Gjaldeyrismál

Lög um gjaldeyrismál

Lög um breytingar á lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál, tóku gildi 21. október 2016. Þær meginbreytingar sem gerðar eru á lögunum fela í sér auknar heimildir til fjármagnshreyfinga á milli landa og gjaldeyrisviðskipta, svo og afnám tiltekinna takmarkana sem gilt hafa um fjármagnshreyfingar á milli landa og gjaldeyrisviðskipti.

Hluti þeirra breytinga sem samþykktar voru taka gildi strax en aðrar taka gildi hinn 1. janúar 2017. Seðlabanka Íslands ber jafnframt að endurskoða fjárhæðarmörk heimilda, sem gilda um tilteknar fjármagnshreyfingar á milli landa í erlendum gjaldeyri og gjaldeyrisviðskipti, í reglum bankans fyrir 1. júlí 2017.

Breytingarnar eru liður í áætlun stjórnvalda um losun fjármagnshafta sem kynnt var 8. júní 2015.

Helstu breytingar á lögum um gjaldeyrismál, sem taka gildi strax, eru eftirfarandi:

 • Heimild til kaupa á erlendum gjaldeyri vegna ferðalaga erlendis hækkar úr 350.000 kr. á mánuði í 700.000 kr.; nú vegna hverrar ferðar
  • Áfram þarf að framvísa farseðli.
  • Skilyrði er að kaupandinn sé í viðskiptum þar sem kaupin eiga sér stað.
  • Ferðin þarf að eiga sér stað á næstu fjórum vikum eftir kaupin.
 • Einstaklingum er heimilt að kaupa eina fasteign erlendis á almanaksári, óháð tilefni og kaupverði.   
  • Framvísa þarf kaupsamningi eða samningi um kaup á búseturétti.
 • Bein erlend fjárfesting er ótakmörkuð en háð staðfestingu Seðlabanka Íslands.
 • Fjárfesting í fjármálagerningum útgefnum í erlendum gjaldeyri, öðrum peningakröfum í erlendum gjaldeyri og fyrirfram- og uppgreiðsla. erlendra lána er heimil fyrir jafnvirði allt að  30.000.000 kr., að uppfylltum tilteknum skilyrðum.
 • Óheimilt er að kaupa gjaldeyri til að leggja inn á innlendan gjaldeyrisreikning í eigu sama aðila.
 • Skilaskylda erlends gjaldeyris vegna lántöku einstaklinga hjá erlendum aðilum til kaupa á  fasteign, farartæki eða vegna fjárfestinga erlendis er afnumin.
 • Ýmsar sértækar takmarkanir eru afnumdar eða rýmkaðar, m.a. heimildir einstaklinga til kaupa á ferðagjaldeyri, greiðslu skatta og kaupa á farartækjum.
 • Heimildir Seðlabanka Íslands til upplýsingaöflunar á grundvelli hlutverka hans sem seðlabanka eru rýmkaðar í því skyni hann geti aflað upplýsinga sem auðvelda bankanum að stuðla að verðlags- og fjármálastöðugleika eftir að fjármagnshöft hafa verið losuð.

Helstu breytingar á lögum um gjaldeyrismál, sem taka gildi hinn 1. janúar 2017, eru eftirfarandi:

 • Fjárhæðarmörk hækkuð í 100.000.000 kr. vegna fjárfestingar í fjármálagerningum útgefnum í erlendum gjaldeyri, öðrum peningakröfum í erlendum gjaldeyri og fyrirfram- og uppgreiðslu lána í erlendum gjaldeyriInnstæðuflutningur heimilaður innan framangreindra fjárhæðarmarka. Skilyrði um innlenda vörsluaðila erlendrar verðbréfafjárfestingar fellur niður og vörsluflutningur verðbréfa heimill. Þar með munu innlendir og erlendir aðilar geta flutt innstæður og verðbréf til og frá landinu og átt viðskipti með verðbréf erlendis innan þeirra marka sem lögin setja þeim.
 • Heimildir einstaklinga til kaupa á og úttekta á erlendum gjaldeyri í reiðufé rýmkaðar verulega þannig að einstaklingum verður heimilt að kaupa eða taka út erlendan gjaldeyri í reiðufé innan framangreindra fjárhæðarmarka.
  • Undir þennan lið heyra m.a. kaup á erlendum gjaldeyri vegna ferðalaga.
  • Ekki þarf lengur að framvísa gögnum en gefa þarf upp tilefni kaupa.

Samhliða breytingum á lögum um gjaldeyrismál hafa reglur um gjaldeyrismál einnig verið uppfærðar, sbr. reglur nr. 826/2016, um gjaldeyrismál. Seðlabanki Íslands hefur sett leiðbeiningar um framkvæmd reglnanna sem er ætlað að aðstoða fjármálafyrirtæki og aðra aðila í tilvikum þar sem krafist er tilkynningar til Seðlabankans eða staðfestingar hans á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingum á milli landa og þannig að tryggt sé að þær séu í samræmi við færslulýsingar sem finna má í leiðbeiningum við reglurnar. Þá hefur Seðlabankinn gefið út leiðbeiningar til skýringar á því hvernig sýna skuli fram á að tiltekin viðskipti, sem fela í sér fjármagnshreyfingu á milli landa, eigi sér stað á grundvelli heimildar í lögum um gjaldeyrismál, s.s. vöru- eða þjónustuviðskipti.

Sjá hér: Reglur og leiðbeiningar

Lög um breytingu á lögum um gjaldeyrismál, nr. 87/1992, með síðari breytingum (losun fjármagnshafta)

Nánari upplýsingar má fá á vef Seðlabanka Íslands

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?
Afhverju ekki?
Hætta við

Ábending þín er notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Íslandsbanka. Vantar þig aðstoð sem krefst þess að við svörum þér má hafa samband við Þjónustuver Íslandsbanka.

Netspjall