Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Einhugur um lækkun stýrivaxta og frekari lækkun líkleg

Samstaða var í peningastefnunefnd Seðlabankans um lækkun vaxta í október, þótt sleginn væri heldur varfærnari tónn en i ágúst. Líklegt er að í það minnsta eitt vaxtalækkunarskref til viðbótar verði stigið fyrir áramót.


Allir nefndarmenn í peningastefnunefnd Seðlabankans voru á einu máli um að lækka stýrivexti um 0,25 prósentur á síðasta vaxtaákvörðunarfundi í októberbyrjun. Er það í annað skiptið í röð þar sem samstaða er um vaxtalækkun meðal nefndarmanna. Ólíkt síðasta fundi nefndarinnar, fyrir vaxtaákvörðunina í ágúst sl., var þó einnig  til umræðu í þetta skiptið hvort halda ætti stýrivöxtum óbreyttum. Í ágúst var eingöngu rætt um vaxtalækkun og virtist enginn nefndarmaður þá á þeim buxunum að íhuga í alvöru óbreytta stýrivexti.

Samkvæmt fundargerðinni voru helstu rök með vaxtalækkuninni:

  • Þótt núverandi staða efnahagsmála væri betri en spáð var væri aukin hætta á að hagvaxtarhorfur væru ofmetnar, einkum vegna verri efnahagshorfa erlendis, og óvissa hefði aukist.

  • Verðbólga hefði verið lítillega minni á þriðja ársfjórðungi en gert var ráð fyrir og horfur á að hún verði komin fyrr í markmið en talið var

  • Verðbólguvæntingar hefðu haldið áfram að lækka og gengi krónunnar hækkað að undanförnu.

Helstu rök með óbreyttum vöxtum voru að mati nefndarinnar:

  • Þjóðarbúið hefði verið sterkara á fyrri hluta ársins en búist var við og að nýleg hækkun raunvaxta gæti verið í samræmi við þá þróun.

  • Ekki væri útilokað að einkaneysla reyndist þróttmeiri en talið væri enda hefðu ráðstöfunartekjur hækkað töluvert undanfarin misseri, sparnaður aukist og veðrými til lántöku væri sögulega hátt.

  • Verðbólga og nokkrir mælikvarðar á verðbólguvæntingar enn yfir markmiði auk þess sem undirliggjandi verðbólga hefði þokast upp.

  • Í ljósi slökunar á aðhaldi ríkisfjármála þyrfti minni slökun peningastefnunnar en ella

  • Ekki væri búið að ljúka kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Þótt fyrri upptalningin sé styttri hafa þeir þættir augljóslega vegið mun þyngra á metunum en hinir miðað við niðurstöðu nefndarinnar.

Lægri stýrivextir í kortunum

Framsýn leiðsögn peningastefnunefndar var hlutlaus, líkt og raunin var í ágúst, og hljóðaði svo:

Peningastefnan mun á næstunni ráðast af samspili þróunar efnahagsumsvifa annars vegar og verðbólgu og verðbólguvæntinga hins vegar.

Af þessu má ráða að nefndarmenn í peningastefnunefndinni muni leggja nokkra áherslu á að lesa í verðbólgutölur októbermánaðar, þróun verðbólguálags á markaði og niðurstöður væntingakönnunar meðal aðila á fjármálamarkaði sem framkvæmd verður í upphafi nóvembermánaðar. Einnig mun nefndin líta til hátíðnivísbendinga um efnahagsþróun á borð við kortaveltu, en líkt og við fjölluðum nýverið um benda nýjustu kortaveltutölur til þess að heimilin stígi varlega til jarðar í einkaneyslu þessa dagana.

Við teljum þó talsverðar líkur á að vextir verði lækkaðir a.m.k. einu sinni fyrir áramót. Enn syrtir í álinn erlendis og hljóða nýjar spár OECD og IMF fyrir 2019-2020 upp á hægasta vöxt á heimsvísu í áratug. Þá hefur krónan áfram haldist stöðug og horfur eru á að verðbólga verði komin í markmið fyrir áramót. Nýjasta verðbólguspá okkar hljóðar upp á 2,7% verðbólgu í október og að verðbólgan verði komin niður í 2,2% í janúarmánuði næstkomandi.

Tónn nefndarmanna er hins vegar að mati okkar varfærnari nú en í ágúst og mun nefndin sjálfsagt hugsa sig vandlega um áður en fleiri en eitt skref eru stigin til frekari lækkunar vaxta á allra næstu mánuðum.

Höfundur


Jón Bjarki Bentsson

Aðalhagfræðingur


Hafa samband