Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Verðbólga hjaðnar hraðar en vænst var

Sáralítil hækkun íbúðaverðs og myndarleg lækkun flugfargjalda skýra að stórum hluta minnstu mánaðarhækkun vísitölu neysluverðs í tæp tvö ár. Skammtíma verðbólguhorfur hafa batnað nokkuð þótt enn séu horfur á talsverðri verðbólgu næstu misserin.


Vísitala neysluverðs (VNV) hækkaði einungis um 0,1% í september skv. nýbirtum tölum Hagstofunnar. Vísitalan hefur ekki hækkað svo hægt síðan í janúar 2021. Ársverðbólga hjaðnar í 9,3% en hún var 9,7% í ágúst. Verðbólga m.v. VNV án húsnæðis mælist 7,0% undanfarna 12 mánuði.

Mæling septembermánaðar er undir öllum birtum spám. Verðbólguspár voru á bilinu 0,2-0,4 hækkun á milli mánaða. Við spáðum 0,2% hækkun VNV á milli mánaða í uppfærðri spá okkar. Það helsta sem skilur á milli okkar spár og mælingar Hagstofu er að flugfargjöld eru að lækka meira en við gerðum ráð fyrir.

Íbúðamarkaður kólnar hratt

Í mælingu Hagstofu hækkar húsnæðisliðurinn um 0,2% milli mánaða (0,06% áhrif á VNV). Mestu munar um greidda húsaleigu sem hækkar um 0,7% (0,03% áhrif á VNV). Reiknaða húsaleigan, sem endurspeglar íbúðaverð að mestu, hækkar einungis um 0,05% (0,01% áhrif á VNV) en hún hefur ekki hækkað svo hægt síðan í nóvember 2020 þegar hún lækkaði lítillega.

Markaðsverð íbúðarhúsnæðis stóð í stað á milli mánaða samkvæmt gögnum Hagstofu. Sérbýli á höfuðborgarsvæðinu hækkaði á milli mánaða um 1,1% en verð á fjölbýli stóð í stað. Húsnæði á landsbyggðinni lækkaði í verði um 0,9% á milli mánaða.

Loksins er tekið að draga úr árshækkun íbúðaverðs. Undanfarna 12 mánuði hefur íbúðaverð á landinu öllu hækkað um 22,6% en 12 mánaða takturinn var 25% í ágúst. Húsnæði á landsbyggðinni hefur hækkað hraðast á tímabilinu eða um 23,6%. Þar á eftir koma fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu (22,9%) og lestina reka sérbýli á höfuðborgarsvæðinu (20,7%) á sama tímabili.

Íbúðamarkaður er að kólna og það nokkuð hratt. Þessi mæling Hagstofu rímar á heildina litið ágætlega við gögn um vísitölu íbúðaverðs sem birt voru í síðustu viku, þó misræmi sé t.d. í verðtaktinum á sérbýli . Þessar mælingar byggja báðar á þriggja mánaða meðaltali og má ætla út frá því að ágústmánuður hafi verið mjög rólegur á íbúðamarkaði.

Útsölulok en lækkun á flugfargjöldum

Eftir sumarútsölur í júlí eru útsölulok jafnan í ágúst sem og september. Föt og skór hækkuðu í verði um 4,6% (0,15% áhrif á VNV) ásamt húsgögnum og heimilisbúnaði sem hækkaði um 2,2% (0,14% áhrif á VNV). Einnig hækkaði verð á matar- og drykkjarvörum um 0,3% (0,05% áhrif á VNV) á milli mánaða sem er minni hækkun en við höfðum gert ráð fyrir. Verðhækkun á mjólkurvörum skýrir alla þá hækkun en verðlagsnefnd búvara tilkynni um hækkun á verði til bænda í september sem alla jafna skilar sér nánast beint í vöruverðið. Lítil hækkun mælist í öðrum matvörum sem eru að stórum hluta innfluttar og hafa hækkað mikið að undanförnu. Það hlýtur að teljast ansi jákvætt.

Aðrir helstu liðir sem hækkuðu á milli mánaða eru tómstundir og menning um 0,8% (0,07% áhrif á VNV) og aðrar vörur og þjónusta sem hækkaði  um 0,9% (0,07% áhrif á VNV).

Það sem helst vó á móti þessum hækkunum er liðurinn ferðir og flutningar. Liðurinn lækkaði um 2,8% (-0,44% áhrif á VNV) þar sem eldsneytisverð lækkaði um 2% (-0,08% áhrif á VNV) og flutningar í lofti um 17% (-0,43% áhrif á VNV). Það er ánægjulegt að sjá flugverð lækka svo mikið á milli mánaða en slík lækkun hefur ekki sést síðan í september 2018. Flugverð á það til að lækka í september eftir hækkun yfir sumarmánuðina. Verðið hækkaði um 35% í júlí og hefur sú hækkun því gengið að einhverju leyti tilbaka en ætla má að það sé bæði vegna árstíðarbundnar lækkunar sem og lægra eldsneytisverðs.

Bjartar horfur en þó langt í land

Verðbólgan er vissulega að þokast í rétta átt en það er langur vegur framundan og talsvert langt í að verðbólga verði við 2,5% markmið Seðlabankans. Útlit er fyrir rólegri íbúðamarkað og minni innflutta verðbólgu á næstu misserum sem mun leiða til þess að verðbólga mun hjaðna allhratt á næstunni.

Við spáum 0,2% hækkun VNV í október, 0,1% hækkun í nóvember og 0,4% hækkun í desember. Gangi spá okkar eftir mun verðbólga mælast 8,6% í desember. Þetta er örlítið hraðari hjöðnun verðbólgu en við gerðum ráð fyrir áður.

Langtímaspá okkar hljóðar upp á 8,1% verðbólgu að jafnaði á þessu ári, 6,2% á næsta ári og 3,9% árið 2024. Helstu forsendur í þeirri spá er að íbúðamarkaður sé í raun að kólna hratt og að innflutt verðbólga verði minni á næstunni auk þess sem styrking krónu mun vega nokkuð á móti innfluttu verðbólgunni. Einn stærsti óvissuþátturinn eru kjarasamningarnir sem losna nú í vetur en á vinnumarkaði ríkir talsverð óvissa og líkur á að kjaraviðræður verði erfiðar í vetur.

Höfundur


Bergþóra Baldursdóttir

Hagfræðingur í Greiningu


Hafa samband