Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Afkoma á fyrsta ársfjórðungi ársins 2022

Hagnaður fyrsta ársfjórðungs nam 5,2 ma. kr.


Helstu atriði í afkomu fyrsta ársfjórðungs 2022 (1F22) – arðsemi eigin fjár í takti við fjárhagsleg markmið bankans

 • Hagnaður af rekstri Íslandsbanka nam 5,2 ma. kr. á fyrsta ársfjórðungi (1F21: 3,6 ma. kr.). Arðsemi eigin fjár var 10,2% á ársgrundvelli (1F21: 7,7%) sem er yfir fjárhagslegum markmiðum bankans og spám greiningaraðila. Helstu ástæður góðrar afkomu eru sterk tekjumyndun, aðhald í rekstri og jákvæð virðisbreyting útlána.
 • Hreinar vaxtatekjur jukust um 12,4% á milli ára og námu 9,2 ma. kr. á 1F22 samanborið við 8,2 ma. kr. á 1F21. Hækkunin á milli ára skýrist af stækkun lánasafns bankans og hærra vaxtaumhverfis. Vaxtamunur nam 2,6% á 1F22 samanborið við 2,4% á 1F21.
 • Hreinar þóknanatekjur jukust um 7,1% á milli ára og námu samtals 3,1 ma. kr. á 1F22 samanborið við 2,9 ma. kr. á 1F21. Auknar tekjur í greiðslumiðlun, eignastýringu, fjárfestingarbanka og verðbréfa- og gjaldeyrismiðlun leiddu hækkunina.
 • Bankinn leggur aðaláherslu á kjarnastarfsemi og á 1F22 námu vaxta- og þóknanatekjur samanlagt 97% af rekstrartekjum samanborið við 95% á 1F21. Þessir tveir tekjuliðir jukust um 11,0% á milli 1F21 og 1F22.
 • Hrein fjármunagjöld námu 95 m.kr. á 1F22 samanborið við 293 m.kr. tekjur á 1F21.
 • Stjórnunarkostnaður nam 5,8 ma. kr. á 1F22 sem er lækkun um 0,3% frá 1F21 og má rekja til áframhaldandi hagræðingar í rekstri.
 • Kostnaðarhlutfall bankans lækkaði á milli ára í 47,6% á 1F22, innan leiðbeinandi bils fyrir árið 2022, úr 51,3% á 1F21, aðallega vegna sterkrar tekjumyndunar og hagkvæmari reksturs.
 • Virðisrýrnun var jákvæð á 1F22 um 483 m.kr. og skýrist helst af batnandi útliti í ferðaþjónustu. Á 1F21 var virðisrýrnun neikvæð um 518 m.kr. Áhættukostnaður útlána (e. cost of risk) var -0,17% á ársgrundvelli á 1F22 samanborið við 0,20% á 1F21.
 • Útlán til viðskiptavina jukust um 21,6 ma. kr. á fjórðungnum, eða um 2,0% og voru 1.108 ma. kr. í lok mars 2022. Aukninguna má að mestu rekja til húsnæðislána.
 • Innlán frá viðskiptavinum jukust um 17,4 ma. kr. á fyrsta ársfjórðungi 2022 eða um 2,3% og voru 761 ma. kr. í lok mars. Aukninguna má að mestu rekja til sölu ríkisins á bankanum.
 • Lausafjárstaða bankans er áfram sterk og öll lausafjárhlutföll vel yfir innri viðmiðum bankans og kröfum eftirlitsaðila.
 • Eigið fé bankans nam 197,2 ma. kr. í lok mars 2022. Samsvarandi eiginfjárgrunnur, sem inniheldur viðbótareiginfjárþátt 1 og eiginfjárþátt 2, lækkaði úr 228 ma. kr. í 210 ma. kr. vegna samþykktar aðalfundar á 15 ma. kr. endurkaupum á eigin bréfum. Eiginfjárhlutfall bankans var 22,5%, að hagnaði 1F22 meðtöldum, samanborið við 25,3% í árslok 2021. Samsvarandi eiginfjárhlutfall almenns þáttar 1 var 18,8% samanborið við 21,3% í árslok 2021. Það er vel yfir markmiði bankans sem er ~16,5%. Lækkun eiginfjárhlutfalla á fjórðungnum skýrist af lækkun á eiginfjárgrunni og hækkun á áhættugrunni (REA).
 • Bankinn metur að umfram eigið fé eiginfjárhlutfalls almenns þáttar 1 sé nú um 35-40 ma. kr. og stefnt er að bestu samsetningu þess á næstu 12–24 mánuðum.
 • Vogunarhlutfallið var 12,4% í lok mars, að hagnaði 1F22 meðtöldum, samanborið við 13,6% í árslok 2021, sem telst hátt í alþjóðlegum samanburði.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka

Við erum ánægð með afkomu bankans á fyrsta ársfjórðungi sem nam 5,2 ma. kr. Arðsemi eigin fjár var 10,2% sem er í takti við arðsemismarkmið bankans. Hreinar vaxtatekjur uxu um 12,4% miðað við sama fjórðung í fyrra og vaxtamunur tímabilsins hækkaði í 2,6%. Hreinar þóknanatekjur jukust um 7,1% miðað við sama fjórðung í fyrra sem kemur frá flestum tekjuþáttum. Kostnaður stóð í stað samanborið við sama fjórðung í fyrra þrátt fyrir 6,1% verðbólgu á fjórðungnum en markmið okkar er að kostnaður á árinu 2022 verði á svipuðum stað og í fyrra. Útlán til viðskiptavina jukust um 2% frá áramótum sem er í takt við markmið okkar um vöxt í takt við nafnhagvöxt.

Á fjórðungnum hélt ríkið áfram sölu á hlut sínum í bankanum í kjölfarið af vel heppnuðu frumútboði í fyrra og fer ríkið nú með 42,5% eignarhlut. Mikil umræða hefur skapast í samfélaginu um söluferlið og það fyrirkomulag sem notast var við. Meðal annars hefur komið fram gagnrýni á þátttöku starfsmanna bankans í útboðinu. Því tökum við alvarlega og stendur vinna yfir við breytingar á reglum bankans varðandi verðbréfaviðskipti starfsmanna.

Eins og oft hefur komið fram hefur tæknin umbylt bankaþjónustu á undanförnum árum og er ánægjulegt að sjá hversu viðskiptavinir okkar taka þeirri framþróun fagnandi. Á dögunum settum við í loftið nýjan söluvef sem einfaldar einstaklingum og lögaðilum að stofna til viðskipta, bæta við sig þjónustuþáttum og skoða vöruframboð bankans. Rafræn sala á einstaklingsmarkaði er nú um 75% af allri sölu og með þessum nýja vef erum við viss um að við náum enn betri árangri á því sviði. Þar má meðal annars finna nýjan sjálfbæran sparnaðarreikning sem hefur fengið góðar viðtökur viðskiptavina.

Útlitið fyrir árið 2022 er bjart þar sem horfur í efnahagslífinu eru góðar og benda fyrstu merki til þess að ferðaþjónustan nái aftur fyrri hæðum.

Vefstreymi föstudaginn 6. maí 2022

Íslandsbanki mun halda afkomufund/vefstreymi föstudaginn 6. maí kl. 8.30 fyrir fjárfesta og markaðsaðila. Birna Einarsdóttir, bankastjóri og Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri munu kynna afkomu bankans og helstu atriði í rekstri hans á fjórðungnum. Fundurinn fer fram á ensku.

Skráning á fundinn fer fram á þessari síðu. Upptaka af fundinum verður aðgengileg á síðu fjárfestatengsla að honum loknum.

Markaðsaðilar geta einnig hringt inn á fundinn og lagt fram spurningar í gegnum eftirfarandi símanúmer:

Ísland: +354 800 74 37

Danmörk: +45 354 45 577

Svíþjóð: +46 8 566 42 651

Noregur: +47 235 00 243

Bretland: +44 33 330 00 804

Bandaríkin: +1 631 913 1422

Aðgangskóði: 11682344#

Öll gögn tengd uppgjöri ásamt upplýsingum um fjárhagsdagatal og þögul tímabil má finna hér

Nánari upplýsingar veita:


Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir

Fjárfestatengill


Senda tölvupóst
844 4033

Edda Hermannsdóttir

Forstöðumaður


Senda tölvupóst
844 4005