Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Verðbólgan ljós í myrkri á óvissutímum?

Við spáum því að vísitala neysluverðs (VNV) muni hækka um 0,3% í mars frá mánuðinum á undan. Ef spáin gengur eftir mun 12 mánaða verðbólga mælast 2,2% en var 2,4% í febrúar. Verðbólga verður því áfram nokkuð undir markmiði Seðlabankans og er útlit fyrir að hún haldist undir markmiði á næstunni.


  • Spáum 0,3% hækkun VNV í mars

  • Verðbólga hjaðnar úr 2,4% í 2,2%

  • Útsölulok á fatnaði og skóm

  • Eldsneyti lækkar í verði

  • Flugverð stendur í stað

  • Veiking krónu helsti óvissuþáttur

Skráðu þig á póstlistann okkar

Þrátt fyrir mikinn óróleika á mörkuðum og veikingu krónunnar í kjölfar útbreiðslu COVID-19 veirunnar eru verðbólguhorfur þó nokkuð góðar næstu misserin. Við spáum því að verðbólga verði undir markmiði Seðlabankans árið 2020 en helsti óvissuþáttur í spá okkar er frekari veiking krónunnar. Hagstofan birtir VNV fyrir mars kl. 09.00 þann 27. mars næstkomandi.

Útsölulok og húsnæði vegur til hækkunar

Föt og skór er sá liður sem vegur mest til hækkunar í mánuðinum og gerum við ráð fyrir að verð á fatnaði muni sækja í svipaðar slóðir og fyrir útsölur. Við spáum því að verð á fötum og skóm hækki um 4,4% í mars (0,19% í VNV). Samkvæmt spá okkar mun húsgögn og heimilisbúnaður hækka um 0,7% (0,04% í VNV).

Að fata- og skóverði slepptu hefur hækkun á húsnæðisliðnum einna mestu hækkunaráhrif í spá okkar. Húsnæðisliður VNV vó þungt til hækkunar í febrúar og er ekkert lát þar á í þessum mánuði. Virðist sem allnokkurt líf sé enn á íbúðamarkaði. Spálíkan okkar gerir ráð fyrir að reiknaða húsaleigan, sem endurspeglar að mestu þróun húsnæðisverðs, hækki um 0,7% (0,11% í VNV).

 Ferðir og flutningar lækkar milli mánaða

Liðurinn ferðir og flutningar lækkar um 0,24% (-0,04% í VNV) milli mánaða. Eldsneytisverð mun lækka samkvæmt spá okkar en verð á hráolíu hefur lækkað linnulítið frá því í byrjun febrúar og tók svo gífurlega dýfu í byrjun marsmánaðar vegna verðstríðs Sádi-Arabíu og Rússlands. Frá áramótum hefur verðið á Brent-olíu til að mynda lækkað um nærri helming.  Ætla má að áhrifa þessa muni gæta í verði á eldsneyti á næstu mánuðum en alla jafna eru olíufélög með nokkurra vikna birgðir á hverjum tíma. Við gerum ráð fyrir að lækkun eldsneytisverðs í mars nemi um 1,4% (-0,05% í VNV). Þá teljum við að verð á flugferðum standi í stað milli mánaða en að þessu sinni var óvenju erfitt að ráða í þann lið sem vanalega hækkar nokkuð í marsmánuði.

Verðbólga undir markmiði en mikil óvissa til staðar

Verðbólguhorfur næstu misserin eru nokkuð góðar en þó gætir nokkurrar óvissu vegna áhrifa COVID-19 faraldursins á hagkerfið. Við gerum ráð fyrir því að verðbólga haldist undir verðbólgumarkmiði allt þetta ár en muni svo aukast aðeins yfir markmið árið 2021. Við spáum 0,3% hækkun VNV í apríl, 0,2% hækkun í maí og 0,3% hækkun í júní. Gangi spá okkar eftir mun verðbólga mælast 2,0% í júní.

