Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Samþykkt skilaáætlunar og ákvörðun um lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar (MREL) fyrir Íslandsbanka hf.

Skilavald Seðlabanka Íslands tilkynnti í dag að skilaáætlun fyrir Íslandsbanka hafi verið samþykkt og með því verið tekin ákvörðun um MREL-kröfu fyrir bankann


Tilskipun (ESB) 2014/59 um tapsþols- og endurfjármögnunargetu fjármálafyrirtækja (BRRD I) var m.a. innleidd á Íslandi með lögum nr. 70/2020 um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja (hér eftir lögin). Þann 8. desember 2021 birti Skilavald Seðlabanka Íslands stefnu um ákvörðun lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar (MREL-krafa), sbr. 17. gr. laganna (hér eftir MREL-stefna).

Skilavald Seðlabanka Íslands tilkynnti í dag að skilaáætlun fyrir Íslandsbanka hafi verið samþykkt og með því verið tekin ákvörðun um MREL-kröfu fyrir bankann. Ákvörðunin byggir á framangreindri MREL-stefnu.

MREL-krafa bankans er 21%, reiknuð í hlutfalli af áhættugrunni (e. Total Risk Exposure Amount – TREA) í lok árs 2020 og öðlast gildi við dagsetningu tilkynningarinnar. Bankinn telst uppfylla MREL-kröfuna nú þegar.

Áætlað er að MREL-krafan verði uppfærð á þriðja ársfjórðungi ársins 2022.

Undirskipan (e. subordination requirement) samkvæmt tilskipun (ESB) 2019/879 um tapþols- og endurfjármögnunargetu fjármálafyrirtækja (BRRD II) hefur ekki verið skilgreind en tekið er fram í MREL-stefnu að undirskipan muni verða skilgreind við innleiðingu BRRD II í íslensk lög. Líkt og í öðrum löndum Evrópu er líklegt að lokafrestur til að uppfylla endanlega MREL kröfu verði frá og með janúar 2024.

Nánari upplýsingar:


Profile card

Fjárfestatengsl


Fjárfestatengsl