Sjálfvirk ákvarðanataka


Þegar þú óskar eftir láni í gegnum stafrænar lausnir eða vefsíðu bankans t.d. yfirdráttarheimild, kreditkorti, bílaláni/-samningi eða láni fyrir þig byggist ákvörðun um hvort unnt sé að veita þér lán á sjálfvirkri gagnavinnslu lánshæfismats. Við gerð matsins er m.a. litið til tekna, framfærslukostnaðar, viðskipta- og greiðslusögu, eigna- og skuldastöðu, lýðupplýsinga og upplýsinga frá fjárhagsupplýsingastofu (Creditinfo lánstraust*). Eins og við á er einnig litið til annarra þátta sem skipt geta máli við ákvarðanatökuna s.s. veðhlutfalls, lögræðis, greiðslumats og annarra upplýsinga sem við biðjum þig um að veita við umsókn.

Hafir þú sótt um lán fyrir þig byggist ákvörðun um hvaða viðskiptakjör þú hlýtur einnig á sjálfvirkri gagnavinnslu lánshæfismats.

Þessi vinnsla persónuupplýsinga er forsenda samnings okkar á milli en þú átt alltaf rétt á að láta skoðun þína í ljós, vefengja ákvörðunina og óska eftir að starfsmaður yfirfari hana með því að hafa samband við bankann annað hvort í síma 440-4000 eða í gegnum öruggt netspjall.

* Sjá nánar á www.creditinfo.is