Athugið

Þessi frétt er meira en sex mánaða gömul og tölfræði gæti hafa breyst

Aðalfundur Íslandsbanka 2017

Aðalfundur Íslandsbanka var haldinn í dag, fimmtudaginn 23. mars.


Aðalfundur Íslandsbanka var haldinn í dag, fimmtudaginn 23. mars. Friðrik Sophusson, formaður stjórnar, flutti skýrslu stjórnar og Birna Einarsdóttir, bankastjóri, fór yfir uppgjör bankans og helstu þætti í starfsemi hans á árinu 2016.

Íslandsbanki greiddi 10,2 milljarða í skatta árið 2016 og nam sérstakur bankaskattur 2,8 milljörðum króna. Friðrik lagði í máli sínu áherslu á að að lækka þyrfti bankaskattinn verulega sem átti að vera tímabundin aðgerð til að fjármagna leiðréttingu íslenska ríkisins á húsnæðislánum. Í samanburði við nágrannalönd væri skattbyrði hér fjórföld. Því væri nauðsynlegt að gefa fjárfestum vissu um þróunina, annars myndi skatturinn hafa áhrif á möguleika á skráningu bankans á skipulegan verðbréfamarkað og það verð sem ríkið gæti fengið fyrir hann við sölu. Þar að auki rýri skatturinn verulega samkeppnismöguleika íslensku bankanna.

Í máli Friðriks kom jafnframt fram að íslenska bankakerfið hafi minnkað úr rúmlega áttfaldri landsframleiðslu árið 2008 niður undir tvöfalda landsframleiðslu í lok 2015. Kerfið hafi því minnkað um 80% samkvæmt þeim mælikvarða og væri nú hóflegt að stærð í samanburði við bankakerfin annars staðar á Norðurlöndunum.

Gott og viðburðaríkt ár

Á fundinum fjallaði Birna um rekstur bankans og viðburðaríkt ár. Bankinn flutti í nýjar höfuðstöðvar í lok ársins þar sem starfsmenn sameinast af fjórum starfsstöðvum. Birna fór yfir stöðu lánasafns bankans en í lok árs var hlutfall ferðaþjónustu 13% af lánasafni bankans en útlán jukust hóflega á árinu.

Birna fjallaði einnig um 500 milljón evra skuldabréfaútgáfu bankans í september en þá fengust bestu kjör sem sést hafa í sambærilegum viðskiptum frá 2008. Hún fagnaði mikilli eftirspurn en fjöldi erlendra skuldabréfafjárfesta hefur nærri tvöfaldast. Lánshæfismat bankans hækkaði einnig á árinu í BBB frá bæði Standard & Poor’s og Fitch Ratings, en Íslandsbanki er eini bankinn á Íslandi með tvö alþjóðleg lánshæfismöt.

Bankinn mældist hæstur á íslenskum bankamarkaði nýlega samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni fjórða árið í röð. Birna sagði þetta styðja við framtíðarsýn bankans að veita bestu bankaþjónustu á Íslandi og þakkaði starfsfólki fyrir vel unnin störf á árinu.

Niðurstaða aðalfundar

Í stjórn bankans voru kjörin: Anna Þórðardóttir, Auður Finnbogadóttir, Árni Stefánsson, Hallgrímur Snorrason, Heiðrún Jónsdóttir, Helga Valfells og Friðrik Sophusson, sem einnig var kjörinn formaður stjórnar. Herdís Gunnarsdóttir og Pálmi Kristinsson voru kjörin í varastjórn bankans. Samþykkt var á fundinum að 10 milljarðar króna af hagnaði ársins 2016 verði greiddar í arð til hluthafa. Stjórn bankans var einnig fengin heimild til að kalla til sérstaks hluthafafundar síðar á árinu þar sem tillaga um greiðslu arðs af hagnaði fyrri rekstrarára kann að vera lögð fram. Starfskjarastefna fyrir bankann var samþykkt á fundinum og ákveðin þóknun til stjórnar- og varamanna. Ernst & Young verður áfram endurskoðunarfélag bankans til næsta aðalfundar.

Hægt er að nálgast Ársskýrslu Íslandsbanka 2016 á www.islandsbanki.is/arsskyrsla.

Önnur gögn frá aðalfundi má finna á www.islandsbanki.is/adalfundur og á vef fjárfestatengsla Íslandsbanka, www.islandsbanki.is/ir.

Aðalfundargögn: