Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Spáum hjöðnun verðbólgu í 2,7%

Við spáum því að vísitala neysluverðs (VNV) muni hækka um 0,3% í október frá mánuðinum á undan. Ef spáin gengur eftir mun 12 mánaða verðbólga hjaðna frá fyrri mánuði úr 3,0% í 2,7%. Verðbólga hefur þá ekki verið minni í rúmt ár.


Samantekt

  • Spáum 0,3% hækkun VNV í október

  • Verðbólga hjaðnar úr 3,0% í 2,7%

  • Árstíðarbundin hækkun flugfargjalda

  • Flestir liðir hækka örlítið á milli mánaða

  • Útlit fyrir verðbólgu undir markmiði Seðlabankans í byrjun næsta árs

  • Allbjartar verðbólguhorfur næstu misserin

Verðbólguhorfur næstu missera eru allgóðar vegna hægari hækkunar íbúðaverðs á komandi fjórðungum, tiltölulega stöðugrar krónu og væntinga um hóflegar launahækkanir. Við spáum því að verðbólga verði undir markmiði Seðlabankans í byrjun næsta árs og mælast 2,2% í janúar. Hagstofan birtir VNV fyrir október kl. 09.00 þann 28. október næstkomandi.

Árstíðarbundin hækkun flugfargjalda

Við spáum því að liðurinn ferðir og flutningar hækki um 1,3% (0,19% í VNV). Það helsta sem vegur til hækkunar í þeim lið er árstíðarbundin hækkun flugfargjalda. Flugfargjöld eiga það til að lækka á haustmánuðum og lækkuðu samtals um 16% í ágúst og september. Í október hafa þau aftur á móti tilhneigingu til að hækka á nýjan leik en við spáum því að flutningar í lofti hækki um tæp 8% (0,14% í VNV) milli mánaða. Annar liður sem hækkar innan ferða og flutninga er eldsneytisverð um 1,6% (0,06% í VNV) eftir lækkun síðastliðna mánuði.

Segja má að margt smátt geri eitt stórt í spá okkar fyrir aðra liði í mánaðarbreytingu VNV í október. Enginn einn liður vegur til afgerandi hækkunar- né lækkunaráhrifa en margir liðir virðast almennt þokast eilítið upp á við. Helstu liðirnir eru matar- og drykkjarvörur sem hækka um 0,1% (0,02% í VNV) og húsgögn og heimilisbúnaður sem hækkar um 0,5% (0,03% í VNV) samkvæmt spá okkar.

Íbúðamarkaður siglir lygnan sjó

Við spáum því að húsnæðisliðurinn í heild hækki um 0,15% (0,05% í VNV). Hækkunaráhrifin eru bundin við reiknaða húsaleigu, sem endurspeglar húsnæðisverð að mestu, og gerum við ráð fyrir að liðurinn hækki um 0,2% (0,03% í VNV).

Mæling okkar bendir til að lítilsháttar hækkun mælist á íbúðaverði á milli mánaða. Framboð íbúða hefur verið að aukast jafnt og þétt og dregið hefur úr eftirspurn. Margt bendir til þess að ákveðið jafnvægi sé að myndast á íbúðamarkaði en eins og fram kemur í nýútgefinni skýrslu okkar um íslenskan íbúðamarkað gerum við ráð fyrir að raunverð íbúða standi nánast í stað næstu 3 árin.

Verðbólga undir markmiði í janúar?

Verðbólguhorfur eru allgóðar næstu misserin. Við spáum 0,1% hækkun VNV í nóvember, 0,5% hækkun í desember og 0,5% lækkun í janúar. Samkvæmt því mun verðbólga mælast 2,2% í janúar og verður því komin undir verðbólgumarkmið Seðlabankans á ný eftir 18 mánuði yfir markmiði.

Í kjölfarið gerum við ráð fyrir því að verðbólga verði að jafnaði 2,3% árið 2020 og 2,6% árið 2021. Gangi það eftir má Seðlabankinn vel við una enda gera stöðugar verðbólguhorfur honum auðveldara fyrir að mýkja hagsveifluna með viðeigandi vaxtabreytingum. Stærstu óvissuþættir í spá okkar eru hugsanleg veiking krónu og launakröfur í kjarasamningum sem enn á eftir að ljúka. Á móti gæti þróun íbúðaverðs leitt til minni verðbólgu en hér er spáð.

Höfundur


Bergþóra Baldursdóttir

Hagfræðingur í Greiningu


Hafa samband

Lagalegur fyrirvari

Skýrsla þessi er tekin saman af Greiningu Íslandsbanka hf. (Íslandsbanki).

Upplýsingar í skýrslu þessari eru upprunnar frá innlendum og erlendum upplýsinga- og fréttaveitum, sem taldar eru áreiðanlegar, ásamt opinberum upplýsingum, eigin úrvinnslu Greiningar og mati á hverjum tíma. Upplýsingarnar hafa ekki verið kannaðar sjálfstætt af Íslandsbanka og ábyrgist bankinn ekki nákvæmni upplýsinganna, áreiðanleika eða réttmæti þeirra. Skoðanir höfunda geta breyst án fyrirvara og ber Íslandsbanka ekki skylda til að uppfæra, lagfæra eða breyta skýrslunni við breyttar forsendur.

Skýrslan er einungis birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum. Íslandsbanki og starfsmenn bankans bera ekki ábyrgð á viðskiptum sem kunna að vera gerð á grundvelli þeirra upplýsinga sem fram koma í skýrslunni. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðleggingar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti sem í boði eru. Fjárfestingum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna alþjóðlegra fjárfestinga og gengisflökts gjaldmiðla. Fjárfestingamarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta er mismunandi. Bent skal á að árangur í fortíð er ekki trygging um árangur í framtíð.

Skýrslur og aðrar upplýsingar sem berast frá Íslandsbanka eru einungis ætlaðar til einkanota. Hvorki má afrita efnið, vitna í það né dreifa því, í heild eða að hluta, án skriflegs leyfis frá Íslandsbanka.

Skýrsla þessi er stutt samantekt og ber ekki að líta svo á að í henni sé að finna allar tiltækar upplýsingar um þau viðfangsefni sem hún fjallar um. Eftirlitsaðili: Fjármálaeftirlitið (www.fme.is).

BANDARÍKIN

Skýrslu þessari eða afritum hennar má ekki dreifa í Bandaríkjunum eða til viðtakenda sem eru bandarískir ríkisborgarar í andstöðu við takmarkanir sem kveðið er á um í bandarískum lögum. Dreifing skýrslunnar í Bandaríkjunum kynni að teljast brot á þeim lögum.

KANADA

Upplýsingarnar í skýrslu þessari eru ekki ætlaðar til dreifingar eða útbreiðslu með neinum hætti í Kanada og því ber ekki að líta á þær sem fjármálaráðgjöf eða ráðleggingu um fjárfestingar í skilningi kanadískra verðbréfalaga.

ÖNNUR LÖND

Lög og reglugerðir í öðrum löndum kunna einnig að takmarka dreifingu skýrslu þessarar.