Við gerum í kjölfarið ráð fyrir því að verðbólga mælist að meðaltali um 2,2% á þessu ári en aukist á næsta ári og mælist að meðaltali um 2,6%. Mikil óvissa er til staðar þessa stundina og er krónan stærsti óvissuþátturinn í spá okkar. Frá áramótum hefur gengi erlendra gjaldmiðla hækkað um tæp 7% að jafnaði gagnvart krónu en til þessa hafa þó áhrif þeirrar hreyfingar lítið sést í verðmælingum. Þau munu þó væntanlega koma fram í mælingum næstu mánaða og höfum við gert ráð fyrir hóflegum gengisáhrifum í spá okkar hér. Forsendur spár okkar eru að krónan haldist nokkuð stöðug í grennd við núverandi gengi en fari hún að veikjast meira en orðið er mun verð á innfluttum vörum hækka meira en við spáum hér. Önnur forsenda í spá okkar er hófleg hækkun launa í kjarasamningum sem enn á eftir að ljúka, en við teljum að nýgerðir kjarasamningar hafi minnkað óvissu um skammtíma launaþróun nokkuð. Þá gæti þróun íbúðaverðs orðið til þess að halda meira aftur að verðbólgu þegar lengra líður á þetta ár en við gerum ráð fyrir.

Höfundur


Bergþóra Baldursdóttir

Hagfræðingur í Greiningu


Hafa samband

Lagalegur fyrirvari

Skýrsla þessi er tekin saman af Greiningu Íslandsbanka hf. (Íslandsbanki).

Upplýsingar í skýrslu þessari eru upprunnar frá innlendum og erlendum upplýsinga- og fréttaveitum, sem taldar eru áreiðanlegar, ásamt opinberum upplýsingum, eigin úrvinnslu Greiningar og mati á hverjum tíma. Upplýsingarnar hafa ekki verið kannaðar sjálfstætt af Íslandsbanka og ábyrgist bankinn ekki nákvæmni upplýsinganna, áreiðanleika eða réttmæti þeirra. Skoðanir höfunda geta breyst án fyrirvara og ber Íslandsbanka ekki skylda til að uppfæra, lagfæra eða breyta skýrslunni við breyttar forsendur.

Skýrslan er einungis birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum. Íslandsbanki og starfsmenn bankans bera ekki ábyrgð á viðskiptum sem kunna að vera gerð á grundvelli þeirra upplýsinga sem fram koma í skýrslunni. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðleggingar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti sem í boði eru. Fjárfestingum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna alþjóðlegra fjárfestinga og gengisflökts gjaldmiðla. Fjárfestingamarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta er mismunandi. Bent skal á að árangur í fortíð er ekki trygging um árangur í framtíð.

Skýrslur og aðrar upplýsingar sem berast frá Íslandsbanka eru einungis ætlaðar til einkanota. Hvorki má afrita efnið, vitna í það né dreifa því, í heild eða að hluta, án skriflegs leyfis frá Íslandsbanka.

Skýrsla þessi er stutt samantekt og ber ekki að líta svo á að í henni sé að finna allar tiltækar upplýsingar um þau viðfangsefni sem hún fjallar um.

Eftirlitsaðili: Fjármálaeftirlitið (www.fme.is).

BANDARÍKIN

Skýrslu þessari eða afritum hennar má ekki dreifa í Bandaríkjunum eða til viðtakenda sem eru bandarískir ríkisborgarar í andstöðu við takmarkanir sem kveðið er á um í bandarískum lögum. Dreifing skýrslunnar í Bandaríkjunum kynni að teljast brot á þeim lögum.

KANADA

Upplýsingarnar í skýrslu þessari eru ekki ætlaðar til dreifingar eða útbreiðslu með neinum hætti í Kanada og því ber ekki að líta á þær sem fjármálaráðgjöf eða ráðleggingu um fjárfestingar í skilningi kanadískra verðbréfalaga.

ÖNNUR LÖND

Lög og reglugerðir í öðrum löndum kunna einnig að takmarka dreifingu skýrslu þessarar.