við óhreyfða innstæðu. Mánaðarlegir vextir eru nafnvextir á ársgrundvelli. Vextir eru lagðir við höfuðstól í lok hvers mánaðar.*

Hentar Vaxtaþrep fyrir þig?


Vaxtaþrep hentar öllum sem vilja hærri vexti og stuttan binditíma. Reikningurinn hentar vel fyrir neyslusparnaðinn þar sem hver innborgun er bundin í aðeins 10. daga.

Tíminn vinnur með Vaxtaþrepi