Peningastefnunefnd: Ekki einhugur um óbreytta stýrivexti

Einn af fimm meðlimum peningastefnunefndar vildi lækka stýrivexti í mars líkt og í febrúar. Komandi vikur gætu orðið viðburðaríkar og ráðið úrslitum um hvort vaxtalækkunarferli Seðlabankans hefst í maí. Vaxandi líkur eru þó á því að stýrivextir verði óbreyttir að minnsta kosti fram undir sumarlok.


Í nýlega birtri fundargerð frá fundum peningastefnunefndar fyrir vaxtaákvörðun í mars kemur fram að ekki var einhugur meðal nefndarmeðlima um ákvörðunina. Líkt og í febrúar var Gunnar Jakobsson, varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika, á annarri skoðun en aðrir meðlimir peningastefnunefndar og vildi lækka stýrivexti um 0,25 prósentur. Hinir fjórir nefndarmeðlimirnir kusu með tillögu Ásgeirs Jónssonar seðlabankastjóra um óbreytta vexti.

Eins og sjá má af töflunni hafa skoðanir oftast verið skiptar meðal nefndarinnar við undanfarnar sex vaxtaákvarðanir. Aðeins í nóvember síðastliðnum voru allir nefndarmenn sammála um ákvörðunina en þá trompaði nýtilkomin rýming Grindavíkur og óvissa um framhald jarðhræringa á Reykjanesi aðra áhrifaþætti.

Helstu rök nefndarinnar fyrir óbreyttum vöxtum í mars voru þessi:

 • Verðbólga væri enn mikil og verðbólguvæntingar háar.
 • Þótt hægt hefði á vexti innlendrar eftirspurnar undanfarið væru vísbendingar um að nokkur kraftur væri enn fyrir hendi.
 • Ráðningaráform fyrirtækja hefðu aukist á ný, hlutfall fyrirtækja sem búa við skort á starfsfólki væri enn hátt, spenna á vinnumarkaði væri því áfram nokkur og atvinnuleysi lítið.
 • Umsvif á húsnæðismarkaði væru enn mikil og íbúðaverð hefði hækkað undanfarið.
 • Nokkrar líkur væru á að hagvöxtur í fyrra væri vanmetinn í nýbirtum tölum miðað við töluverða endurskoðun fyrri talna og því þyrfti að túlka nýjustu tölur varlega.
 • Þótt það væri jákvætt að langtímakjarasamningur hefði verið undirritaður þá væri nokkur hætta á að fyrirtæki fleyttu launahækkunum að miklu leyti út í verðlag líkt og gerðist í byrjun síðasta árs.
 • Það ætti eftir að koma í ljós hvernig aðgerðir í ríkisfjármálum yrðu fjármagnaðar, hver áhrif þeirra á eftirspurn  yrðu og hvort útlit væri fyrir að aðhald í ríkisfjármálum myndi minnka.
 • Enn væri þörf á að hafa háa raunvexti svo að verðbólga yrði ekki þrálát um langt skeið.
 • Áhættan af því að taumhald peningastefnunnar væri of laust til að ná verðbólgu í markmið innan ásættanlegs tíma væri enn meiri en hættan af því að taumhaldið sé of þétt.

Rök Gunnars Jakobssonar fyrir lækkun vaxta:

 • Staðan væri að mestu leyti svipuð og á síðasta fundi en að óvissan hefði minnkað vegna undirskriftar stefnumarkandi kjarasamninga á almennum vinnumarkaði.
 • Raunvextir hefðu áfram hækkað hratt og þrengt frekar að heimilum og atvinnulífi.
 • Áhrif fyrri vaxtahækkana ættu eftir að koma fram.
 • Í ljósi stöðunnar og þeirra gagna sem lægju fyrir nefndinni væri rétt að hefja vaxtalækkunarferlið í smáum skrefum.

Athygli vekur sú skoðun meirihluta nefndarinnar, sem fram kemur í fundargerðinni, að:

„Skýrar vísbendingar þyrftu að koma fram um að verðbólga væri augljóslega á niðurleið til að hægt væri að lækka vexti og mikilvægt að vaxtalækkun hæfist á trúverðugum tímapunkti.“

Það er vissulega hægt að túlka þessa setningu með ýmsum hætti. Til að mynda er verðbólga (6,8% í mars) nú þriðjungi minni en hún varð hæst fyrir ári síðan og mælikvarðar á undirliggjandi verðbólgu hafa sömuleiðis þróast til betri vegar á tímabilinu. Hins vegar hefur hjöðnun hennar steytt á steini í bili eftir talsverða hækkun vísitölu neysluverðs í febrúar og mars. Trúlega eru nefndarmenn fremur að horfa til þróunar allra síðustu mánaða í þessu samhengi sem og hvernig þróun næstu mánaða muni verða.

