Húsfélaga­þjónusta

Húsfélagaþjónustan okkar tryggir hagræði við innheimtu krafna og dráttarvaxta sem sparar húsfélaginu bæði tíma og innheimtukostnað.

Þjónusta við húsfélög


Lán til húsfélaga


Framkvæmdalán

Við bjóðum lán vegna framkvæmda sem ákveðið hefur verið að ráðast í. Í boði eru bæði skammtíma- og langtímalán allt eftir þörfum húsfélagsins. Bókaðu tíma hjá ráðgjafa eða sendu fyrirspurn á husfelag@islandsbanki.is

  Bóka tíma hjá ráðgjafa

  Fjármögnun hleðslustöðva

  Við bjóðum húsfélögum græna fjármögnun á hleðslustöðvum sem keyptar eru af viðurkenndum söluaðilum og uppsetningum þeirra. Margir kostir eru í boði hjá söluaðilum um kaup og leigu hleðslustöðva, sjá yfirlit hér.

  Bókaðu tíma hjá ráðgjafa eða sendu póst á husfelag@islandsbanki.is  

   Bóka tíma hjá ráðgjafa

   Skipting kostnaðar


   Hér er hægt að reikna út hvaða upphæð hver íbúð á að greiða á mánuði í húsgjald.
   kr
   Skráðu upplýsingar um íbúðir
   Íbúðir
   Eignarprósenta
   Hlutdeild í kostnaði
   Heildargjald
   %
   0%
   0 kr.
   %
   0%
   0 kr.
   Skipting kostnaðar
   Íbúð nr.
   Hlutdeild
   Heildargjald
   -
   0%
   0 kr.
   Íbúð nr.
   Hlutdeild
   Heildargjald
   -
   0%
   0 kr.
   0%
   0 kr.

   Stofnun húsfélags

    Skref 1

    Stofna kennitölu

    Öll húsfélög þurfa að hafa kennitölu. Ef húsfélagið er nú þegar með kennitölu getur þú farið strax í skref 2. Ef ekki, þarf að ganga frá því hjá RSK, sjá nánar á vef RSK.

    Skref 2

    Hvaða eyðublöð þarf að koma með í útibú?

    Á meðfylgjandi lista er hægt að nálgast upplýsingar um þau eyðublöð sem þarf að skila inn þegar stofnað er til viðskipta.

    Sjá lista

    Skref 3

    Gjaldkeri kemur í útibú

    Skilar inn frumritum af eyðublöðum og hefur meðferðis viðurkennd skilríki. Stjórn þarf að eiga skönnuð löggild skilríki (ökuskírteini, vegabréf eða nafnskírteini) í kerfi bankans, hægt er að koma í hvaða útibú sem er til þess að skanna inn skilríki. Einnig er hægt að sanna á sér deili hér ef viðkomandi er með rafræn skilríki. Íbúðareigandi sem á yfir 25% þarf einnig að eiga skönnuð skilríki eða sanna á sér deili með rafrænum skilríkjum.

    Skref 4

    Netbanki stofnaður

    Netbankinn er sérsniðinn að þörfum húsfélagsins. Í honum er hægt að framkvæma allar helstu aðgerðir sem gjaldkerinn þarf að sinna.

    Ef aðrir í stjórn eiga að vera með aðgang í netbanka þarf að koma með umboð með undiritun stjórnar ásamt fundargerð.

   Fáðu ráðgjöf


   Ráðgjafi í húsfélagaþjónustu okkar tekur vel á móti þér. Við erum staðsett í útibúinu í Norðurturni og útibúum á landsbyggðinni.

   Hlutverk gjaldkera

   Hlutverk gjaldkera í húsfélagi getur verið margskonar.

   Gjaldkerinn þarf meðal annars að:

   • Vera tengiliður milli bankans og íbúa húsfélagsins, t.d. þegar á að breyta gjöldum eða greiðendum.
   • Greiða alla tilfallandi reikninga og fylgjast með mánaðarlegum greiðslum.
   • Fylgjast með vanskilum og ef einhver eru þá getur hann sent beiðni um frekari innheimtu með meðfylgjandi eyðublaði. Sjá umsókn hér.
   • Undirbúa gögn fyrir aðalfundi í samvinnu við stjórn húsfélagsins.
   • Undirrita yfirlýsingar til fasteignasala vegna sölu á íbúðum.

