Fyrirvari/disclaimer


Fyrirvari

Fyrirvari þessi er órjúfanlegur hluti af tölvupósti sem þér hefur borist frá Íslandsbanka. Upplýsingar sem kom fram í tölvupóstinum og eftir atvikum viðhengi, sendum frá netföngum Íslandsbanka, gæti innihaldið trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Efni hans og innihald er á ábyrgð þess starfsmanns sem sendir hann ef það tengist ekki starfsemi Íslandsbanka. Ef sending þessi hefur borist röngum viðtakanda ber honum að gæta fyllsta trúnaðar, tilkynna sendanda um mistökin og eyða gögnunum eins og skylt er skv. 4. mgr. 88. gr. laga nr. 70/2022 um fjarskipti. Trúnaðar- og þagnarskylda gildir einnig um upplýsingar sem sendar eða afhentar eru röngum viðtakanda með öðrum leiðum, sbr. 2. mgr. 58. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Brot gegn framangreindum lögum geta varðað bótaábyrgð og refsingu.

Athugið að Íslandsbanki vísar einungis á hlekki á vefi með þessum vefslóðum: islandsbanki.is, isb.is, ergo.is, vib.is, islandssjodir.is.

Þrátt fyrir að bankinn geri strangar ráðstafanir til að tryggja öryggi og gæða upplýsinga ber hann ekki ábyrgð á innsláttar- eða prentvillum, töfum á sendingum eða öryggi póstsins og viðhengja.

Disclaimer

This disclaimer is an integral part of the email you just received from Íslandsbanki. The content of this email, including any attachment, is intended only for the specified recipients. This message may contain confidential and/or private material. The content of the message is the individual sender's responsibility if it is not related to the operation of the Bank. If you receive this message by mistake, please keep the information confidential, do not read or register its content, please notify the sender, and delete the message and any attachments without retaining a copy, in accordance with Act No. 70/2022 on Electronic communications. Confidentiality and confidentiality also apply to information sent or delivered to the wrong recipient by other means, cf. Paragraph 2 Article 58 Act no. 161/2002 on financial companies. Violations of the aforementioned laws may result in liability and punishment.

Please note that Íslandsbanki only refers to links to websites with these URLs: islandsbanki.is, isb.is, ergo.is, kass.is, vib.is, islandssjodir.is.

Although the bank takes strict measures to ensure the security and quality of information, it is not responsible for typing or printing errors, delays, or failures in the delivery of emails or the security of mail and attachments.