Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Árlegt mat Fjármálaeftirlitsins á eiginfjárþörf Íslandsbanka


Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands leggur árlega mat á áhættuþætti í starfsemi kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja í könnunar- og matsferli (e. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands (FME) leggur árlega mat á áhættuþætti í starfsemi kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja í könnunar- og matsferli (e. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Ferlið felur m.a. í sér mat á eiginfjárþörf fjármálafyrirtækja sem leiðir af sér viðbótareiginfjárkröfu undir 2. stoð (e. Pillar 2).

Niðurstaða þessa árlega ferlis fyrir Íslandsbanka liggur nú fyrir. Bankinn skal frá og með 1. júlí 2022 viðhalda viðbótareiginfjárkröfu sem nemur 2,6% af áhættugrunni, sem er hækkun um 0,1 prósentustig frá fyrra mati. Heildareiginfjárkrafa bankans, að teknu tilliti til eiginfjárauka, hækkar við það úr 17,8% í 17,9%.