Löng ríkisskuldabréf

Löng ríkisskuldabréf henta þeim sem þola nokkrar sveiflur í ávöxtun á séreignarsparnaði sínum, til dæmis þeim sem eru nýir á vinnumarkaði eða vilja ávaxta séreignarsparnaðinn til lengri tíma. Leiðin fjárfestir eingöngu í ríkisskuldabréfum.

Nafnávöxtun

Fjárfestingartími

Sveiflur í ávöxtun

af 7

Mælikvarði á áhættu og sveiflur í ávöxtun

Helstu eiginleikar

  • Ríkisábyrgð eigna

  • Virk stýring á ríkisskuldabréfum

  • Skattalegt hagræði

Tegund
Stofnár
2010
Grunnmynt
ISK
Eignasamsetning
  • 95,7% Innlend skuldabréf
  • 4,3% Innlán

Síðast breytt: 31.05.2024

Markmið

Markmið þessarar leiðar er langtímahækkun eigna. Leitast er við að halda skuldaraáhættu í lágmarki og því eingöngu fjárfest í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs.

Í hverju fjárfestir sjóðurinn?

Fjárfest er að mestu í verðtryggðum skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs og er verðtryggingarhlutfall á bilinu 40-100%. Safnastjóra er heimilt að stytta og lengja meðallíftíma skuldabréfa í safninu frá 5 árum og upp í 12 ár og getur sett allt að 20% í innlán fjármálafyrirtækja.

Upplýsingablað

Gengisþróun


Berðu saman fjárfestingarleiðir

Þú getur skoðað yfirlit yfir nafnávöxtun á öllum fjárfestingarleiðum okkar. Við minnum á að árangur í fortíð er ekki ávísun á árangur í framtíð.

Skjöl og gögn


Upplýsingablað
PDF
Lykilupplýsingaskjal
PDF
Ávöxtun og eignasamsetning
PDF
Fjárfestingarstefna
PDF

Reglur um Framtíðarauð
PDF
Verðskrá verðbréfaþjónustu
PDF

Fyrir­varar


Almennur fyrirvari vegna séreignarsparnaðar

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Framtíðarauður er séreignarsparnaður samkvæmt lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Íslandsbanki er vörsluaðili Framtíðarauðs. Viðskiptavinir eru hvattir til að kynna sér vel reglur Framtíðarauðs og fjárfestingarstefnu mismunandi fjárfestingarleiða.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Íslandsbanki hf. ber enga ábyrgð á fjárfestingarákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga á síðunni. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýslugjalds við daglegan útreikning á gengi fjárfestingarleiða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hverrar fjárfestingarleiðar.