Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Væntingar heimila og fyrirtækja mælast háar

Væntingar bæði heimila og fyrirtækja hafa mælst háar undanfarið sem er vísbending um áframhaldandi vöxt innlendrar eftirspurnar á komandi misserum. Innlend eftirspurn var á blússandi siglingu á nýliðnu ári þrátt fyrir faraldurinn. Það er í raun ótrúlegt hversu vel flest heimili og fyrirtæki komu út úr Kórónukreppunni miðað við horfurnar í upphafi faraldursins.


Íslenskir neytendur eru bjartsýnir þegar kemur að efnahags- og atvinnuhorfum ef marka má nýlega Væntingavísitölu Gallup (VVG) fyrir janúarmánuð. Vísitölugildið lækkar lítillega á milli mánaða (úr 122 í  tæp 120 stig) en engu að síður er mælingin talsvert yfir 100 stiga jafnvægisgildinu sem endurspeglar bjartsýni á meðal landans. Væntingavísitalan hefur nú verið yfir jafnvægisgildinu frá febrúar í fyrra. Væntingar landans versnuðu um mitt árið 2018 þegar vísitalan mældist undir jafnvægisgildinu í fyrsta sinn í 3 ár. Vísitalan tók svo mikla dýfu í upphafi faraldursins og mældist lægst í 43,8 stigum í ágúst 2020.

Greinilegt er að Íslendingar horfa fram á veginn þegar kemur að bjartsýni varðandi efnahagsmál. Væntingar til næstu 6 mánaða mælast háar og standa í 133,5 stigum en hins vegar mælist mat á núverandi ástandi rétt undir jafnvægisgildinu (99,3 stig) í fyrsta sinn síðan í maí 2021. Könnun Gallup var gerð á á tímabilinu 5.-11 janúar en á því tímabili var Omikron bylgjan að rísa og útlit var fyrir hertar samkomutakmarkanir sem síðan varð raunin þann 15. janúar. Margir töldu núverandi ástand verra en mánuðina á undan en bjartari tíma framundan.

Fyrirtæki hafa sömu sögu að segja

Í könnun um stöðu og horfur að mati stjórnenda stærstu fyrirtækja landsins sem Gallup gerir ársfjórðungslega fyrir Seðlabankann og SA er svipaða sögu að segja. Væntingar stjórnenda fyrirtækja um komandi aðstæður í efnahagslífinu hafa hækkað mikið undanfarna fjórðunga eins og sést á myndinni. Mat á núverandi aðstæðum hefur fylgt í kjölfarið og taldi meirihluti stjórnenda aðstæður góðar í lok síðasta árs þegar könnunin var síðast gerð og það þrátt fyrir vöxt í faraldrinum.

Fyrirtæki búast almennt við aukinni innlendri eftirspurn á næstu 6 mánuðum ef marka má könnunina. Tæplega helmingur stjórnenda telja að innlend eftirspurn muni aukast á næstu 6 mánuðum, álíka margir telja að hún standi í stað og einungis örfáir að hún minnki.

Vöxtur innlendrar eftirspurnar heldur áfram

Aukin bjartsýni bæði almennings og stjórnenda fyrirtækja undanfarið helst í hendur við aukna eftirspurn í hagkerfinu og er því góð vísbending um hátt fjárfestingastig í atvinnulífinu og vaxandi einkaneyslu á komandi fjórðungum.

Innlend eftirspurn sótti heldur betur í sig veðrið á nýliðnu ári bæði hjá heimilum og fyrirtækjum. Til að mynda jókst atvinnuvegafjárfesting um tæpan fjórðung á fyrstu 9 mánuðum síðasta árs eftir ríflega 30% samdrátt þrjú árin þar á undan. Tölur fyrir lokafjórðung ársins birtast um næstu mánaðamót en ætla má að vöxturinn verði í heildina um 20%.

Sömu sögu má segja um heimilin sem sést vel á einkaneyslunni á síðasta ári. Á fyrstu 9 mánuðum ársins óx einkaneyslan um 5,4% og margt bendir til þess að vöxturinn verði svipaður á árinu öllu. Samkvæmt þessu þá gekk samdrátturinn árið 2020 ekki einungis tilbaka heldur er um að ræða talsverðan vöxt frá árinu 2019. Það er í raun ótrúlegt hversu vel flest heimili og fyrirtæki komu út úr kreppunni miðað við horfurnar í upphafi faraldursins.  

Væntingavísitalan sem og aðrir hagvísar benda allir til þess að frekari vöxtur einkaneyslu sé í kortunum. Þrátt fyrir allt heldur kaupmáttur launa áfram að vaxa, kortavelta hefur verið í örum vexti ásamt því að atvinnuleysi hefur hjaðnað hratt. Í nýútgefinni þjóðhagsspá Greiningar spáum við að vöxtur einkaneyslu muni koma til með að halda áfram jafnt og þétt á næstu árum. Við spáum ríflega 4% vexti einkaneyslu á þessu ári, 3,5% árið 2023 og rúmlega 3% árið 2024.

Höfundur


Bergþóra Baldursdóttir

Hagfræðingur í Greiningu


Hafa samband