Bankastjóri og framkvæmdastjórn

Bankastjóri er ábyrgur fyrir daglegum rekstri bankans í samræmi við stefnu og ákvarðanir stjórnar. Það er enn fremur í höndum bankastjóra að tryggja að starfsemi bankans sé ávallt í samræmi við samþykktir bankans og viðeigandi lagaramma.

Bankastjóri og framkvæmdastjórn


Bankastjóri er ábyrgur fyrir daglegum rekstri bankans í samræmi við stefnu og ákvarðanir stjórnar. Það er enn fremur í höndum bankastjóra að tryggja að starfsemi bankans sé ávallt í samræmi við samþykktir bankans og viðeigandi lagaramma.

Bankastjóri skipar regluvörð bankans, framkvæmdastjóra yfir starfssvið bankans sem og nefndarmenn í ráðgefandi nefndir bankastjóra.

Í framkvæmdastjórn sitja átta aðilar, að bankastjóra meðtöldum, en framkvæmdastjórnin stýrir daglegum rekstri bankans í samræmi við stefnu stjórnar.

Jón Guðni Ómarsson

Bankastjóri frá júní 2023


Jón Guðni hefur gegnt starfi framkvæmdastjóra fjármála bankans frá 2011. Hann mun áfram gegna þeirri stöðu fram til ársloka 2023. Jón Guðni var forstöðumaður fjárstýringar frá 2008 til 2011. Jón hefur sinnt ýmsum störfum hjá bankanum og forverum hans, til dæmis innan markaðsviðskipta, þar sem hann veitti ráðgjöf um áhættuvarnir og á fyrirtækjasviði, þar sem hann tók þátt í erlendum lánveitingum. Jón Guðni hefur einnig sinnt ráðgjöf við áhættustýringu banka hjá SunGard í Boston.

Jón Guðni er með B.Sc. gráðu í iðnaðarverkfræði og M.Sc. gráðu í fjármálaverkfræði frá Georgia Institute of Technology og lauk AMP stjórnunarnámi frá Harvard Business School haustið 2022. Jón Guðni er einnig Chartered Financial Analyst (CFA) og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Jón Guðni hefur starfað hjá Íslandsbanka og forverum hans frá árinu 2000.

Ellert Hlöðversson

Framkvæmdastjóri Fjármála frá janúar 2024


Ellert hefur víðtæka reynslu af störfum á fjármálamarkaði og hefur starfað hjá Íslandsbanka frá árinu 2010, nú síðast sem forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar. Þar áður gegndi hann stöðu forstöðumanns verðbréfamiðlunar bankans og starfaði þar áður sem verkefnastjóri í fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka, þar sem hann leiddi og veitti ráðgjöf varðandi, meðal annars, samruna og samþættingu fyrirtækja og ýmiss konar fjármögnunarverkefni.

Ellert er með B.Sc gráðu í rafmagnsverkfræði og M.Sc gráðu í fjármálaverkfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur hann lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Ellert hefur starfað hjá Íslandsbanka frá árinu 2010.

Barbara Inga Albertsdóttir

Framkvæmdastjóri Regluvörslu frá nóvember 2023


Barbara Inga hefur víðtæka alþjóðlega reynslu á fjármálamarkaði. Hún starfaði áður sem Global Head of Regulatory Change hjá Deutsche Bank þar sem hún leiddi alþjóðlegt teymi stjórnenda og sérfræðinga og bar ábyrgð á meðferð allra laga- og reglubreytinga sem mögulega kunna að hafa áhrif á viðskipta- og/eða stoðsvið bankans á heimsvísu. Þar á undan starfaði hún fyrir Wells Fargo í London. Þá hefur Barbara einnig reynslu af fjármálaeftirliti þar sem hún hefur bæði starfað fyrir breska Fjármálaeftirlitið (UK Financial Conduct Authority) sem og það íslenska, Fjármálaeftirlitið (FME). 

Barbara er með BA og meistaragráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands og LL.M í International Financial Law“ frá King's College London.

Barbara Inga hóf störf hjá Íslandsbanka í september 2023.

Guðmundur Kristinn Birgisson

Framkvæmdastjóri áhættustýringar frá október 2018


Guðmundur gekk til liðs við Íslandsbanka árið 2011 og tók þá við starfi forstöðumanns áhættueftirlits. Þar annaðist hann meðal annars innleiðingu umgjarðar bankans um rekstraráhættustýringu og eftirlit með framkvæmd lánaferla í bankanum. 
Frá 2017 gegndi Guðmundur starfi forstöðumanns útlána á Einstaklingssviði bankans.

Guðmundur hefur fjölbreytta starfsreynslu og starfaði meðal annars sem lektor á sviði stærðfræðimenntunar og sem deildarforseti grunndeildar við Kennaraháskóla Íslands.

Guðmundur er með doktorsgráðu í stærðfræðimenntun frá Indiana University og B.A. gráðu í heimspeki og raunvísindum frá Háskóla Íslands.

Guðmundur Kristinn hóf störf hjá Íslandsbanka árið 2011.

Kristín Hrönn Guðmundsdóttir

Framkvæmdastjóri fyrirtækja og fjárfesta frá júlí 2023


Kristín Hrönn hefur yfir 20 ára reynslu sem stjórnandi á fjármálamörkuðum. Hún stýrði teymi Verslunar og þjónustu meðal stærri fyrirtækja á árunum 2013-2019 og hefur síðan þá verið forstöðumaður Fjármála, reksturs og stefnumótunar á sviðinu auk þess að sitja í lánanefndum, efnahagsnefnd og fjárfestingarráði bankans. Kristín Hrönn hefur starfað við fjárfestingar, erlendar lánveitingar og sérhæfða fjármögnun á Íslandi og í London.

