Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Sala nýrra bíla ríflega helmingi meiri á fyrsta ársfjórðungi en í fyrra

Sala á nýjum fólksbílum á fyrsta ársfjórðungi 2022 var sú mesta frá árinu 2018. Aukin bílakaup heimila eru til marks um sterka stöðu þeirra flestra og benda til vaxandi einkaneyslu. Bílaleigur hafa stóraukið bifreiðakaup þar sem útlit er fyrir mikla fjölgun ferðafólks á háannatíma í ár frá fyrra ári.


Bílgreinasambandið sendi í morgun frá sér fréttatilkynningu um þróun nýskráninga bifreiða það sem af er ári. Þar kemur fram að alls voru 3.218 nýir fólksbílar seldir á fyrsta ársfjórðungi. Jafngildir það 54% aukningu frá sama tíma í fyrra og raunar hafa ekki verið seldir fleiri fólksbílar á fyrsta ársfjórðungi frá árinu 2018.

Einstaklingar keyptu ríflega helming þeirra nýju fólksbíla sem seldust á fyrsta ársfjórðungi. Alls keyptu íslensk heimili 1.675 nýja fólksbíla á tímabilinu og jukust kaup þeirra á nýjum bifreiðum um 33% frá sama tíma í fyrra. Enn meiri var hlutfallsleg aukning milli ára í sölu til bílaleiga. Ökutækjaleigur keyptu 1.030 nýjar fólksbifreiðar á fyrsta ársfjórðungi og þar af ríflega helminginn í marsmánuði. Samsvarar það ríflega þreföldun frá bílakaupum þeirra á sama tíma í fyrra. Eru bílaleigurnar þar að búa í haginn fyrir ferðasumarið en vísbendingar eru um að ferðamönnum á háannatíma þetta árið muni fjölga mikið frá sama tíma í fyrra, líkt og við fjölluðum um nýlega.

Stígandi í bifreiðakaupum einstaklinga undanfarin ár er athyglisverður og er að okkar mati til marks um sterka stöðu heimilanna almennt þrátt fyrir miklar sviptingar í efnahagslífinu. Eins og sjá má af myndinni skýrist niðursveifla í sölu nýrra bifreiða árið 2020 nær alfarið af samdrætti í fjárfestingu bílaleiga. Á árinu 2020 jukust kaup einstaklinga á nýjum bílum um rúm 7% frá árinu 2019 og í fyrra nam aukningin 20% á milli ára. Efalítið hafa þættir á borð við hagstæðari vaxtakjör á bílalánum og færri möguleika til neysluútgjalda á borð við utanlandsferðir haft áhrif meðan faraldurinn stóð sem hæst. Áframhaldandi vöxtur er hins vegar til marks um að heimilin virðast halda sínu striki þrátt fyrir auknar utanlandsferðir og vaxtahækkun á bílalánum.

Gallup birti nýverið ársfjórðungslega mælingu á stórkaupavísitölu þar sem meðal annars er spurt um áformuð bifreiðakaup heimila. Samkvæmt könnuninni telja tæplega 17% svarenda ýmist mjög eða frekar líklegt að þau hyggi á bifreiðakaup á komandi mánuðum. Þetta hlutfall hækkaði jafnt og þétt framan af síðasta ári og hefur nú aftur tekið við sér eftir tímabundið bakslag á lokafjórðungi liðins árs. Verður því vart annað séð en áfram verði talsverður gangur í bifreiðakaupum landsmanna en kaup á nýjum bílum eru veigamikill hluti af útgjöldum heimila vegna varanlegra neysluvara.

Framangreind þróun styður því við hagvísa á borð við kortaveltu og Væntingavísitölu Gallup sem benda til þess að einkaneysla hafi vaxið allmyndarlega á fyrsta ársfjórðungi og að horfur fyrir komandi mánuði séu til áframahaldandi vaxtar. Óvissa um einkaneysluþróunina í ár hefur þó aukist vegna stríðsins í Úkraínu og gæti framvinda mála þar sett strik í reikninginn þegar líður á árið.

Höfundur


Jón Bjarki Bentsson

Aðalhagfræðingur


Hafa samband