Islandsbanki hf.: Afkoma fyrstu 9 mánuði ársins 2017

09.11.2017 - Kauphöll

Helstu atriði í afkomu fyrstu 9 mánuði ársins 2017:

 • Hagnaður eftir skatta var 10,1 ma.kr. samanborið við 15,6 ma. kr. á 9M16. Þessi munur skýrist aðallega af einskiptishagnaði af sölu Borgunar á hlutum í Visa Europe er átti sér stað á 9M16. Arðsemi eigin fjár var 7,7% á tímabilinu samanborið við 10,3% á 9M16.
 • Hagnaður af reglulegri starfsemi var 10,2 ma. kr. samanborið við 11,3 ma kr. á sama tíma 2016.
 • Arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi miðað við 15% eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1) var 10,1% á 9M17 samanborið við 10,4% á 9M16.
 • Hreinar vaxtatekjur voru 22,7 ma. kr. (9M16: 23,7 ma. kr.) sem er 4% lækkun milli tímabila sem skýrist af lægra vaxtaumhverfi. Vaxtamunur var 2,9% (9M16: 3,0%).
 • Hreinar þóknanatekjur voru 10,1 ma. kr.samanborið við 9,9 ma. kr. á 9M16, sem er 2% hækkun milli tímabila.
 • Stjórnunarkostnaður var 19,3 ma. kr. sem er 2% lækkun frá 9M16. Þegar einskiptiskostnaður er undanskilinn hækkar kostnaður um 2,7%, sem þýðir raunhækkun um 1,0% sé tillit tekið til verðbólgu.
 • Kostnaðarhlutfall var 60,2% (9M16: 55,9%), en sértækur bankaskattur og einskiptiskostnaður eru undanskildir við útreikning kostnaðarhlutfalls.
 • Heildar eignir voru 1,078 ma. kr. (júní17: 1,047 ma. kr.). Útlán til viðskiptavina og lausafjársafn bankans voru samtals 96% af stærð efnahagsreiknings við lok tímabilsins.
 • Útlán til viðskiptavina jukust um 7,8% (53,5 ma. kr.) á 9M17 og voru 741 ma. kr. í lok tímabilsins. Ný útlán voru 152 ma. kr. sem dreifðust vel á milli viðskiptaeininga bankans.
 • Gæði eignasafns bankans halda áfram að batna, en hlutfall lána í vanskilum umfram 90 daga var 1,1% (júní17: 1,2%, mars17: 1,6% og des16: 1,8%).
 • Innlán frá viðskiptavinum lækkuðu í línu við væntingar um 1,2% (7,3 ma. kr.) á 9M17 og voru 587 ma. kr. við lok tímabilsins.
 • Eiginfjárhlutfall var 22,7% og eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1) var 22,5% við lok tímabilsins, samanborið við 23,5% og 23,3% við lok júní 2017.
 • Lausafjárstaða bankans er sterk og umfram kröfur eftirlitsaðila og innri viðmið. Við lok tímabilsins var lausafjárhlutfallið (LCR) 183% (júní17: 171%) og fjármögnunarhlutfallið (NSFR) var 115% (júní17: 119%).
 • Vogunarhlutfall var 15,3% við lok september 2017, samanborið við 15,7% við lok júní, sem telst hóflegt bæði í innlendum og erlendum samanburði.
 • Íslandsbanki er eini bankinn á Íslandi með lánshæfismat frá tveimur alþjóðlegum lánshæfismatsfyrirtækjum. Í janúar 2017 hækkaði Fitch Ratings mat sitt í BBB/F3 með stöðugum horfum og í október 2017 hækkaði Standard & Poor's (S&P) mat sitt í BBB+/A-2 með stöðugum horfum.

Helstu atriði á 3F2017:

 • Hagnaður eftir skatta var 2,1 ma. kr. (3F16: 2,5 ma. kr.). Arðsemi eigin fjár var 4,7% á tímabilinu samanborið við 5,1% á 3F16.
 • Arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi miðað við 15% eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1) var 8,1% á fjórðungnum (3F16: 8,4%).
 • Hreinar vaxtatekjur voru 7,5 ma. kr. á 3F17 (3F16: 7,8 ma. kr.) og vaxtamunurinn var 2,8% (3F16: 3,0%).
 • Hreinar þóknanatekjur voru 3,3 ma. kr. (3F16: 3,2 ma. kr.).

