Yfirtökutilboð til hluthafa Eikar fasteignafélags hf.

Reginn hf. gerir hluthöfum Eikar fasteignafélags hf. valfrjálst tilboð um kaup á hlutum þeirra í félaginu í skiptum fyrir 48,0% útgefins hlutafjár Regins hf. í kjölfar viðskipta.


Þann 8. júní 2023 tilkynnti Reginn hf. („tilboðsgjafi“ eða „Reginn“) um ákvörðun stjórnar félagsins um að lagt yrði fram valfrjálst yfirtökutilboð („tilboðið“) í allt hlutafé Eikar fasteignafélags hf. („Eik“), í samræmi við ákvæði X. og XI. kafla laga nr. 108/2007 („lög um yfirtökur“).

Reginn var stofnað árið 2009 og fjárfestir í, leigir út og annast rekstur á atvinnuhúsnæði. Félagið hefur vaxið undanfarin ár með kaupum á arðbærum fasteignum og fasteignasöfnum. Fasteignasafn Regins samanstendur af 100 fasteignum sem alls eru um 373 þúsund fermetrar að heildarstærð. Lögð hefur verið áhersla á að þétta og styrkja eignasafn félagsins með því að efla kjarna innan safnsins. Útleiguhlutfall félagsins var 97,5% á fyrsta ársfjórðungi 2023 og leigutakar um 450 talsins. Reginn nýtur þeirrar sérstöðu að um 42% tekna kemur frá opinberum aðilum og skráðum félögum. Hluthafar félagsins voru 522 í árslok 2022.

Umsjónaraðilar


Tilboðsgjafi hefur ráðið Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. sem umsjónaraðila valfrjálsa tilboðsins fyrir sína hönd. Nánari upplýsingar eru veittar hjá Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf.

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka


Senda póst
440-4000

Fyrirvari
Vefsíða þessi er útbúin og veitt í upplýsingaskyni og felur ekki í sér ráðgjöf af hálfu Regin eða umsjónaraðila. Tilboðshöfum er bent á að afla sér viðeigandi ráðgjafar sérfræðinga.