Húsnæðislán fyrir lántaka með tekjur í erlendri mynt

Íslandsbanki býður nú upp á húsnæðislán í íslenskum krónum fyrir lántaka með tekjur í erlendri mynt.

Fáðu aðstoð

Ráðgjafar okkar geta svarað spurningum þínum og aðstoðað þig í gegnum ferlið

Fasteignalánalög


Húsnæðislán í íslenskum krónum til neytanda sem fær tekjur sínar í erlendum gjaldmiðlum telst „lán tengt erlendum gjaldmiðlum“ samkvæmt fasteignalánalögum. Samkvæmt lögunum á annars konar upplýsingaskylda og skilyrði um greiðslumat við um lán sem teljast tengd erlendum gjaldmiðlum en gildir um hefðbundin húsnæðislán. Meðal skilyrða sem Íslandsbanki setur fyrir veitingu slíkra lána er að lántaki skuli vera með lögheimili á Íslandi og að lán sé veitt til kaupa eða endurfjármögnunar á húsnæði til eigin nota.

Lánsformin

  • Lánin eru eingöngu veitt í formi óverðtryggðra húsnæðislána með jöfnum greiðslum. Sjá vexti í vaxtatöflu.

  • Hægt er að velja um breytilega óverðtryggða vexti eða óverðtryggða fasta vexti til 3ja eða 5 ára.

  • Við lánum allt að 80% af kaupverði við fasteignakaup í formi grunnlána og viðbótarlána. Gott er að prófa sig áfram í húsnæðislánareiknivél til að sjá hvernig dæmið lítur út.

  • Við endurfjármögnum er lánað allt að 70% af fasteignamati.

Greiðslumatskröfur


Umsækjendur sem eru með tekjur í erlendri mynt þurfa að uppfylla almenn skilyrði bankans og standast lánshæfis- og greiðslumat.  Lántakar þurfa að geta staðist greiðslumat að teknu tilliti að greiðslubyrði lána geti hækkað um 40%, allt í samræmi við lög og reglur. Með öðrum orðum þarf að vera nokkuð ríflegur tekjuafgangur á mánuði út frá greiðslumati.

Upplýsingaskylda bankans

Bankinn mun a.m.k. einu sinni á ári upplýsa neytanda um gengisbreytingar fasteignaláns sem tengist erlendum gjaldmiðlum. Ennfremur munum við senda neytanda aðvörun innan nokkurra daga þegar eftirstöðvar láns eða reglulegar endurgreiðslur breytast um 20% miðað við gengi í samningi um fasteignalán eða um 20% frá síðustu aðvörun, allt í samræmi við fasteignalánalög. 

 

Kostnaður við lántöku

Lántökugjald er 159.000 kr. Önnur gjöld eru samkvæmt verðskrá bankans hverju sinni, eins og greiðslumatsgjald, veðbandayfirlit, skjalagerð og þinglýsing lána.

Get ég sótt um húsnæðislán?


  • Einstaklingar sem vilja kaupa fasteign til eigin nota eða endurfjármagna núverandi lán á lögheimili geta sótt um húsnæðislán hjá okkur.
  • Lánað er gegn fyrsta veðrétti eða samfelldri veðröð frá og með fyrsta veðrétti.
  • Hver umsókn um lán er metin með tilliti til lánshæfis og virði íbúðahúsnæðis. Sérstakar reglur gilda um lánveitingar umfram 60 m.kr.
  • Áður en lánsumsóknir eru samþykktar þurfa viðskiptavinir að standast lánshæfis- og greiðslumat hjá bankanum.
  • Húsnæðislán eru veitt gegn fullbúnu húsnæðis sem hafa náð byggingarstigi 7. Ef um nýbyggingar er að ræða er hægt að sækja um húsnæðislán þegar fasteign hefur náð fullnægjandi byggingarstigi.

Spurt og svarað