Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Islandsbanki hf. : Afkoma fyrri árshelmings 2017

Afkoma Íslandsbanka á fyrri árshelmingi 2017


Afkoma Íslandsbanka á fyrri árshelmingi 2017

Helstu atriði í afkomu 1H2017:

 • Hagnaður eftir skatta var 8,0 ma. kr. samanborið við 13,0 ma. kr. á 1H16. Munurinn á milli ára skýrist af einskiptishagnaði af sölu Borgunar á hlutum í Visa Europe á 1H16. Arðsemi eigin fjár var 9,2% á 1H17 samanborið við 12,9% á 1H16.
 • Hagnaður bankans af reglulegri starfsemi var 7,4 ma. kr., samanborið við 8,0 ma. kr. á fyrri árshelmingi 2016.
 • Arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi miðað við 15% eiginfjárþátt 1 (CET1) var 11,2% á tímabilinu, samanborið við 11,3% á sama tíma 2016.
 • Hreinar vaxtatekjur voru 15,2 ma. kr. á 1H17 (1H16: 15,9 ma. kr.), sem er lækkun um 4% milli tímabila. Vaxtamunur var 2,9% (1H16: 3,1%) og hefur lækkað lítillega samhliða breyttu vaxtaumhverfi.
 • Hreinar þóknanatekjur voru 6,8 ma. kr. samanborið við 6,7 ma. kr. á 1H16, sem er 2% hækkun milli tímabila.
 • Stjórnunarkostnaður var 13,3 ma. kr., sem er 6% lækkun frá 1H16.
 • Kostnaðarhlutfall var 59,2% (1H16: 55,8%), en sértækur bankaskattur og einskiptiskostnaður eru undanskildir við útreikning kostnaðarhlutfalls.
 • Heildareignir voru 1.047 ma. kr. (mar17: 1.029 ma. kr.). Útlán til viðskiptavina og lausafjársafn voru samtals 97% af stærð efnahagsreiknings.
 • Útlán til viðskiptavina jukust um 4,9% (34,0 ma. kr.) á 1H17 í 722 ma. kr. Ný útlán voru 108 ma. kr. sem dreifðust vel milli viðskiptaeininga bankans.
 • Gæði eignasafns bankans halda áfram að batna, en hlutfall lána í vanskilum umfram 90 daga eða með virðisrýrnun var 1,2% (mar17: 1,6% og des16: 1,8%).
 • Innlán frá viðskiptavinum lækkuðu um 3,7% (21,8 ma. kr.) á 1H17, sem er í takt við væntingar bankans við losun hafta, og voru 572 ma. kr. við lok tímabilsins.
 • Eiginfjárhlutfall var 23,5% og eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1) var 23,3% við lok tímabilsins, samanborið við 23,1% og 22,8% við lok mars 2017.
 • Lausafjárstaða bankans er sterk og umfram kröfur eftirlitsaðila og innri viðmið. Við lok júní 2017 var lausafjárhlutfallið (LCR) 171% (mar17: 181%) og fjármögnunarhlutfallið (NSFR) var 119% (mar17: 121%).
 • Vogunarhlutfall var 15,7% við lok júní 2017, samanborið við 15,5% við lok mars, sem telst hóflegt bæði í innlendum og erlendum samanburði.
 • Íslandsbanki er eini bankinn á Íslandi með lánshæfismat frá tveimur alþjóðlegum lánshæfismatsfyrirtækjum. Í janúar 2017 hækkaði Fitch mat sitt í BBB/F3 með stöðugum horfum og í október 2016 hækkaði S&P mat sitt í BBB/A-2 með jákvæðum horfum.

Helstu atriði á 2F2017:

 • Hagnaður eftir skatta var 5,0 ma. kr. (2F16: 9,5 ma. kr.).
 • Arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi miðað við 15% eiginfjárþátt 1 (CET1) var 11,8% á fjórðungnum (2F16: 13,3%).
 • Hreinar vaxtatekjur voru 7,8 ma. kr. á 2F17 (2F16: 8,4 ma. kr.) og vaxtamunurinn var 3,0% (2F16: 3,3%).
 • Hreinar þóknanatekjur voru 3,5 ma. kr. (2F16: 3,5 ma. kr.).

 

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:

,,Fyrstu sex mánuðir ársins voru viðburðaríkir í rekstri bankans. Útlán til viðskiptavina jukust um 4,9% frá áramótum en sú aukning kemur frá öllum viðskiptavinahópum. Á sama lækkaði vanskilahlutfall í 1,2% úr 1,8% frá árslokum 2016. Lánveitingar til fyrirtækja í útibúaneti bankans eru 40% til fyrirtækja á landsbyggðinni en það hlutfall hefur verið að aukast undanfarin ár.
Góður gangur er í fjárfestingarbankastarfsemi og vann fyrirtækjaráðgjöf að mörgum áhugaverðum verkefnum á tímabilinu. Meðal annars var veitt ráðgjöf vegna fyrirhugaðs samruna Iceland Travel og Gray Line og vegna sölu á Icelandic Gadus.
Traustur grunnrekstur skilar bankanum hagnaði upp 7,4 milljarða eftir fyrstu sex mánuði ársins sem er 11,2% arðsemi af reglulegum rekstri og er það lítillega yfir væntingum.
Við kynntum framsæknar skipulagsbreytingar með það að markmiði að gera skipulag bankans að fullu viðskiptavinamiðað. Í september klárast flutningar í nýjar höfuðstöðvar en þá verður öll starfsemi bankans undir einu þaki en því fylgir mikið kostnaðarhagræði. Nú þegar prentar starfsfólk helmingi minna en mikil áhersla hefur verið lögð á að draga úr pappírsnotkun í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi. Ég er þess sannfærð að með slagkrafti sameinaðra höfuðstöðva sé Íslandsbanki kominn í gott keppnisform.
Annað og öðruvísi kapphlaup er þó framundan á laugardaginn þegar Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka fer fram. Skráningar hafa aukist frá fyrra ári en það er von okkar að þessi stærsta fjáröflun landsins slái ný met í áheitum til góðgerðarfélaga enn eitt árið."

Í dag, þann 17. ágúst kl. 12.30, munu Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, og Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri, kynna afkomu bankans á opnum fjárfestafundi og svara fyrirspurnum. Fundurinn fer fram á íslensku og er haldinn í höfuðstöðvum bankans að Hagasmára 3. Boðið verður upp á veitingar.
Skrá mig á fjárfestafund.

Símafundur á ensku kl. 10.30
Einnig er markaðsaðilum boðið upp á símafund kl. 10.30 á ensku. Farið verður yfir helstu atriði í íslenskum efnahagsmálum og afkomu bankans. Vinsamlegast skráið ykkur á símafundinn með að senda póst á ir@islandsbanki.is. Fundargögn og aðgangsorð vegna símafundar verða send út til skráðra aðila 2 tímum fyrir fundinn.
Öll gögn má nálgast á vef fjárfestatengsla www.islandsbanki.is/fjarfestatengsl.
Upplýsingar um fjárhagsdagatal bankans og þögul tímabil má finna hér: http://www.islandsbanki.is/um-islandsbanka/fjarfestatengsl/fjarhagsdagatal/.

Myndband

Hér má sjá myndband þar sem Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri Íslandsbanka segir frá uppgjörinu: