Ævileið

Ævileið hentar þeim sem vilja ávaxta séreignarsparnað sinn eftir aldri og minnka áhættu og sveiflur eftir því sem nær dregur eftirlaunum.

Helstu eiginleikar

  • Séreignarsparnaðurinn ávaxtast eftir aldri og minnkar áhætta eftir því sem nær dregur eftirlaunum

  • Iðgjöld og inneign færast sjálfkrafa á milli fjárfestingarleiða eftir aldri

  • Enginn kostnaður við flutning á milli leiða

  • Sérfræðingar vakta tækifæri á markaði

  • Skattalegt hagræði

Hvernig virkar Ævileið?


Ef þú velur Ævileið flyst inneign sjálfkrafa á milli fjárfestingarleiða eftir þínum aldri. Inneign er flutt í jöfnum skrefum á fjórum árum og er nýjum iðgjöldum ráðstafað í þá fjárfestingarleið sem inneign flyst í.

Fjárfestingaleiðir


Í Ævileið færist inneign á milli Stýringarleiða E til A eftir aldri.

Eignarflokkur

Stýring E

(fyrir 16-40 ára)

Stýring D

(fyrir 41-50 ára)

Stýring C

(fyrir 51-60 ára)

Stýring B

(fyrir 61-64 ára)

Stýring A

(fyrir 65 ára og eldri)

Innlán í bönkum og sparisjóðum

0-8%

0-12%

0-16%

0-18%

0-20%

Ríkisskuldabréf og skuldabréf með ríkisábyrgð

0-60%

20-80%

35-90%

45-100%

50-100%

Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga

0-15%

0-15%

0-20%

0-20%

0-20%

Hlutabréf

40-80%

20-60%

10-35%

0-20%

0%

Önnur verðbréf

0-45%

0-45%

0-45%

0-35,5%

0-35,5%

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

Við vekjum athygli á því að fjárfestingarstefnu, upplýsingablað hverrar stýringarleiðar og reglur um Framtíðarauð má nálgast undir hverri stýringarleið.

Hlutfallstölur sýna fjárfestingarheimildir fjárfestingarleiða samkvæmt fjárfestingarstefnu. Önnur verðbréf eru fasteignaveðtryggð skuldabréf, skuldabréf og víxlar banka, sparisjóða og annarra lánastofnana, skuldabréf fyrirtækja og hlutdeildarskírteini sjóða um sameiginlega fjárfestingu.

Fjárfestingaleiðir


Í Ævileið færist inneign á milli Stýringarleiða E til A eftir aldri.

Við vekjum athygli á því að fjárfestingarstefnu, upplýsingablað hverrar stýringarleiðar og reglur um Framtíðarauð má nálgast undir hverri stýringarleið.

Hlutfallstölur sýna fjárfestingarheimildir fjárfestingarleiða samkvæmt fjárfestingarstefnu. Önnur verðbréf eru fasteignaveðtryggð skuldabréf, skuldabréf og víxlar banka, sparisjóða og annarra lánastofnana, skuldabréf fyrirtækja og hlutdeildarskírteini sjóða um sameiginlega fjárfestingu.

Fyrir­varar


Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Framtíðarauður er séreignarsparnaður samkvæmt lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Íslandsbanki er vörsluaðili Framtíðarauðs. Viðskiptavinir eru hvattir til að kynna sér vel reglur Framtíðarauðs og fjárfestingarstefnu mismunandi fjárfestingarleiða.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Íslandsbanki hf. ber enga ábyrgð á fjárfestingarákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga á síðunni. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýslugjalds við daglegan útreikning á gengi fjárfestingarleiða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hverrar fjárfestingarleiðar.