Fjármögnun bankans

Bankinn er fyrst og fremst fjármagnaður með innlánum en á síðustu árum hefur verið aukin áhersla á fjölbreytni í fjármögnunarleiðum bankans.

Fjármögnun


Bankinn er fyrst og fremst fjármagnaður með innlánum en á síðustu árum hefur verið aukin áhersla á fjölbreytni í fjármögnunarleiðum bankans.

Við erum einn stærsti útgefandi sértryggðra skuldabréfa hér á landi. Einng gefum við út reglulega óveðtryggð skuldabréf á innlendum markaði.

Við gefum út skuldabréf í erlendri mynt í samræmi við útgáfuramma fyrir skuldabréf í erlendri mynt (Euro Medium Term Note Programme –EMTN). Fyrsta útgáfan undir EMTN skuldabréfarammanum var í desember 2013.

Sértryggð skuldabréf

Íslandsbanki er með 4,0 ma. evra fjármögnunarramma fyrir sértryggð skuldabréf.  Bréfin eru gefin út samkvæmt lögum nr. 11/2008 um sértryggð skuldabréf þar sem strangar kröfur eru gerðar til útgefenda. Fjármálaeftirlitið hefur sérstakt eftirlit með útgáfunni, auk þess sem sjálfstæður skoðunarmaður sinnir eftirliti.

Almenn skuldabréf

Íslandsbanki er með staðfesta grunnlýsingu fyrir útgáfu skuldabréfa á innlendum markaði. Samkvæmt henni er bankanum gert kleift að gefa út ýmsar tegundir óveðtryggðra skuldabréfa.

Euro Medium Term Notes – EMTN

Íslandsbanki er með 2,5 milljarða bandaríkjadala fjármögnunarramma vegna útgáfu skuldabréfa í erlendri mynt (Euro Medium Term Note Programme – EMTN).  Fjármögnunarramminn er skráður í kauphöllina á Írlandi.

Additional Tier 1

Sjálfbær fjármögnunarrammi


Nýjasti fjármögnunarrammi Íslandsbanka (hér eftir kallaður ramminn) var gefin út í janúar 2024 og er það uppfærsla á eldri ramma. Markmið uppfærslunnar er að einfalda rammann og endurspegla síauknar kröfur markaðarins. Fjármögnunarramminn er unnin eftir stöðlum ICMA um græna, félagslega og sjálfbæra skuldabréfútgáfu. Sem áður byggir ramminn á fjórum stoðum ICMA sem gerir kröfu um skilgreiningu á verkefnaflokkum, stjórnarhætti tengda vali og flokkun verkefna, meðferð fjármuna og skýrslugjöf til fjárfesta.

Uppfærslan hefur fengið jákvætt ytra álit frá Sustainalytics sem er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á þessu sviði auk þess sem sjálfbærnisérfræðingar Swedbank veittu bankanum ráðgjöf við uppfærslu á rammanum.

Nánar um sjálfbæran fjármögnunarramma