Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Verðbólga stendur í stað í ágúst

Við spáum að vísitala neysluverðs (VNV) muni hækka um 0,2% frá mánuðinum á undan. Ef spáin gengur eftir mun 12 mánaða verðbólga haldast óbreytt frá fyrri mánuði í 3,1%.


Við spáum að vísitala neysluverðs (VNV) muni hækka um 0,2% frá mánuðinum á undan. Ef spáin gengur eftir mun 12 mánaða verðbólga haldast óbreytt frá fyrri mánuði í 3,1%.

Útlit er fyrir að verðbólga muni hjaðna nokkuð á næstu ársfjórðungum vegna hægari hækkunar íbúðaverðs og væntinga um hóflegar launahækkanir. Við spáum því að verðbólga verði undir markmiði Seðlabankans í lok ársins og mælast 2,4% í desember. Hagstofan birtir VNV fyrir ágúst kl. 09.00 þann 29. ágúst næstkomandi.

Útsölulok hafa áhrif til hækkunar

Farið er að síga á seinni hluta sumarútsala. Það sem vegur þyngst í mánuðinum eru áhrif útsöluloka í fata- og skóverslunum en þar hækka verð um 4% frá fyrri mánuði (0,2% í VNV). Einnig hækka húsgögn og heimilisbúnaður í verði milli mánaða um 0,9% (0,05% í VNV).

Aðrir liðir sem hafa áhrif til hækkunar eru matur og drykkjarvörur (0,05% í VNV) og hótel og veitingastaðir (0,03% í VNV).

Árstíðarbundin lækkun flugfargjalda

Sá liður sem dregur verðbólguna hvað mest niður til lækkunar í mánuðinum eru ferðir og flutningar. Við spáum því að liðurinn lækki í heild um 1% (-0,15 í VNV) í ágúst. Þar ber helst að nefna árstíðarbundna lækkun á flugfargjöldum en við spáum því að flutningar í lofti lækki um 8% (-0,14%). Einnig lækkar verð á eldsneyti í mánuðinum um 0,75% (-0,03% í VNV).

Íbúðamarkaður siglir lygnan sjó

Við spáum því að húsnæðisliðurinn haldi áfram að sigla lygnan sjó og hækki um 0,18% í ágúst (0,06% í VNV). Reiknuð húsaleiga, sem endurspeglar húsnæðisverð að mestu, hækkar um 0,15% (0,02% í VNV) en greidd húsaleiga um 0,50% (0,02% í VNV).

Í júlí síðastliðnum mældist 12 mánaða hækkunartaktur íbúðaverðs 3,5% samkvæmt tölum Hagstofunnar. Það er minnsta 12 mánaða hækkun íbúðaverðs í ríflega 8 ár og jafngildir einungis 0,4% raunhækkun íbúðaverðs m.v. vísitölu neysluverðs. Á landsbyggðinni hefur íbúðaverð hækkað um 4,9% undanfarið ár, þá hefur fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað um 3,5% frá júlí í fyrra en sérbýli einungis um 2,4%.

Framboð íbúða hefur verið að aukast jafnt og þétt og dregið hefur úr eftirspurn. Samkvæmt þessu má ætla að ákveðið jafnvægi sé að myndast á íbúðamarkaði og mun sú þróun væntanlega einnig einkenna komandi mánuði.

Verðbólga undir markmiði í lok ársins?

Útlit er fyrir að verðbólguhorfur batni á næstunni. Við spáum 0,3% hækkun í september, 0,3% hækkun í október og 0,1% hækkun í nóvember. Samkvæmt því mun 12 mánaða verðbólga mælast 2,7% í nóvember. Áhrif útsöluloka munu setja svip sinn á mælingar VNV í september en á hinn bóginn gerum við ráð fyrir áframhaldandi árstíðarbundinni lækkun flugfargjalda í þeim mánuði.

Í lok ársins teljum við að verbólga verði 2,4% og verði því undir markmiði Seðlabankans ef spáin okkar gengur eftir. Þá gerum við ráð fyrir því að verðbólga verði 2,7% bæði í lok árs 2020 og 2021. Stærstu óvissuþættir í spá okkar eru hugsanleg veiking krónu og launakröfur í kjarasamningum sem enn á eftir að ljúka. Á móti gæti þó þróun íbúðaverðs leitt til minni verðbólgu en hér er spáð.

Höfundur


Bergþóra Baldursdóttir

Sérfræðingur í Greiningu


Hafa samband

Lagalegur fyrirvari

Skýrsla þessi er tekin saman af Greiningu Íslandsbanka hf. (Íslandsbanki).

Upplýsingar í skýrslu þessari eru upprunnar frá innlendum og erlendum upplýsinga- og fréttaveitum, sem taldar eru áreiðanlegar, ásamt opinberum upplýsingum, eigin úrvinnslu Greiningar og mati á hverjum tíma. Upplýsingarnar hafa ekki verið kannaðar sjálfstætt af Íslandsbanka og ábyrgist bankinn ekki nákvæmni upplýsinganna, áreiðanleika eða réttmæti þeirra. Skoðanir höfunda geta breyst án fyrirvara og ber Íslandsbanka ekki skylda til að uppfæra, lagfæra eða breyta skýrslunni við breyttar forsendur.

Skýrslan er einungis birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum. Íslandsbanki og starfsmenn bankans bera ekki ábyrgð á viðskiptum sem kunna að vera gerð á grundvelli þeirra upplýsinga sem fram koma í skýrslunni. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðleggingar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti sem í boði eru. Fjárfestingum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna alþjóðlegra fjárfestinga og gengisflökts gjaldmiðla. Fjárfestingamarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta er mismunandi. Bent skal á að árangur í fortíð er ekki trygging um árangur í framtíð.

Skýrslur og aðrar upplýsingar sem berast frá Íslandsbanka eru einungis ætlaðar til einkanota. Hvorki má afrita efnið, vitna í það né dreifa því, í heild eða að hluta, án skriflegs leyfis frá Íslandsbanka.

Skýrsla þessi er stutt samantekt og ber ekki að líta svo á að í henni sé að finna allar tiltækar upplýsingar um þau viðfangsefni sem hún fjallar um. Eftirlitsaðili: Fjármálaeftirlitið (www.fme.is).

BANDARÍKIN

Skýrslu þessari eða afritum hennar má ekki dreifa í Bandaríkjunum eða til viðtakenda sem eru bandarískir ríkisborgarar í andstöðu við takmarkanir sem kveðið er á um í bandarískum lögum. Dreifing skýrslunnar í Bandaríkjunum kynni að teljast brot á þeim lögum.

KANADA

Upplýsingarnar í skýrslu þessari eru ekki ætlaðar til dreifingar eða útbreiðslu með neinum hætti í Kanada og því ber ekki að líta á þær sem fjármálaráðgjöf eða ráðleggingu um fjárfestingar í skilningi kanadískra verðbréfalaga.

ÖNNUR LÖND

Lög og reglugerðir í öðrum löndum kunna einnig að takmarka dreifingu skýrslu þessarar.