Kristín Hrönn er með B.Sc. gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands, AMP gráðu frá IESE Business School í Barcelona og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Kristín Hrönn hóf störf hjá Íslandsbanka í október 2008.

Ólöf Jónsdóttir

Framkvæmdastjóri einstaklingssviðs frá febrúar 2024


Ólöf hefur víðtæka reynslu af fjármálamarkaði. Hún var framkvæmdastjóri Viðskiptabankasviðs Kviku banka en gegndi einnig ýmsum öðrum stjórnunarstörfum og leiddi nýsköpun og þróun fjármálalausna innan Kviku. Þar áður starfaði hún hjá Auði Capital og síðar Virðingu frá árinu 2008 og fram að samruna Virðingar og Kviku banka.

Ólöf er með B.Sc gráðu í véla- og iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc gráðu í aðgerðargreiningu frá London School of Economics. Þá hefur hún einnig lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Ólöf hóf störf hjá Íslandsbanka í febrúar 2024.

Riaan Dreyer

Framkvæmdastjóri stafrænnar þróunar og gagna frá september 2019


Riaan hefur víðtæka reynslu af stjórnun í upplýsingatækni, meðal annars sem framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs hjá Standard Bank og hjá tryggingarfélaginu Liberty Life í Suður-Afríku. Eftir flutning til Íslands árið 2016 starfaði Riaan við hugbúnaðarþróun og innleiðingu hjá Meniga og síðar sem forstöðumaður hugbúnaðarþróunar hjá Arion banka.

Riaan er með meistaragráðu í upplýsingatækni frá University of Pretoria í Suður-Afríku, auk þess að vera með BSc gráðu í bæði tryggingarstærðfræði og hagfræði. Þá hefur hann einnig lokið AMP stjórnunarnámi frá IESE Business School í Barcelona.

Riaan hóf störf hjá Íslandsbanka í september 2019.

Una Steinsdóttir

Framkvæmdastjóri viðskiptabanka frá maí 2017


Una hefur víðtæka og fjölbreytta starfsreynslu úr bankanum. Hún var framkvæmdastjóri sameinaðs viðskiptabankasviðs frá október 2008 til maí 2017, framkvæmdastjóri útibúasviðs frá 2007 til 2008 og útibússtjóri útibúsins í Reykjanesbæ frá 1999. Áður sinnti hún ýmsum störfum í alþjóðadeild bankans, lánaeftirliti og við lána- og þjónustustjórnun.

Una hefur lokið Cand.Oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og lauk AMP stjórnunarnámi 2015 frá IESE í Barcelona.

Una hefur starfað hjá Íslandsbanka og forverum hans frá árinu 1991.

Ráðgefandi nefndir bankastjóra


Ráðgefandi nefndir bankastjóra skiptast í stefnumótunarnefndir, sem sjá um innleiðingu á stefnu stjórnar, og viðskiptanefndir, sem taka afstöðu til einstakra viðskiptaerinda. Skipan nefndanna er ákveðin af bankastjóra og starfa þær samkvæmt erindisbréfi og starfsreglum settum af bankastjóra. 

Framkvæmdastjórn og Áhættustefnunefnd teljast til stefnumótunarnefnda og taka lykilákvarðanir er varða innleiðingu á þeirri stefnu sem mörkuð er af stjórn. Í þeim eiga sæti allir framkvæmdastjórar bankans auk annarra stjórnenda sem skipaðir eru af bankastjóra.

  • Framkvæmdastjórn skal hafa yfirsýn og samhæfa lykilþætti í starfsemi Íslandsbanka. Framkvæmdastjórn fer með ákvörðunarvald í þeim málefnum bankans sem bankastjóri felur henni í samræmi við stefnu, markmið og áhættuvilja.
  • Áhættustefnunefnd tekur lykilákvarðanir er varða innleiðingu á umgjörð áhættustýringar og innra eftirlits og hefur eftirlit með því að áhættusnið bankans sé innan þess ramma sem markast af yfirlýsingu stjórnar um áhættuvilja. Áhættustefnunefnd gefur út leiðbeiningar um áhættuviðmið og samþykkir aðferðir og forsendur við útreikning á áhættumælikvörðum auk þess sem nefndin staðfestir lánareglur og aðrar reglur er varða útfærslu á áhættustefnu.

Viðskiptanefndir bankans taka afstöðu til einstakra viðskipta- eða rekstrarerinda í samræmi við stefnuskjöl, reglur og önnur mörk sem samþykkt hafa verið af stjórn, framkvæmdastjórn eða áhættustefnunefnd. Viðskiptanefndir bankans eru:

  • Yfirlánanefnd tekur afstöðu til erinda um lánamál og er formlegur vettvangur fyrir rýni og umræðu um einstök lánamál.
  • Efnahagsnefnd tekur afstöðu til erinda varðandi markaðsáhættu, lausafjárstýringu, fjármögnun, eiginfjármál og innri og ytri verðlagningu.
  • Fjárfestingarráð tekur afstöðu til erinda varðandi kaup, sölu og verðmat eignarhluta í félögum og öðrum fjárfestingum bankans.
  • Rekstrar- og öryggisnefnd tekur afstöðu til erinda varðandi nýjar vörur, nýja þjónustu, samfelldan rekstur og áhættusamar breytingar á kerfum og ferlum í bankanum.
  • Sjálfbærninefnd er formlegur vettvangur fyrir rýni og umræðu um mál er varða sjálfbærniáhættu, sjálfbær innkaup og viðskiptatækifæri.
  • Stafræn vörunefnd er formlegur vettvangur fyrir ákvarðanatöku um forgangsröðun á verkefnum á milli vöruteyma til samræmis við stefnu og áherslur bankans.