Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Islandsbanki hf.: Afkoma fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2018

Hagnaður Íslandsbanka á fyrstu níu mánuðum ársins var í takt við væntingar og nam 9,2 milljörðum íslenskra króna sem samsvarar 7,1% arðsemi eigin fjár auk þess sem arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi var 9%.


Helstu atriði í afkomu Íslandsbanka á fyrstu níu mánuðum ársins 2018 (9M18)

 • Hagnaður eftir skatta var 9,2 ma. kr. (9M17: 10,1 ma. kr.) og arðsemi eigin fjár var 7,1% á ársgrundvelli (9M17: 7,7%).
 • Hagnaður af reglulegri starfsemi var 9,0 ma. kr. (9M17: 10,2 ma. kr.) og arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi miðað við 16% eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1) var 9,0% á ársgrundvelli (9M17: 9,7%).
 • Hreinar vaxtatekjur voru 23,6 ma. kr. (9M17: 22,7 ma. kr.) sem er 4,3% hækkun á milli ára og var vaxtamunur 2,9% (9M17: 2,9%).
 • Hreinar þóknanatekjur voru 8,7 ma. kr. (9M17: 10,1 ma. kr.) sem er 13,5% lækkun frá 9M17 sem má að mestu rekja til lækkunar á þóknanatekjum í tveimur dótturfélögum bankans. 
 • Virðisbreyting útlána skilaði 1,9 ma. kr. hagnaði á tímabilinu samanborið við 0,6 ma. kr. hagnað á 9M17.
 • Stjórnunarkostnaður jókst um rúm 4,5% á milli ára og nam 20,2 ma. kr. (9M17: 19,3 ma. kr.). Hækkunin skýrist einkum af samningsbundnum launahækkunum auk kostnaðar vegna innleiðingar á nýju grunnkerfi bankans. 
 • Kostnaðarhlutfall samstæðu á tímabilinu var 65,6% samanborið við 60,3% á sama tímabili í fyrra, á meðan kostnaðarhlutfall móðurfélags og Íslandssjóða var 57,8% sem er lítillega yfir 55% langtímamarkmiði bankans. 
 • Útlán til viðskiptavina jukust um 10,6% (80,4 ma. kr.) frá áramótum í samtals 836 ma. kr. í lok september. Ný útlán á fyrstu níu mánuðum ársins voru 175,6 ma. kr. og dreifðust vel á milli viðskiptaeininga bankans.  
 • Innlán frá viðskiptavinum hækkuðu um 7,3% eða 41,6 ma. kr. frá áramótum og námu 609 ma. kr. í lok september.
 • Lausafjárstaða bankans er sterk bæði í íslenskum krónum og erlendum gjaldmiðlum og eiginfjárhlutföll eru sterk og vel umfram kröfur eftirlitsaðila og innri viðmið.

Helstu atriði í afkomu þriðja ársfjórðungs (3F18)

 • Hagnaður eftir skatta var 2,1 ma. kr. sem er sambærilegur hagnaður og á sama tímabili árið 2017 og arðsemi eigin fjár var 4,9% á ársgrundvelli (3F17: 4,7%).
 • Hagnaður af reglulegri starfsemi nam 2,9 ma. kr. (3F17: 2,8 ma. kr.) og var arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi miðað við 16% eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1) 8,1% á ársgrundvelli (3F17: 7,9%).
 • Hreinar vaxtatekjur voru 8,3 ma. kr. (3F17: 7,5 ma. kr.) og var vaxtamunur 3,0% (3F17: 2,8%).
 • Hreinar þóknanatekjur voru 2,9 ma. kr. (3F17: 3,3 ma. kr.).

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka

Hagnaður Íslandsbanka á fyrstu níu mánuðum ársins var í takt við væntingar og nam 9,2 milljörðum íslenskra króna sem samsvarar 7,1% arðsemi eigin fjár auk þess sem arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi var 9%. Ágætur gangur var í þóknanatekjum sem hækkuðu um 6,1% ef horft er til móðurfélags og Íslandssjóða auk þess sem kostnaðarhlutfall var ekki langt frá langtíma markmiði bankans um 55% kostnaðarhlutfall. Aftur á móti leiddu minni umsvif hjá tveimur af dótturfélögum bankans til 13,5% tekjusamdráttar hjá samstæðu á milli ára auk kostnaðarhlutfalls upp á 65,6% á samstæðugrunni. 