   Aðalfundur

   Húsfélögum ber að halda löglega boðaðan húsfund (með minnst 8 og mest 20 daga fyrirvara) einu sinni á ári. Á þessum húsfundi þarf að fylla út ný stjórnarkjör þrátt fyrir að engar breytingar hafi orðið á stjórn húsfélagsins. Frumrit þarf að berast bankanum ásamt afrit af undirritaðri fundargerð.

   Úr lög­um um fjöleign­ar­hús


   • Halda skal aðalfund ár hvert fyrir lok aprílmánaðar. Skv. 59. gr.
   • Mikilvægt er að boða til aðalfundar með löglegum hætti. Ef þess er ekki gætt er hætt við að ákvarðanir sem teknar eru á húsfundi séu ekki löglegar.
   • Stjórn skal boða skriflega og með sannanlegum hætti til aðalfundar með minnst 8 og mest 20 daga fyrirvara. Búi félagsmaður ekki í húsinu verður hann að tilkynna húsfélaginu um heimilisfang sem senda skal fundarboð til óski hann eftir að fá það í hendur.
   • ¼ hluti félagsmanna, annað hvort m.v. fjölda eða eignarhluta, getur skriflega óskað eftir almennum fundi og skulu þeir jafnframt tiltaka þau málefni sem óskast rædd og tekin fyrir og afgreidd.
   • Öll fjöleignarhús með 7 eða fleiri íbúðir skulu kjósa sérstaka stjórn með að jafnaði þremur aðilum. Einn þeirra er formaður sem kosinn skal sérstaklega.
   • Allir eigendur og aðeins þeir eru félagsmenn í húsfélagi viðkomandi fjöleignarhúss, sbr. 47. gr. Réttindi og skyldur til þátttöku í húsfélagi eru órjúfanlega tengdar eignarrétti að einstökum eignarhlutum. Enginn eigandi getur synjað þátttöku í húsfélagi eða sagt sig úr því nema með sölu eignarhluta síns.
   • Stjórn skal sjá um að bókhald sé fært og haldið á réttan og fullnægjandi hátt.
   • Æðsta vald í málefnum húsfélagsins er í höndum almenns fundar þess, húsfundar.
   • Stjórn húsfélags er rétt og skylt að taka hvers kyns ákvarðanir sem lúta að venjulegum daglegum rekstri og hagsmunagæslu vegna sameignarinnar.
   • Ábyrgð eigenda út á við gagnvart kröfuhöfum húsfélagsins á sameiginlegum skyldum og skuldbindingum er persónuleg (með öllum eignum þeirra) og eru þeir ábyrgir einn fyrir alla og allir fyrir einn (in solidum). Ábyrgð eigenda er einnig bein, en þó skal kröfuhafi, áður en hann beinir kröfu að einstökum eiganda, fyrst reyna að fá hana greidda af húsfélaginu. Fáist ekki, þrátt fyrir innheimtutilraunir, greiðsla frá því innan 30 daga frá því að þær hófust getur kröfuhafi leitað fullnustu fyrir allri kröfunni hjá eigendum, einum eða fleirum. Um húsfélög gilda lög um fjöleignarhús nr. 26 frá 6. apríl 1994.
   • Þegar um er að ræða fjöleignarhús með sex eignarhlutum eða færri er ekki þörf á að kjósa og hafa sérstaka stjórn og fara þá allir eigendur í félagi saman með það vald og þau verkefni sem stjórnin annars færi með. Einnig er heimilt í slíkum húsum að fela einum eiganda að einhverju leyti eða öllu verkefni stjórnar og skal þá beita ákvæðum laganna um stjórn eftir því sem við á um hann. Skv. 67. gr.
   • Rétt til fundarsetu og atkvæðisrétt hafa eigendur eignarhluta. Eigandi getur veitt sérhverjum lögráða einstaklingi umboð til að mæta á fundi og greiða atkvæði. Þannig getur leigjandi íbúðar ekki átt atkvæðisrétt án þess að eigandi hafi veitt honum sérstakt umboð. Skv. 58. gr.

   Hafa samband


   Ertu með spurningar? Hafðu samband við okkur.

   Húsfélagsþjónusta

   Allt starfsfólk


   husfelag@islandsbanki.is