Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Boðun til aðalfundar


Stjórn Íslandsbanka hf. boðar til aðalfundar bankans sem haldinn verður fimmtudaginn 17. mars 2022, kl. 16:00, í fundarsalnum Gullteig á Grand hótel Reykjavík, Sigtúni 28, 105 Reykjavík. Jafnframt er gefinn kostur á rafrænni þátttöku á fundinum. Atkvæðagreiðsla á fundinum fer eingöngu fram með rafrænum hætti. Fundurinn fer fram á íslensku, en boðið verður upp á túlkaþjónustu á ensku.

Eftirfarandi mál eru á dagskrá fundarins:

1.     Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi bankans síðastliðið rekstrarár;

2.     Staðfesting ársreiknings bankans og samstæðureiknings fyrir næstliðið rekstrarár;

3.     Ákvörðun um greiðslu arðs;

4.     Kosning stjórnar, varastjórnar bankans og formanns stjórnar;

5.     Kosning endurskoðanda;

6.     Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar;

7.     Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans;

8.     Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar bankans;

9.     Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum;

Verði tillagan samþykkt felur hún í sér að stjórn bankans verði veitt heimild til að kaupa allt að 10% af hlutafé bankans í þeim tilgangi að setja upp endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup bankans á eigin bréfum. Heimildin mun gilda fram að aðalfundi bankans árið 2023 en hafi hann ekki farið fram 15. september 2023 rennur hún út þann dag. Framkvæmd endurkaupa er háð fyrirfram samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands.

10.  Önnur mál.

Aðrar upplýsingar

Gefinn er kostur á þátttöku á fundinum með rafrænum hætti, með Lumi AGM veflausninni þar sem beint vefstreymi frá fundinum verður aðgengilegt auk þess sem að hluthafar geta borið upp skriflegar spurningar. Rafræn þátttaka jafngildir mætingu á fundinn og veitir rétt til þátttöku á honum að öðru leyti. Atkvæðagreiðsla mun alfarið fara fram rafrænt í gegnum Lumi AGM veflausnina án tillits til þess hvort hluthafar mæta á fundarstað eða taka þátt rafrænt. Hægt verður að greiða atkvæði í tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma. Ekki verður gefinn kostur á rafrænni atkvæðagreiðslu fyrir auglýstan tíma aðalfundar.

Aðilar sem eru skráðir hluthafar í hlutaskrá skv. hluthafakerfi bankans þegar aðalfundur fer fram geta beitt réttindum sínum á aðalfundi. Hluthöfum er heimilt að láta umboðsmann sækja aðalfundinn og fara þar með atkvæðisrétt fyrir sína hönd. Hluthafar einir bera ábyrgð á því hverjum þeir veita umboð eða afhenda aðgangsupplýsingar. Á vefsíðu bankans, www.islandsbanki.is/hluthafafundir, má finna sniðmát af umboði sem hluthöfum er bent á að nýta sér. Umboð gilda einungis til fundarsetu á einum hluthafafundi nema annað sé skýrlega tekið fram í efni umboðsins. Hluthöfum, sem jafnframt eru lögaðilar eða hyggjast láta umboðsmann sækja aðalfundinn, er bent á að tryggja að sá aðili hafi til þess heimild.

Til þess að hægt sé að tryggja tímanlega úrvinnslu á beiðnum hluthafa um aðgangsupplýsingar eru hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á því að sækja fundinn, hvort sem er rafrænt eða á staðnum, beðnir um að skrá sig á heimasíðunni www.lumiconnect.com/meeting/islandsbanki, eigi síðar en kl. 16:00 þann 16. mars 2022, eða degi fyrir fundardag. Með innskráningu þarf að fylgja mynd af skilríkjum og umboð, ef við á. Hluthafar geta lagt spurningar fyrir aðalfund  með tölvupósti á netfangið hluthafar@islandsbanki.is eða á aðalfundinum sjálfum.

Þeir hluthafar sem óska eftir því að fá tiltekið mál tekið til meðferðar á aðalfundinum, skulu senda kröfu um slíkt á netfangið hluthafar@islandsbanki.is í síðasta lagi tíu dögum fyrir boðaðan aðalfund, eða í síðasta lagi fyrir kl. 16:00 þann 7. mars 2022. Kröfu um slíkt skal fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun fundarins.

Á hluthafafundi fylgir eitt atkvæði hverri krónu nafnverðs hlutafjár. Hluthafafundur telst lögmætur, án tillits til fundarsóknar, ef löglega var til hans boðað og fundurinn er sóttur af einum eða fleiri hluthöfum.

Dagskrá, tillögur stjórnar til aðalfundar, ársreikningur fyrir árið 2021, upplýsingar um hvernig hluthafar geta nálgast aðgangsupplýsingar og um framkvæmd rafrænnar atkvæðagreiðslu og önnur skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn er að finna á vefsíðu bankans, www.islandsbanki.is/hluthafafundir, og eru aðgengileg í höfuðstöðvum bankans. Fundargögn eru aðgengileg bæði á íslensku og á ensku. Sé misræmi milli fundargagna á ensku annars vegar og íslensku hins vegar, gildir íslenska útgáfan.

 

Kópavogur, 23. febrúar 2022

Stjórn Íslandsbanka hf.