Skýrslur Íslandsbanka fyrir árið 2023

Íslandsbanki hefur gefið út tvær skýrslur vegna ársins 2023: Árs- og sjálfbærniskýrslu og Áhættuskýrslu (Pillar 3).


Árs- og sjálfbærniskýrsla 2023
Íslandsbanki birtir samþætta Árs- og sjálfbærniskýrslu þar sem farið er yfir starfsemi, rekstur og stefnu bankans á árinu 2023. Sjálfbærnihluti skýrslunnar gerir meðal annars áföngum liðins árs á sviði sjálfbærni skil auk þess að fjalla um markmið bankans á komandi árum þegar kemur að áframhaldandi sjálfbærnivegferð hans. Sjálfbærniuppgjör ársins 2023 inniheldur auk þess ítarlegri sundurliðun á UFS-upplýsingum ásamt umfjöllun um skipulags- og rekstrarmörk, aðferðafræði og skilgreiningar. Endurskoðendafyrirtækið Deloitte yfirfór og veitti staðfestingu með takmarkaðri vissu fyrir sjálfbærniupplýsingagjöf bankans vegna ársins 2023. Sjálfbærniuppgjörið er gert, líkt og fyrri ár, í samræmi við UFS-leiðbeiningar Nasdaq frá 2019.

Áhættuskýrsla (Pillar 3)
Áhættuskýrslan er birt á ensku, en markmið hennar er að uppfylla lögbundnar kröfur um upplýsingagjöf og veita markaðsaðilum og öðrum áhugasömum upplýsingar sem ætlað er að auka skilning á áhættustýringu bankans.

Nálgast má framangreindar skýrslur á ársskýrsluvef bankans. Sjálfbærniuppgjör ársins 2023 má ennfremur nálgast hér.