bæta við vöru
bæta við vöru
bæta við vöru

Gjöld

Árgjald
Árgjald aukakorts
Tengigjald Icelandair

Eiginleikar

Ferðatryggingar
Fríðindasöfnun
Vildarpunktasöfnun
30.000 viðbótarpunktar
Bílastæðaendurgreiðsla
Bílaleigutrygging
Hraðbankaheimild
Þóknun hraðbankaúttekta innanlands
Þóknun hraðbankaúttekta erlendis