Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Raunlaun hækka en ráðstöfunartekjur margra skerðast

Hagstofan birti nýlega tölur um vísitölu launa og kaupmáttar launa fyrir maímánuð. Engan bilbug er að finna á launaþróun landsmanna þrátt fyrir COVID-19 skellinn. Atvinnuleysi mælist hátt og útlit er fyrir að ráðstöfunartekjur margra komi til með að skerðast vegna þess. Ljóst er að einkaneyslan verður fyrir skelli og þá sérstaklega á öðrum ársfjórðungi og svo aftur á haustmánuðum þegar atvinnuleysi nær hámarki.


Skráðu þig á póstlistann okkar

Samkvæmt nýlegum tölum Hagstofu Íslands hækkaði launavísitala í maí um 0,3% frá fyrri mánuði. Undanfarna 12 mánuði hefur launavísitalan hækkað um 6,4% sem er, að undanskildum aprílmánuði, hæsti árstakturinn frá því í apríl í fyrra. Í aprílmánuði hækkaði vísitalan töluvert eða um 3,3% aðallega vegna launahækkana sem samið var um á síðasta ári í kjarasamningum bæði á almennum vinnumarkaði og hjá hinu opinbera.

Vísitala kaupmáttar launa lækkaði hins vegar um 0,2% frá mánuðinum á undan, enda hækkaði vísitala neysluverðs um 0,5% í maímánuði. Í síðasta mánuði hækkaði kaupmátturinn um 2,8% sem er hæsta hækkun í einstaka mánuði í 3 ár. Árshækkun kaupmáttar launa mældist 3,8% í maí en með hjaðnandi verðbólgu síðastliðið ár hefur heldur betur bætt í hækkunartakt kaupmáttar launa og var kaupmáttarvöxturinn í apríl og maí sá hæsti í tvö ár.

Sú þróun að kaupmáttur sé að aukast verulega kann að skjóta skökku við þegar efnahagshorfur hérlendis eru dökkar vegna COVID-19 faraldursins. Hafa verður í huga að helsta ástæða þessa er árshækkun launa sem samið var um í kjarasamningum fyrir tíma faraldursins.

Ráðstöfunartekjur margra skerðast

Launavísitalan mælir verðbreytingu vinnustundar fyrir fastan vinnutíma og vísitala kaupmáttar launa sýnir breytingu launavísitölunnar umfram breytingu vísitölu neysluverðs. Vísitölurnar endurspegla því breytingar á launum fólks sem er á vinnumarkaðnum en taka ekki tillit til fólks sem missir vinnuna eða fer á hlutabótaleið stjórnvalda. Vegna þessa er þróun vísitalnanna eins og raun ber vitni þó skammtímahorfur á vinnumarkaði séu ansi dökkar.

Á síðastliðnum fjórum árum hefur atvinnuleysi mælst að meðaltali 3% hér á landi en samkvæmt nýlegri skýrslu Vinnumálastofnunar var almennt atvinnuleysi í maí 7,4% og atvinnuleysi vegna hlutabótaleiðarinnar 5,6%. Það liggur því fyrir að ráðstöfunartekjur verulegs hluta launafólks mun skerðast á næstunni.

Í þjóðhagsspá okkar spáum við að atvinnuleysi verði að meðaltali um 9,6% á þessu ári án hlutabótaleiðar. Á síðustu mánuðum hafa um 7.000 manns misst vinnuna í hópuppsögnum og ætla má að töluverð aukning verði í atvinnuleysi í lok sumars og á haustmánuðum þegar talsverður hluti þessa fólks fer á atvinnuleysisbætur. Á næsta ári teljum við að atvinnuleysi taka að hjaðna þegar að faraldurinn verður í rénun og efnahagshorfur batna á nýjan leik.

Skellur í einkaneyslu á öðrum ársfjórðungi

Eins og sjá má á myndinni hefur þróun einkaneyslu og kaupmáttar launa haldist í takt síðastliðin ár. Það virðist þó ekki vera raunin þessa dagana. Ef marka má þróun kortaveltu, sem er einn gagnlegasti hagvísirinn fyrir mat á þróun einkaneyslu, drógu íslensk heimili allnokkuð úr neyslu sinni undanfarna mánuði. Innlend kortavelta í maímánuði var þó talsvert myndarlegri en í mánuðunum á undan sem má rekja að mestu til uppsafnaðrar þarfar eftir neysluminni mánuði í samkomubanni.

Þarna er vissulega COVID-19 að hafa áhrif á kortaveltutölur, atvinnuleysi mælist hátt auk þess sem samkomubann og ferðatakmarkanir hafa gífurleg áhrif á neyslu landans. Hagvísar næstu mánaða munu gefa okkur frekari vísbendingar um þróun einkaneyslunnar eftir faraldurinn en líklegt er að allnokkur munur verði á einkaneyslunni eftir ársfjórðungum. Á fyrsta ársfjórðungi mældist einkaneysluvöxturinn 0,9% og er útlit fyrir að skellurinn verði hvað harðastur á öðrum ársfjórðungi þegar ýmis boð og bönn voru í hámarki. Neysla landans yfir sumarmánuðina gæti glæðst talsvert á nýjan leik en ætla má að annað högg verði á einkaneyslunni á haustmánuðum þegar atvinnuleysi nær hámarki. Við spáum 5,5% samdrætti í einkaneyslu á þessu ári en teljum að góðar líkur séu á því að einkaneysla taki við sér strax á næsta ári.

Höfundur


Bergþóra Baldursdóttir

Hagfræðingur í Greiningu


Hafa samband