IS Ríkissafn

Sjóðurinn hentar þeim sem vilja ávaxta sparnað í eitt ár eða lengur í sjóði þar sem eingöngu er fjárfest í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs og innlánum.

Kaupa í sjóði

Hér getur þú keypt beint í sjóði eða skráð þig í áskrift

Nafnávöxtun

Fjárfestingartími

Sveiflur í ávöxtun

af 7

Mælikvarði á áhættu og sveiflur í ávöxtun

Tegund

Verðbréfasjóður

Stofnár
2008
Grunnmynt
ISK
Eignasamsetning
  • 45,8% Óverðtryggð ríkisbréf
  • 14,4% Verðtryggð ríkisbréf
  • 24,7% Íbúðabréf
  • 12,3% Ríkisvíxlar
  • 3% Laust fé

Síðast breytt: 01.09.2021

Markmið

Takmarka sveiflur á gengi með stuttum líftíma eigna og bjóða upp á ódýra leið inn á skuldabréfamarkað.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í eitt ár eða lengur. Meðaltími skuldabréfaeignar sjóðsins getur verið á bilinu 1 til 3 ár, þannig að gengi sjóðsins er nokkuð næmt fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu og gengi sjóðsins getur lækkað tímabundið. Leitast er við að halda skuldaraáhættu í lágmarki þar sem er fjárfest í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs og innlánum hjá fjármálastofnunum.

Upplýsingablað

Gengisþróun


Þóknanir og viðskipta­pantanir


Lágmarkskaup
kr. 10.000
Lágmarkskaup í áskrift
kr. 5.000
Kostnaður við kaup
0,5%
Afsláttur í netbanka
10%
Afsláttur í áskrift
50%
Árleg umsjónarlaun
0,7%
Afgreiðslugjald
kr. 1000
Afsláttur af afgreiðslugjaldi í netbanka
100%
Uppgjörstími
2 viðsk.dagar (T+2)
Viðmiðunartími
kl. 15:00

Frekari upplýsingar um sjóðinn


Rekstraraðili
Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili
Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjóri
Ingólfur S. Kristjánsson Helga Óskarsdóttir
Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
PDF
Upplýsingablað
PDF
Ávöxtunarblað sjóða
PDF
Útboðslýsing sjóðsins
PDF
Ársreikningur Íslandssjóða
PDF
Verðskrá verðbréfaþjónustu
PDF
Kostnaðarhandbók
PDF

Fyrir­varar


Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna. Fjárfestingarsjóðir hafa víðtækari fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir og geta því verið áhættusamari fjárfesting. Upplýsingar um sjóðina eru fengnar frá Íslandssjóðum hf., rekstrarfélagi sjóðanna sem er dótturfélag Íslandsbanka hf.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.