Fjárhagsleg markmið

Metnaðarfull og raunsæ fjárhagsleg markmið.

>10%
Arðsemi eigin fjár
<45%
Kostnaðarhlutfall
100-300bp
Eiginfjárhlutfall þáttar 1 umfram kröfur eftirlitsaðila
~50%
Arðgreiðsluhlutfall