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:

"Útlánavöxtur frá áramótum nemur 7,8% en sá vöxtur skýrist einkum af aukningu á lánum til fyrirtækja. Það er ánægjulegt að fá tækifæri til að taka þátt í fjölbreyttum fjárfestingum íslenskra fyrirtækja. Góður gangur var í miðlun verðbréfa á þriðja ársfjórðungi og var bankinn með mestu hlutdeild á skuldabréfamarkaði. Jafnframt hefur hlutdeild bankans á hlutabréfamarkaði vaxið.

Hagnaður af rekstri bankans nam 10,1 milljarði á fyrstu 9 mánuðum ársins og nemur arðsemi af undirliggjandi rekstri 10,1%. Þetta er í samræmi við markmið bankans. Jákvæð virðisbreyting útlána hefur mikil áhrif á arðsemina og eru gæði lánasafnsins enn að batna.

Nýlega var lánshæfismat Íslandsbanka hækkað af S&P Global Ratings sem ýtir undir þá jákvæðu þróun sem hefur átt sér stað í íslensku efnahagslífi. Kjör bankans á erlendum fjármagnsmörkuðum hafa farið batnandi síðustu misseri og erum við nú mun samkeppnishæfari í kjörum við erlenda banka. Við fögnum þessari þróun og hlökkum til áframhaldandi verkefna með viðskiptavinum okkar.

Flutningum í nýjar höfuðstöðvar bankans í Norðurturni er nú lokið og við sjáum strax árangur aukinnar samvinnu og samþéttingar. Verkefnamiðuð vinnuaðstaða er að gefast vel og hafa þegar tugir íslenskra fyrirtækja heimsótt okkur til að kynna sér þessa framúrstefnulegu vinnuaðstöðu.

Framundan eru miklar breytingar á alþjóðlegum fjármálamarkaði þar sem innleiddar verða nýjar reglugerðir sem opna markaðinn enn frekar fyrir neytendur. Við erum á lokasprettinum að gera breytingar á grunnkerfum bankans sem gerir okkur enn betur kleift að takast á við spennandi áskoranir framundan".

Fjárfestafundur á ensku

Símafundur á ensku kl. 13:00
Markaðsaðilum er boðið upp á símafund kl. 13:00 í dag fimmtudaginn 9. nóvember. Farið verður yfir helstu atriði í íslenskum efnahagsmálum og afkomu bankans. Vinsamlegt skráið ykkur á símafundinn með því að senda tölvupóst á ir@islandsbanki.is. Fundargögn og aðgangsorð vegna fundarins verða send út til skráðra aðila tveimur tímum fyrir fundinn.

 Myndband

Hér má sjá myndband þar sem Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri Íslandsbanka segir frá uppgjörinu:

 

Nánari upplýsingar:

Nýjustu fréttir

Íslandsbanki veitir þrettán námsstyrki

15.06.2018
Þrettán námsmenn hljóta námsstyrk frá Íslandsbanka 2018. Námsmennirnir eru úr framhalds- og háskólum og voru valdir úr hópi 300 umsækjenda.Nánar

Ný skýrsla um fjármál HM

15.06.2018
Heimsmeistaramótið mun kosta Rússa að lágmarki 1.200 milljarða króna.Nánar

HB Grandi hf. - Lánsfjármögnun frystitogara og endurfjármögnun eldri lána

14.06.2018
Íslandsbanki er umsjónaraðili 190 milljóna evra sambankaláns til handa HB Granda þar sem tilgangurinn er að fjármagna nýjan frystitogara og...Nánar

Yfirtökutilbð til hluthafa HB Granda hf.

28.05.2018
Íslandsbanki hefur verið ráðinn umsjónaraðili með yfirtökutilboðinu fyrir hönd tilboðsgjafa. Nánar

Þjóðhagsspá Íslandsbanka

24.05.2018
Eftir allhraðan hagvöxt um miðbik áratugarins er tekið að líða á hagsveifluna. Dregið hefur úr hagvexti og aflgjafar vaxtar eru í sívaxandi mæli...Nánar

Fyrsta skóflustungan á Kirkjusandi

23.05.2018
Í dag var tekin fyrsta skóflustungan að nýju viðskipta- og íbúðahverfi á Kirkjusandi Nánar

Útibú á Selfossi opnar eftir endurbætur

14.05.2018
Hönnun og virkni í nýju útibúi taka mið af breyttum áherslum. Nánar
Netspjall