Áframhaldandi kraftur var í útlánum á þriðja ársfjórðungi sem hafa aukist um 10,6% á fyrstu níu mánuðum ársins eða um rúma 80 milljarða króna og kemur traust lánasafn bankans áfram mjög vel út í alþjóðlegum samanburði. Lausafjárstaða bankans er sterk í bæði íslenskum krónum og erlendum gjaldmiðlum og hefur fjármögnun bankans verið farsæl frá áramótum og gaf bankinn meðal annars út sitt annað víkjandi skuldabréf í lok sumars. Ennfremur þá lækkaði Fjármálaeftirlitið í september heildarkröfu um eiginfjár-grunn úr 19,8% í 18,8% fyrir Íslandsbanka sem er til marks um að heldur hafi dregið úr áhættu bankans. 
Mikil umsvif hafa verið á gjaldeyrismarkaði í haust og hefur velta verið hæst hjá gjaldeyrismiðlun bankans síðustu mánuði. Íslandssjóðir náðu sinni hæstu markaðshlutdeild á íslenskum sjóðamarkaði og var fasteignafélagið FAST-1 sem var í stýringu Íslandssjóða selt með góðri ávöxtun fyrir fjárfesta. 
Í haust tók Íslandsbanki í notkun nýtt grunnkerfi fyrir innlán og greiðslumiðlun ásamt því að fjárfesta í nýrri tækni sem mun gera hann betur í stakk búinn við að takast á við breyttan bankaheim. Sem dæmi um stafrænar nýjungar bankans má nefna að Íslands-banki var nýlega fyrstur íslenskra banka til að opna fyrir öruggt auðkennanlegt netspjall á vef sínum en þessi þjónustuleið hefur notið mikilla vinsælda víða um heim og í næstu viku mun bankinn byrja að bjóða upp á snertilausar greiðslur með farsíma. 

Við erum sannfærð um að fjárfestingar bankans í öflugum tæknigrunni og stafrænum lausnum ásamt persónulegri þjónustu muni viðhalda framtíðarsýn bankans um að vera leiðandi í fjármálaþjónustu á Íslandi. 

Helstu atriði úr rekstri þriðja ársfjórðungs (3F18)

 • Í september tók Íslandsbanki í notkun nýtt grunnkerfi fyrir innlán og greiðslumiðlun og var um að ræða eitt stærsta hugbúnaðarverkefni sem ráðist hefur verið í hér á landi og mun gera bankann betur í stakk búinn til að takast á við breyttan bankaheim.
 • Íslandsbanki kynnti nýja stafræna lausn sem verður tekin í notkun í nóvember þar sem hægt verður að greiða fyrir verslun og þjónustu í öllum posum með símanum. Með þessu verður stigið stórt skref í því að einfalda greiðslumáta korthafa. 
 • Nýlega opnaði bankinn fyrir öruggt auðkennanlegt netspjall á vef sínum. Hingað til hefur þessi þjónusta ekki verið til staðar í íslenskri fjármálaþjónustu en þessi þjónustu-leið hefur notið mikilla vinsælda víða um heim.
 • Möguleikinn á að breyta yfirdrætti í appi bankans hefur fengið frábærar viðtökur við-skiptavina. Meira en helmingur af afgreiddum umsóknum um yfirdrátt koma í gegnum appið og hafa um 11.000 heimildir verið veittar sjálfvirkt.
 • Sértryggðir skuldabréfasjóðir Íslandssjóða hafa náð 10 milljarða íslenskra króna að stærð og eru þeir langstærstu á markaðnum. 
 • Mikil umsvif hafa verið á gjaldeyrismarkaði í haust og hefur velta verið hæst hjá gjaldeyrismiðlun bankans síðustu mánuði. 
 • Bankinn gaf út nokkrar skýrslur í haust, m.a. um efnahag og fjárhag lítilla og meðal-stórra fyrirtækja, íbúðamarkaðinn auk nýrrar þjóðhagsspá. Þar að auki hélt bankinn fjölmarga fundi með viðskiptavinum um m.a. fjármál við starfslok og fjármögnunarkosti í tengslum við íbúðalán. 
 • Yfir 155 milljónir söfnuðust í hlaupastyrk til góðra málefna í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka sem fór fram 18. ágúst. Þetta er töluverð aukning frá fyrra ári þegar söfnuðust 118 milljónir. Þátttakendur í hlaupinu voru um 14.000 og aldrei hafa fleiri tekið þátt í 10km og 3km hlaupi. 

Fjárfestatengsl

Símafundur með fjárfestum á ensku kl. 9.30

Símafundur með markaðsaðilum vegna uppgjörs verður haldinn 8. nóvember kl. 9.30. Farið verður yfir helstu atriði í íslenskum efnahagsmálum og afkomu bankans. Fundurinn verður á ensku. 
Vinsamlegast skráið ykkur á símafundinn með að senda póst á: ir@islandsbanki.is. Fundargögn og aðgangsorð vegna símafundar verða send út til skráðra aðila fyrir fundinn.

Frekari upplýsingar

Öll gögn má finna hér.

Fjárhagsdagatal og þögul tímabil

Upplýsingar um fjárhagsdagatal bankans og þögul tímabil má finna á vef fjárfestatengsla.

Nánari upplýsingar veita:

Myndband


Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri Íslandsbanka segir frá uppgjörinu: