Húsnæðisleið

Húsnæðisleið hentar þeim sem vilja nýta úrræði ríkisstjórnarinnar og nota séreignarsparnað til að safna fyrir kaupum á fasteign. Leiðin fjárfestir í skuldabréfum og innlánum banka og annarra lánastofnana og skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs.

Nafnávöxtun

Fjárfestingartími

Sveiflur í ávöxtun

af 7

Mælikvarði á áhættu og sveiflur í ávöxtun

Helstu eiginleikar

  • Virk stýring og eignadreifing milli skuldabréfa og innlána

  • Hægt að nýta sem húsnæðissparnað eða til þess að greiða inn á húsnæðislán

  • Skattalegt hagræði

Tegund
Stofnár
2017
Grunnmynt
ISK
Eignasamsetning
  • 73,3% Innlend skuldabréf
  • 26,7% Innlán

Síðast breytt: 31.05.2024

Markmið

Markmið fjárfestingarleiðarinnar er að halda sveiflum í lágmarki með stuttum líftíma eigna og jafnri og stöðugri ávöxtun. Fjárfest er með virkum hætti í verðtryggðum og óverðtryggðum sértryggðum skuldabréfum banka, óverðtryggðum skuldabréfum og víxlum með ábyrgð ríkissjóðs ásamt innlánum. Verðtryggingarhlutfall er á bilinu 20-90%.

Hverjum hentar sjóðurinn?

Leiðin hentar þeim sem ætla að nýta úrræði um húsnæðissparnað til að safna fyrir kaupum á fasteign og/eða til að greiða inn á húsnæðislán. Safnið er hugsað fyrir þá sem vilja ávaxta viðbótarlífeyrissparnað með skuldaraáhættu í lágmarki. Sveiflur í safninu geta verið nokkrar þar sem áætlaður meðallíftími skuldabréfasafnsins er 1 til 5 ár og því er æskilegt að fjárfesta til eins árs eða lengur.

Upplýsingablað

Gengisþróun


Berðu saman fjárfestingarleiðir

Þú getur skoðað yfirlit yfir nafnávöxtun á öllum fjárfestingarleiðum okkar. Við minnum á að árangur í fortíð er ekki ávísun á árangur í framtíð.

Skjöl og gögn


Upplýsingablað
PDF
Lykilupplýsingaskjal
PDF
Ávöxtun og eignasamsetning
PDF
Fjárfestingarstefna
PDF

Reglur um Framtíðarauð
PDF
Verðskrá verðbréfaþjónustu
PDF

Fyrir­varar


Almennur fyrirvari vegna séreignarsparnaðar

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Framtíðarauður er séreignarsparnaður samkvæmt lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Íslandsbanki er vörsluaðili Framtíðarauðs. Viðskiptavinir eru hvattir til að kynna sér vel reglur Framtíðarauðs og fjárfestingarstefnu mismunandi fjárfestingarleiða.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Íslandsbanki hf. ber enga ábyrgð á fjárfestingarákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga á síðunni. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýslugjalds við daglegan útreikning á gengi fjárfestingarleiða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hverrar fjárfestingarleiðar.