Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Verðbólga undir markmiði næstu misserin

Við spáum því að vísitala neysluverðs (VNV) muni hækka um 0,6% í febrúar frá mánuðinum á undan. Ef spáin gengur eftir mun 12 mánaða verðbólga mælast 2,1% en var 1,7% í janúar. Verðbólga verður því áfram nokkuð undir 2,5% markmiði Seðlabankans og útlit fyrir að hún verði það næstu misserin.


Samantekt

  • Spáum 0,6% hækkun VNV í febrúar

  • Verðbólga eykst úr 1,7% í 2,1%

  • Útsölulok, flug og íbúðaverð vega til hækkunar

  • Eldsneytisverð lækkar

  • Verðbólga undir markmiði á árinu

Skráðu þig á póstlistann okkar

Verðbólguhorfur á næstunni eru góðar bæði vegna stöðugrar krónu, væntinga um hóflegar launahækkanir og aukins jafnvægis á íbúðamarkaði. Við spáum því að verðbólga verði undir markmiði Seðlabankans út árið 2020 og fram á mitt ár 2021. Hagstofan birtir VNV fyrir janúar kl. 09.00 þann 27. febrúar næstkomandi.

Útsölulok helsta ástæða hækkunar milli mánaða

Í febrúar spila útsölulok ávallt stórt hlutverk í hreyfingum VNV á milli mánaða. Þeir liðir sem helst vega til hækkunar vegna þessa eru húsgögn og heimilisbúnaður sem hækka um 5,9% (0,32% áhrif í VNV) milli mánaða ásamt fatnaði og skóm sem hækkar um 3,1% (0,14% í VNV) samkvæmt mælingu okkar.

 

Við spáum því að liðurinn ferðir og flutningar hækki um 0,43% (0,06% í VNV). Það helsta sem vegur til hækkunar í þeim lið eru flugfargjöld eftir árstíðarbundna lækkun í janúar. Samkvæmt mælingu okkar spáum við að flugfargjöld hækki um 8,2% (0,14% í VNV) milli mánaða. Hins vegar gerum við ráð fyrir að bæði eldsneyti (-0,06%)  og bílar (-0,02)  lækki í verði á milli mánaða.

Þokkalegt jafnvægi á íbúðamarkaði

Húsnæðisliðurinn hækkar um 0,11% (0,04 í VNV) samkvæmt spá okkar. Þar spilar reiknaða húsaleigan stærstu rulluna. Reiknaða húsaleigan, sem endurspeglar húsnæðisverð að mestu, hefur síðastliðna tvo mánuði lækkað um 1%. Við gerum ráð fyrir að þeirri lækkunarhrinu sé lokið og spáum því að reiknaða húsaleigan hækki um 0,1% (0,02% í VNV) milli mánaða.

12 mánaða taktur íbúðaverðs í mælingu Hagstofu mælist nú 4,0% á landinu öllu og þar með svipaður og hann hefur verið frá miðju síðasta ári. Undanfarið ár hefur íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkað um 3,0% en íbúðaverð á landsbyggðinni um 7,9%. Þrátt fyrir lækkun síðastliðna tvo mánuði virðist þokkalegt jafnvægi vera á íbúðamarkaði. Á næstu mánuðum gerum við ráð fyrir að hækkun íbúðaverðs verða í takti við almennt verðlag á landinu líkt og kom fram í nýútgefinni þjóðhagsspá okkar.

 Verðbólga helst undir markmiði

Verðbólguhorfur næstu misserin eru allgóðar. Við gerum ráð fyrir að verðbólga haldist undir verðbólgumarkmiði allt þetta ár og fram á mitt næsta ár. Við spáum 0,5% VNV hækkun í mars, 0,2% hækkun í apríl og 0,1% hækkun í maí. Samkvæmt því mun verðbólga mælast 1,8% í maí.

Við gerum ráð fyrir að verðbólga mælist að meðaltali um 2,0% á þessu ári en aukist aðeins á næsta ári og mælast að meðaltali um 2,4%. Helstu forsendur fyrir þeirri spá er hófleg hækkun launa í kjarasamningum sem enn á eftir að ljúka, tiltölulega stöðugt gengi krónu næstu misserin og aukið jafnvægi á íbúðamarkaði.

Höfundur


Bergþóra Baldursdóttir

Hagfræðingur í Greiningu


Hafa samband

Lagalegur fyrirvari

Skýrsla þessi er tekin saman af Greiningu Íslandsbanka hf. (Íslandsbanki).

Upplýsingar í skýrslu þessari eru upprunnar frá innlendum og erlendum upplýsinga- og fréttaveitum, sem taldar eru áreiðanlegar, ásamt opinberum upplýsingum, eigin úrvinnslu Greiningar og mati á hverjum tíma. Upplýsingarnar hafa ekki verið kannaðar sjálfstætt af Íslandsbanka og ábyrgist bankinn ekki nákvæmni upplýsinganna, áreiðanleika eða réttmæti þeirra. Skoðanir höfunda geta breyst án fyrirvara og ber Íslandsbanka ekki skylda til að uppfæra, lagfæra eða breyta skýrslunni við breyttar forsendur.

Skýrslan er einungis birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum. Íslandsbanki og starfsmenn bankans bera ekki ábyrgð á viðskiptum sem kunna að vera gerð á grundvelli þeirra upplýsinga sem fram koma í skýrslunni. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðleggingar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti sem í boði eru. Fjárfestingum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna alþjóðlegra fjárfestinga og gengisflökts gjaldmiðla. Fjárfestingamarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta er mismunandi. Bent skal á að árangur í fortíð er ekki trygging um árangur í framtíð.

Skýrslur og aðrar upplýsingar sem berast frá Íslandsbanka eru einungis ætlaðar til einkanota. Hvorki má afrita efnið, vitna í það né dreifa því, í heild eða að hluta, án skriflegs leyfis frá Íslandsbanka.

Skýrsla þessi er stutt samantekt og ber ekki að líta svo á að í henni sé að finna allar tiltækar upplýsingar um þau viðfangsefni sem hún fjallar um.

Eftirlitsaðili: Fjármálaeftirlitið (www.fme.is).

BANDARÍKIN

Skýrslu þessari eða afritum hennar má ekki dreifa í Bandaríkjunum eða til viðtakenda sem eru bandarískir ríkisborgarar í andstöðu við takmarkanir sem kveðið er á um í bandarískum lögum. Dreifing skýrslunnar í Bandaríkjunum kynni að teljast brot á þeim lögum.

KANADA

Upplýsingarnar í skýrslu þessari eru ekki ætlaðar til dreifingar eða útbreiðslu með neinum hætti í Kanada og því ber ekki að líta á þær sem fjármálaráðgjöf eða ráðleggingu um fjárfestingar í skilningi kanadískra verðbréfalaga.

ÖNNUR LÖND

Lög og reglugerðir í öðrum löndum kunna einnig að takmarka dreifingu skýrslu þessarar.