Hvað hefur gerst frá síðustu vaxtaákvörðun?

Þótt skammt sé um liðið frá vaxtaákvörðuninni og páskafrí hafi sett svip sinn á markaði og birtingu hagtalna hefur þó eitt og annað borið til tíðinda síðustu vikur:

 • Verðbólgutölur í mars voru yfir væntingum, VNV hækkaði um 0,8% milli mánaða og verðbólga mælist nú 6,8%.
 • Talsverð hækkun íbúðaverðs litaði VNV mælingu marsmánaðar og áhrif af eftirspurn frá Grindvíkingum á fasteignamarkaði virðast allnokkur.
 • Ávöxtunarkrafa á skuldabréfamarkaði hefur hækkað og verðbólguálag til skemmri tíma aukist.
 • Nýjar tölur frá Bílgreinasambandinu sýna áframhaldandi snarpan samdrátt í nýskráningu bifreiða, jafnt til einstaklinga sem fyrirtækja. Það gefur vísbendingu bæði um þróun einkaneyslu sem og fjárfestingu bílaleiga fyrir komandi háönn ferðaþjónustunnar.
 • Seðlabankinn tilkynnti í morgun um hækkun fastrar bindiskyldu á bankana úr 2% í 3% af bindigrunni. Það ætti að öðru jöfnu að auka heldur peningalegt aðhald þegar fram í sækir.

Hvað gæti gerst fram að næstu vaxtaákvörðun?

Næsta vaxtaákvörðun Seðlabankans er eftir rúman mánuð, þann 8. maí næstkomandi. Þróunin á komandi vikum mun væntanlega ráða úrslitum um hvort vaxtalækkunarferli verður ýtt úr vör þá. Meðal þess helsta sem við horfum til í þeim efnum:

 • Verðbólgumæling aprílmánaðar gæti ráðið úrslitum. Með hliðsjón af ofangreindri skoðun meirihluta nefndarinnar þyrfti líklega hagfellda aprílmælingu og talsverða hjöðnun 12m verðbólgu í apríl til þess að meirihlutinn skipti um skoðun í maí. Í apríl 2023 hækkaði VNV um 1,3% milli mánaða. Bráðabirgðaspá okkar fyrir apríl hljóðar upp á 0,6% mánaðarhækkun sem myndi lækka 12 mánaða takt verðbólgunnar í 6,1%. Hvort það dugar til að meirihluti nefndarinnar skipti um skoðun í maí veltur á því hvort aðrir mælikvarðar á undirliggjandi og vænta verðbólgu þróast með svipuðum hætti og eins hvernig aðrir þættir hér að neðan þróast.
 • Kjarasamningar gætu verið í höfn hjá flestum þeirra sem enn er ósamið við fyrir vaxtaákvörðunina í maí. Niðurstaða úr þeim í línu við þegar gerða samninga eykur líkur á vaxtalækkun.
 • Fjármálaáætlun verður lögð fram á komandi vikum. Þar skiptir miklu máli hvort, og hvernig, brugðist er við útgjaldaaukningu ríkissjóðs vegna Grindavíkur og kjarasamninga svo aðhald ríkisfjármála á komandi misserum minnki ekki frá fyrri áætlunum og fjárlögum.
 • Línur skýrast um ferðasumarið 2024. Stórir erlendir aðilar ganga margir hverjir frá endanlegum pöntunum sínum á gistingu, afþreyingu o.þ.h. í aprílmánuði og þá ætti að skýrast hvort áhyggjur af dvínandi eftirspurn eftir Íslandsferðum reynast á rökum reistar.

Bráðabirgðaspá okkar frá því eftir síðustu vaxtaákvörðun hljóðar upp á hægfara vaxtalækkunarferli sem hefjist í maí. Það verður þó að segjast að fundargerðin nýbirta eykur að okkar mati líkur á því að vaxtalækkun hefjist síðar á árinu. Langt hlé er á milli næstu vaxtaákvörðunar í maíbyrjun og þeirrar þarnæstu, sem er fyrirhuguð 21. ágúst. Það virðast því vera vaxandi líkur á því að landsmenn þurfi að þreyja þorrann að minnsta kosti fram í sumarlok við óbreytta stýrivexti.

Höfundur


Jón Bjarki Bentsson

Aðalhagfræðingur


Hafa samband