Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Þjóðhagsspá Íslandsbanka 2023-2025: Aðlögun í aðsigi

Greining Íslandsbanka spáir fyrir um þróun efnahagsmála 2023-2025


Íslenskur efnahagur hefur rétt myndarlega úr kútnum eftir skarpt samdráttarskeið í kjölfar faraldursins. Útlit er fyrir að hagvöxtur á síðasta ári hafi verið 7,0% þar sem mikill kraftur var í eftirspurnarvexti og ferðaþjónustan náði vopnum sínum á ný. Hagvaxtarhorfur í ár hafa batnað frá síðustu spá og spáð er 3,4% hagvexti í ár. Útflutningur er áfram í lykilhlutverki auk þess sem áfram verður talsverður þróttur í eftirspurninni. Á næsta ári er einnig spáð 3,4% hagvexti þar sem hlutur einkaneyslu og fjárfestingar eykst á ný en dregur úr útflutningsvextinum. Á síðasta ári spátímans, 2025, er spáð tæplega 3% hagvexti og ræður hægari útflutningsvöxtur mestu um hægari hagvöxt.

Viðskiptahalli var umtalsverður á síðasta ári og útlit er fyrir nokkurn halla á yfirstandandi ári. Í kjölfarið gerum við ráð fyrir jafnvægi á utanríkisviðskiptum. Hagfelldari utanríkisviðskipti ásamt fleiri þáttum auka líkur á styrkingu krónu þegar frá líður. Í spánni er gert ráð fyrir að krónan verði um það bil 8% sterkari í lok spátímans en hún var í árslok 2022 sem jafngildir því að evran kosti u.þ.b. 142 kr. undir árslok 2025. 

Verðbólga er í  hámarki og lætur undan síga á spátímanum, sér í lagi vegna rólegri íbúðamarkaðar. Það dregur hægt og sígandi úr spennu á vinnumarkaði og horfur eru á að kaupmáttur launa taki að vaxa á ný strax á þessu ári eftir að hafa staðið í stað árið 2022. Þrálát verðbólga kallar á talsvert aðhald Seðlabankans og útlit er fyrir að stýrivextir hækki um 0,5% á fyrsta fjórðungi ársins og vaxtahækkunarferli bankans ljúki með 6,5% stýrivöxtum.

Þjóðhagsspá Greiningar má nálgast hér

Stiklað á stóru

  • Hagvöxtur - Spáð er 3,4% hagvexti árið 2023, 3,4% 2024 og 2,9% 2025.

  • Utanríkisviðskipti - Viðskiptahalli nemi 1,4% af landsframleiðslu í ár en verður nærri jafnvægi 2024 og 2025.

  • Verðbólga - Verðbólga hafi toppað í ársbyrjun og fari hjaðnandi. Verði meðaltali 7,6% árið 2023, 4,5% árið 2024 og 2,8% 2025.

  • Vinnumarkaður - 3,3% meðaltalsatvinnuleysi í ár. 3,7% 2024 og 3,8% 2025.

  • Vextir - Stýrivextir áfram fremur háir næstu misserin. Munu líklega ná hámarki í 6,5% fyrir lok 1F 2023 og hægfara vaxtalækkun hefst seint á árinu 2023.

  • Krónan - Horfur á að gengi krónu verði 8% hærra í lok spátímans en það var í árslok 2022.

Póstlisti Greiningar

Ekki missa af greiningum okkar á því helsta sem snertir efnahagslífið og skráðu þig á póstlistann okkar!

Höfundar þjóðhagsspár


Jón Bjarki Bentsson

Aðalhagfræðingur


Hafa samband

Bergþóra Baldursdóttir

Hagfræðingur


Hafa samband