Launagreiðendur

Íslandsbanki hf. er vörsluaðili séreignarsparnaðar og tekur á móti viðbótarlífeyrissparnaði og öðrum séreignargreiðslum viðskiptavina samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 undir heitinu Framtíðarauður.

Hér má finna ýmsar hagnýtar upplýsingar vegna skila á skilagreinum og iðgjaldagreiðslum.

Skilagreinar

Skil á skilagreinum og iðgjaldagreiðslum.

Skil á skilagreinum og iðgjaldagreiðslum


Launþegi getur valið um að greiða 2-4% eigið framlag af launum í séreignarsparnað og greiðir þá launagreiðandi 2% mótframlag skv. flestum kjarasamningum. Kjarasamningar geta þó kveðið á um aukið mótframlag. Launagreiðendum er heimilt að greiða 12% af launum auk 2.000.000 kr. árlega fyrir hvern launþega, samtals í skyldu – og viðbótarlífeyrissparnað. Ef iðgjald fer umfram þessi mörk telst það til skattskyldra tekna launþega.

Framtíðarauður kappkostar að veita launagreiðendum góða þjónustu og fjölbreytta valmöguleika við skil á skilagreinum og iðgjaldagreiðslum.

Skilagreinar

Mikilvægt er að launagreiðendur sendi skilagreinar sem fyrst til þess að hægt sé að aðgreina innborguð iðgjöld og tryggja að rétthafi njóti ávöxtunar af sparnaðinum.

Einfaldasta leiðin til að skila inn skilagreinum er að senda þær á rafrænu formi í gegnum launagreiðendavefinn. Einnig er hægt að senda skilagreinar beint úr flestum launakerfum.

Tvær leiðir til að skila inn skilagreinum

  1. Launagreiðendavefur
    Launagreiðendavefur Framtíðarauðar er aukin þjónusta við launagreiðendur. Á launagreiðendavefnum er auðvelt að senda inn skilagreinar. Þar er einnig hægt að senda inn textaskrár úr launakerfum, skoða stöðu og hreyfingar og taka út launagreiðendayfirlit.
  2. Launakerfi

Nánari upplýsingar veitir þjónustuaðili viðkomandi launakerfis.

Greiðsla iðgjalda

Hægt er að greiða séreignarsparnaðariðgjöld með því að leggja inn á bankareikning sjóðsins eða óska eftir því að mánaðarlega sé greiðslukrafa stofnuð sem birtist í Fyrirtækjabanka.

Framtíðarauður
Kennitala: 491008-0160
Hagasmára 3, 201 Kópavogi
Netfang skilagreina: lif@islandsbanki.is
Sími: 440-4900, Fax: 440-4930
Lífeyrissjóðsnúmer: 006
Iðgjöld greiðist inn á reikning: 515-26-5330

  • Gjalddagi: 10. dagur næsta mánaðar á eftir launatímabili
  • Eindagi: Síðasti dagur næsta mánaðar á eftir launatímabili

Vinsamlegast hafið samband við verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Íslandsbanka í síma 440 4900 til að fá frekari upplýsingar.

Föst mánaðarleg greiðsla

Þeir sem greiða fasta fjárhæð mánaðarlega geta óskað eftir að vera í mánaðarlegri keyrslu sem stofnar skilagrein og greiðsluseðil til greiðslu í netbanka.